เมนูหลัก

วส411การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชสมุนไพร
Medicinal Plants Tissue Culture
สังกัดผลิตกรรมการเกษตร, วิทยาการสมุนไพร
หน่วยกิต3 (2-3-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 
รายชื่อ  

 เชียงใหม่
ปริญญาตรี ปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 อังคาร10:00-12:00AGS 01120C301911W    
  ศุกร์13:00-16:00PT212B126L      
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่: อาจารย์ ดร.เทิดศักดิ์ โทณลักษณ์
ผู้คุมสอบกลางภาค:
สอบปลายภาค:
ผู้คุมสอบปลายภาค:
หมายเหตุ: สำหรับนศ.วิทยาการสมุนไพรชั้นปี 4
  02 เสาร์09:00-11:00PT212B126C30300W    
  เสาร์13:00-16:00PT212B126L      
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่: อาจารย์ ดร.เทิดศักดิ์ โทณลักษณ์
ผู้คุมสอบกลางภาค:
สอบปลายภาค:
ผู้คุมสอบปลายภาค:
หมายเหตุ: สำหรับนศ.นอกสาขาวิทยาการสมุนไพร
Course Description

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 0-5387-3458 48