เมนูหลัก

      ยินดีต้อนรับสู่ระบบบริการการศึกษา   
  ประกาศเรื่อง
 1.QR Code สำหรับรายวิชา พส430 สรีรวิทยาหลังการเก็บเกี่ยวพืชสวน(ด่วนที่สุด) Share to
ให้ นศ. ที่ลงทะเบียนรายวิชา พส430 สรีรวิทยาหลังการเก็บเกี่ยวพืชสวน เข้าห้อง Facebook ตาม QR Code ด้านล่างนี้
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   9 กรกฏาคม 2563
 2.จป323 การตลาดสินค้าประมงสำหรับเจ้าของธุรกิจ(ด่วนที่สุด) Share to
ให้ นศ. ที่ลงทะเบียนรายวิชา จป323 การตลาดสินค้าประมงสำหรับเจ้าของธุรกิจเข้ากลุ่มไลน์ ตาม QR Code ด้านล่างนี้
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   9 กรกฏาคม 2563
 3.ส่งคาดว่าจะสำเร็จการศึกษา 1/2563(ด่วนที่สุด) Share to
นักศึกษาที่จะสำเร็จการศึกษาภาคเรียนที่ 1/2563 สามารถเข้าระบบส่งคาดว่าจะสำเร็จการศึกษา 1/2563 ตั้งแต่วันที่ 8 ก.ค. 63 จนถึงวันที่ 7 ส.ค. 63
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   8 กรกฏาคม 2563
 4.ขอพบ นศ. ตามรายชื่อ(ด่วนที่สุด) Share to
นักศึกษาที่มีรายชื่อต่อไปนี้ ให้ติดต่อ จนท.งานทะเบียนที่หมายเลข 053-873455 ด่วนที่สุด
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   8 กรกฏาคม 2563
 5.แจ้ง นศ. เข้ากลุ่มเรียนรายวิชา(ด่วนที่สุด) Share to
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   8 กรกฏาคม 2563
 6.ข้อมูลเบื้องต้นสำหรับ นศ. ใหม่(ด่วนที่สุด) Share to
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   8 กรกฏาคม 2563
 7.ประชาสัมพันธ์(ด่วนที่สุด) Share to
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   3 กรกฏาคม 2563
 8.นศ. สาขาส่งเสริมฯ ติดตามข่าวสารการเรียนออนไลน์ได้ตามเพจ FB ด้านล่างนี้(ด่วนที่สุด) Share to
นักศึกษาใหม่ 63 ของสาขาส่งเสริมให้ติดตามข่าวการเรียนออนไลน์ได้ที่ เพจ https://www.facebook.com/Extension-Maejo-109914623999240/ นี้
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   2 กรกฏาคม 2563
 9.แจ้ง นศ. รายวิชา ศท331 เข้ากลุ่ม FB(ด่วนที่สุด) Share to
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   2 กรกฏาคม 2563
 10.แจ้งกำหนดการจำหน่ายหนังสือ ศท142 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2(ด่วนที่สุด) Share to
นักศึกษารายวิชา ศท 142 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน2
จะเริ่มเรียนวันที่ 9 ก.ค. 63 นักศึกษาสามารถซื้อหนังสือได้ที่หน้าห้องสำนักงานคณะศิลปศาสตร์ ชั้น1 ตึก ประเสริฐ ณ นคร
เจ้าหน้าที่จะจำหน่ายหนังสือในวันที่ 9,10,13,14,16และ 17 ก.ค. นี้ตั้งแต่เวลา 9.00-16.00 น.
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   1 กรกฏาคม 2563
 11.ประชาสัมพันธ์รายวิชา สต203(ด่วนที่สุด) Share to
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   1 กรกฏาคม 2563
 12.แจ้ง นศ. รายวิชา ฟส102 เข้ากลุ่มไลน์(ด่วนที่สุด) Share to
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   1 กรกฏาคม 2563
 13.ประกาศรายวิชา พส(ด่วนที่สุด) Share to
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   1 กรกฏาคม 2563
 14.ประชาสัมพันธ์(ด่วนที่สุด) Share to
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   1 กรกฏาคม 2563
 15.โครงการอบรมการจัดการเรียนการสอนออนไลน์(ด่วนที่สุด) Share to
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   30 มิถุนายน 2563
 16.วท101 วท102(ด่วนที่สุด) Share to
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   29 มิถุนายน 2563
 17.ผษ101 เกษตรเพื่อชีวิต(ด่วนที่สุด) Share to
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   29 มิถุนายน 2563
 18.แจ้งให้ นศ. เข้ากลุ่ม Line ของรายวิชา(ด่วนมาก) Share to
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   24 มิถุนายน 2563
  
สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 0-5387-3458 49