-->
ประเมินการใช้เว็บไซต์(ผู้ใช้งาน)
ประเมินการใช้เว็บไซต์(ผู้ปฏิบัติงาน) ประเมินความพึงพอใจคลิกที่นี่
 
ข่าวประกาศ
  ประกาศเรื่อง
 1.เรื่อง สำเร็จการศึกษา(ด่วนที่สุด) Share to
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   15 กันยายน 2557
 2.ขั้นตอนการขอคืนเงินค่าลงทะเบียนสหกิจศึกษา 3/2556(ด่วนที่สุด) Share to
ขั้นตอนการขอคืนเงินค่าลงทะเบียนสหกิจศึกษา ประจำภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2556
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   10 กันยายน 2557
 3.กำหนดการส่งคาดว่าฯ สำหรับ นศ. สหกิจ กยศ.(ด่วนที่สุด) Share to
นักศึกษาสหกิจ กยศ. ที่จะสำเร็จการศึกษาในภาคเรียนนี้ให้ดำเนินการส่งคาดว่าจะสำเร็จการศึกษาได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึง วันที่ 30 ก.ย. 2557
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   10 กันยายน 2557
 4.เรื่องการส่งเกรด(ด่วนที่สุด) Share to
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   9 กันยายน 2557
 5.พิมพ์ใบชำระเงิน (สำหรับผู้ที่ชำระหลังกำหนดการปกติ)(ด่วนที่สุด) Share to
ประกาศโดย   REG   วันที่ประกาศ   1 กันยายน 2557
 6.ชำระค่าธรรมเนียม ล่าช้า(ด่วนที่สุด) Share to
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   1 สิงหาคม 2557
 7.รายชื่อ นศ. ที่ได้รับเกรด I(ด่วนที่สุด) Share to
ประกาศโดย   REG   วันที่ประกาศ   1 สิงหาคม 2557
 8.ข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม่โจ้(ด่วนที่สุด) Share to
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พ.ศ.2556
ประกาศโดย   REG   วันที่ประกาศ   29 พฤษภาคม 2556
 9.ตรวจสอบรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา(ด่วนที่สุด) Share to
ประกาศโดย   REG   วันที่ประกาศ   18 พฤศจิกายน 2553
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 0-5387-5379