เมนูหลัก

ศท245ภาษาอังกฤษเชิงสังคมศาสตร์ 1
English for Social Science 1
สังกัดศิลปศาสตร์, ภาษาตะวันตก
หน่วยกิต3 (2-2-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: ศท142
รายวิชาต่อเนื่อง:ศท246, ศท246, ศท440, ศท440, ศป241
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2564 
รายชื่อ  

 เชียงใหม่
ปริญญาตรี ปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 อังคาร15:00-17:0080-507147C45396W    
  ศุกร์15:00-17:0080-507147L      
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่/เอกสารประกอบการสอน: อาจารย์เพชรรัตน์ ศรีนุต
สอบกลางภาค: 1 ก.ย. 2564 เวลา 08:00 - 11:00 อาคาร 105 ห้อง TBA
ผู้คุมสอบกลางภาค:
สอบปลายภาค: 28 ต.ค. 2564 เวลา 08:00 - 11:00 อาคาร 105 ห้อง TBA
ผู้คุมสอบปลายภาค:
  02 อังคาร15:00-17:00ศร305125C452718W    
  ศุกร์15:00-17:00ศร305125L      
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่/เอกสารประกอบการสอน: อาจารย์จิลลา กิติกรวรเดช
สอบกลางภาค: 1 ก.ย. 2564 เวลา 08:00 - 11:00 อาคาร 105 ห้อง TBA
ผู้คุมสอบกลางภาค:
สอบปลายภาค: 28 ต.ค. 2564 เวลา 08:00 - 11:00 อาคาร 105 ห้อง TBA
ผู้คุมสอบปลายภาค:
  03 จันทร์13:00-15:00ศร303125C47470W    
  พฤหัสบดี13:00-15:00ศร303125L      
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่/เอกสารประกอบการสอน: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จารุลักษณ์ งามลักษณ์
สอบกลางภาค: 1 ก.ย. 2564 เวลา 08:00 - 11:00 อาคาร 105 ห้อง TBA
ผู้คุมสอบกลางภาค:
สอบปลายภาค: 28 ต.ค. 2564 เวลา 08:00 - 11:00 อาคาร 105 ห้อง TBA
ผู้คุมสอบปลายภาค:
  04 จันทร์13:00-15:00ศร305125C45432W    
  พฤหัสบดี13:00-15:00ศร305125L      
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่/เอกสารประกอบการสอน: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดาราณี ชุมทอง
สอบกลางภาค: 1 ก.ย. 2564 เวลา 08:00 - 11:00 อาคาร 105 ห้อง TBA
ผู้คุมสอบกลางภาค:
สอบปลายภาค: 28 ต.ค. 2564 เวลา 08:00 - 11:00 อาคาร 105 ห้อง TBA
ผู้คุมสอบปลายภาค:
  05 อังคาร13:00-15:00ศร305125C45423W    
  ศุกร์13:00-15:00ศร305125L      
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่/เอกสารประกอบการสอน: อาจารย์เพชรรัตน์ ศรีนุต
สอบกลางภาค: 1 ก.ย. 2564 เวลา 08:00 - 11:00 อาคาร 105 ห้อง TBA
ผู้คุมสอบกลางภาค:
สอบปลายภาค: 28 ต.ค. 2564 เวลา 08:00 - 11:00 อาคาร 105 ห้อง TBA
ผู้คุมสอบปลายภาค:
  06 จันทร์10:00-12:00สังคม 205102C45441W    
  พฤหัสบดี10:00-12:00สังคม 205102L      
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่/เอกสารประกอบการสอน: อาจารย์เพชรรัตน์ ศรีนุต
สอบกลางภาค: 1 ก.ย. 2564 เวลา 08:00 - 11:00 อาคาร 105 ห้อง TBA
ผู้คุมสอบกลางภาค:
สอบปลายภาค: 28 ต.ค. 2564 เวลา 08:00 - 11:00 อาคาร 105 ห้อง TBA
ผู้คุมสอบปลายภาค:
  07 จันทร์15:00-17:0080-404147C45450W    
  พฤหัสบดี15:00-17:0080-404147L      
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่/เอกสารประกอบการสอน: อาจารย์เพชรรัตน์ ศรีนุต
สอบกลางภาค: 1 ก.ย. 2564 เวลา 08:00 - 11:00 อาคาร 105 ห้อง TBA
ผู้คุมสอบกลางภาค:
สอบปลายภาค: 28 ต.ค. 2564 เวลา 08:00 - 11:00 อาคาร 105 ห้อง TBA
ผู้คุมสอบปลายภาค:
  08 อังคาร15:00-17:0080-409147C45045W   CLOSED 
  ศุกร์15:00-17:0080-409147L      
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่/เอกสารประกอบการสอน:
สอบกลางภาค: 1 ก.ย. 2564 เวลา 08:00 - 11:00 อาคาร 105 ห้อง TBA
ผู้คุมสอบกลางภาค:
สอบปลายภาค: 28 ต.ค. 2564 เวลา 08:00 - 11:00 อาคาร 105 ห้อง TBA
ผู้คุมสอบปลายภาค:
หมายเหตุ: คณะแจ้งปิดกลุ่ม และจะทำการย้ายนักศึกษาออกจากกลุ่ม
  09 จันทร์13:00-15:0080-409147C45045W   CLOSED 
  พฤหัสบดี13:00-15:0080-409147L      
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่/เอกสารประกอบการสอน:
สอบกลางภาค: 1 ก.ย. 2564 เวลา 08:00 - 11:00 อาคาร 105 ห้อง TBA
ผู้คุมสอบกลางภาค:
สอบปลายภาค: 28 ต.ค. 2564 เวลา 08:00 - 11:00 อาคาร 105 ห้อง TBA
ผู้คุมสอบปลายภาค:
หมายเหตุ: คณะแจ้งปิดกลุ่ม และจะทำการย้ายนักศึกษาไปกลุ่มอื่น
  10 อังคาร13:00-15:0080-506147C452619W    
  ศุกร์13:00-15:0080-506147L      
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่/เอกสารประกอบการสอน: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จารุลักษณ์ งามลักษณ์
สอบกลางภาค: 1 ก.ย. 2564 เวลา 08:00 - 11:00 อาคาร 105 ห้อง TBA
ผู้คุมสอบกลางภาค:
สอบปลายภาค: 28 ต.ค. 2564 เวลา 08:00 - 11:00 อาคาร 105 ห้อง TBA
ผู้คุมสอบปลายภาค:
  11 อังคาร15:00-17:0080-404147C453510W    
  ศุกร์15:00-17:0080-404147L      
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่/เอกสารประกอบการสอน: อาจารย์อุดมศักดิ์ ศิริทะ
อาจารย์จิลลา กิติกรวรเดช
อาจารย์เพชรรัตน์ ศรีนุต
อาจารย์อรพรรณ สุธาพันธ์
สอบกลางภาค: 1 ก.ย. 2564 เวลา 08:00 - 11:00 อาคาร 105 ห้อง TBA
ผู้คุมสอบกลางภาค:
สอบปลายภาค: 28 ต.ค. 2564 เวลา 08:00 - 11:00 อาคาร 105 ห้อง TBA
ผู้คุมสอบปลายภาค:
  12 จันทร์15:00-17:0080-408147C45450W    
  พฤหัสบดี15:00-17:0080-408147L      
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่/เอกสารประกอบการสอน: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดาราณี ชุมทอง
สอบกลางภาค: 1 ก.ย. 2564 เวลา 08:00 - 11:00 อาคาร 105 ห้อง TBA
ผู้คุมสอบกลางภาค:
สอบปลายภาค: 28 ต.ค. 2564 เวลา 08:00 - 11:00 อาคาร 105 ห้อง TBA
ผู้คุมสอบปลายภาค:
  13 อังคาร10:00-12:0080-408147C45405W    
  ศุกร์10:00-12:0080-408147L      
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่/เอกสารประกอบการสอน: อาจารย์เพชรรัตน์ ศรีนุต
สอบกลางภาค: 1 ก.ย. 2564 เวลา 08:00 - 11:00 อาคาร 105 ห้อง TBA
ผู้คุมสอบกลางภาค:
สอบปลายภาค: 28 ต.ค. 2564 เวลา 08:00 - 11:00 อาคาร 105 ห้อง TBA
ผู้คุมสอบปลายภาค:
  14 อังคาร10:00-12:0080-404147C45414W    
  ศุกร์10:00-12:0080-404147L      
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่/เอกสารประกอบการสอน: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จารุลักษณ์ งามลักษณ์
สอบกลางภาค: 1 ก.ย. 2564 เวลา 08:00 - 11:00 อาคาร 105 ห้อง TBA
ผู้คุมสอบกลางภาค:
สอบปลายภาค: 28 ต.ค. 2564 เวลา 08:00 - 11:00 อาคาร 105 ห้อง TBA
ผู้คุมสอบปลายภาค:
  15 อังคาร10:00-12:00ศร303125C45423W    
  ศุกร์10:00-12:00ศร303125L      
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่/เอกสารประกอบการสอน: อาจารย์จิลลา กิติกรวรเดช
สอบกลางภาค: 1 ก.ย. 2564 เวลา 08:00 - 11:00 อาคาร 105 ห้อง TBA
ผู้คุมสอบกลางภาค:
สอบปลายภาค: 28 ต.ค. 2564 เวลา 08:00 - 11:00 อาคาร 105 ห้อง TBA
ผู้คุมสอบปลายภาค:
  16 จันทร์08:00-10:0080-409147C46460W    
  พฤหัสบดี08:00-10:0080-409147L      
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่/เอกสารประกอบการสอน: อาจารย์อุดมศักดิ์ ศิริทะ
สอบกลางภาค: 1 ก.ย. 2564 เวลา 08:00 - 11:00 อาคาร 105 ห้อง TBA
ผู้คุมสอบกลางภาค:
สอบปลายภาค: 28 ต.ค. 2564 เวลา 08:00 - 11:00 อาคาร 105 ห้อง TBA
ผู้คุมสอบปลายภาค:
  17 จันทร์08:00-10:0080-410147C46460W    
  พฤหัสบดี08:00-10:0080-410147L      
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่/เอกสารประกอบการสอน: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดาราณี ชุมทอง
สอบกลางภาค: 1 ก.ย. 2564 เวลา 08:00 - 11:00 อาคาร 105 ห้อง TBA
ผู้คุมสอบกลางภาค:
สอบปลายภาค: 28 ต.ค. 2564 เวลา 08:00 - 11:00 อาคาร 105 ห้อง TBA
ผู้คุมสอบปลายภาค:
  18 จันทร์13:00-15:0080-410147C46460W    
  พฤหัสบดี13:00-15:0080-410147L      
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่/เอกสารประกอบการสอน: อาจารย์จิลลา กิติกรวรเดช
สอบกลางภาค: 1 ก.ย. 2564 เวลา 08:00 - 11:00 อาคาร 105 ห้อง TBA
ผู้คุมสอบกลางภาค:
สอบปลายภาค: 28 ต.ค. 2564 เวลา 08:00 - 11:00 อาคาร 105 ห้อง TBA
ผู้คุมสอบปลายภาค:
  19 อังคาร10:00-12:0080-410147C45441W    
  ศุกร์10:00-12:0080-410147C      
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่/เอกสารประกอบการสอน: อาจารย์อุดมศักดิ์ ศิริทะ
สอบกลางภาค: 1 ก.ย. 2564 เวลา 08:00 - 11:00 อาคาร 105 ห้อง TBA
ผู้คุมสอบกลางภาค:
สอบปลายภาค: 28 ต.ค. 2564 เวลา 08:00 - 11:00 อาคาร 105 ห้อง TBA
ผู้คุมสอบปลายภาค:
  20 อังคาร10:00-12:00สังคม 106102C45045W   CLOSED 
  ศุกร์10:00-12:00สังคม 106102C      
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่/เอกสารประกอบการสอน:
สอบกลางภาค: 1 ก.ย. 2564 เวลา 08:00 - 11:00 อาคาร 105 ห้อง TBA
ผู้คุมสอบกลางภาค:
สอบปลายภาค: 28 ต.ค. 2564 เวลา 08:00 - 11:00 อาคาร 105 ห้อง TBA
ผู้คุมสอบปลายภาค:
หมายเหตุ: คณะแจ้งปิดกลุ่ม และจะทำการย้ายเด็กไปเรียนกลุ่มที่วัน และเวลา เดียวกัน
  21 อังคาร13:00-15:0080-409147C45450W    
  ศุกร์13:00-15:0080-409147C      
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่/เอกสารประกอบการสอน: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดาราณี ชุมทอง
สอบกลางภาค: 1 ก.ย. 2564 เวลา 08:00 - 11:00 อาคาร 105 ห้อง TBA
ผู้คุมสอบกลางภาค:
สอบปลายภาค: 28 ต.ค. 2564 เวลา 08:00 - 11:00 อาคาร 105 ห้อง TBA
ผู้คุมสอบปลายภาค:
  22 อังคาร13:00-15:00ศร303125C452817W    
  ศุกร์13:00-15:00ศร303125L      
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่/เอกสารประกอบการสอน: อาจารย์อุดมศักดิ์ ศิริทะ
สอบกลางภาค: 1 ก.ย. 2564 เวลา 08:00 - 11:00 อาคาร 105 ห้อง TBA
ผู้คุมสอบกลางภาค:
สอบปลายภาค: 28 ต.ค. 2564 เวลา 08:00 - 11:00 อาคาร 105 ห้อง TBA
ผู้คุมสอบปลายภาค:
  23 จันทร์15:00-17:00ศร305125C45450W    
  พฤหัสบดี15:00-17:00ศร305125L      
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่/เอกสารประกอบการสอน: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จารุลักษณ์ งามลักษณ์
สอบกลางภาค: 1 ก.ย. 2564 เวลา 08:00 - 11:00 อาคาร 105 ห้อง TBA
ผู้คุมสอบกลางภาค:
สอบปลายภาค: 28 ต.ค. 2564 เวลา 08:00 - 11:00 อาคาร 105 ห้อง TBA
ผู้คุมสอบปลายภาค:
ปริญญาตรี สมทบ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  02 เสาร์08:00-10:00สังคม 106102C45045W   CLOSED 
  เสาร์10:00-12:00สังคม 106102L      
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่/เอกสารประกอบการสอน:
ผู้คุมสอบกลางภาค:
สอบปลายภาค:
ผู้คุมสอบปลายภาค:
 แพร่
ปริญญาตรี ปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 จันทร์10:00-12:00114 : 801801C1046W    
  พฤหัสบดี10:00-12:00105 : 801801L      
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่/เอกสารประกอบการสอน: อาจารย์ ดร.วรรณอุบล สิงห์อยู่เจริญ
สำรองให้:รัฐศาสตร์ ปี 4 ขึ้นไป3-2-1
ผู้คุมสอบกลางภาค:
สอบปลายภาค:
ผู้คุมสอบปลายภาค:
หมายเหตุ: ตกค้าง F
 ชุมพร
  01 อังคาร10:00-12:00ห้องประชุมใหญ่716C301614W    
  ศุกร์10:00-12:00ห้องประชุมใหญ่716L      
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่/เอกสารประกอบการสอน: อาจารย์ภารวี ขจรไพบูลย์
สำรองให้:การเมืองและการปกครองท้องถิ่น ชั้นปี 2
การท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ ชั้นปี 2
30-8-22
30-3-27
ผู้คุมสอบกลางภาค:
สอบปลายภาค:
ผู้คุมสอบปลายภาค:
Course Description
คำศัพท์เฉพาะด้าน โครงสร้างทางไวยากรณ์ในบริบททางด้านสังคมศาสตร์ โดยใช้ทักษะสัมพันธ์ฟัง พูด อ่านและเขียน

Specific vocabulary and grammatical structures in the content of Social Sciences using integrated language skills.

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 805387-3458 47