42 -->
ประเมินการใช้เว็บไซต์(ผู้ใช้งาน)
ประเมินการใช้เว็บไซต์(ผู้ปฏิบัติงาน) ประเมินความพึงพอใจคลิกที่นี่
 
ข่าวประกาศ
  ประกาศเรื่อง
 1.ประกาศรับกระเป๋าเงิน(ด่วนที่สุด) Share to
ให้นายพัชรพล มงคลพันธุ์ รับกระเป๋าเงินที่ ผศ. ชยุตภัฎ เบอร์โทร 083-5767506
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   26 มิถุนายน 2560
 2.พิมพ์ใบชำระเงิน (สำหรับผู้ที่ชำระหลังกำหนดการปกติ)(ด่วนที่สุด) Share to
ประกาศโดย   REG   วันที่ประกาศ   26 มิถุนายน 2560
 3.ขั้นตอนการชำระเงิน(ด่วนที่สุด) Share to
คลิก
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   26 มิถุนายน 2560
 4.นักศึกษาที่ลงรายวิชา xx498 การเรียนรู้อิสระ(ด่วนที่สุด) Share to
นักศึกษาที่ลงรายวิชา xx498 การเรียนรู้อิสระ ให้ทำการตรวจสอบรายวิชาลงทะเบียน หากพบรายวิชา xx498 ถูกถอนออก (เนื่องจากลงทะเบียนผิดเงื่อนไข) ให้ติดต่อที่งานทะเบียนด้วยตนเอง เพื่อทำการตรวจสอบและแก้ไข โดยด่วน
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   23 มิถุนายน 2560
 5.แก้เกรด I รายวิชา ศป641(ด่วนที่สุด) Share to
สอบแก้ผลคะแนน I รายวิชา ศป 641 ภาษาอังกฤษสำหรับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2/2559 วันพุธที่ 28 มิถุนายน 2560 เวลา 09.00-11.00 น. ณ ห้องสังคม 208 หากไม่เข้าสอบตามวันและเวลาข้างต้น ถือว่า สละสิทธิ์
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   15 มิถุนายน 2560
 6.แจ้งรายวิชา ศท014 ย้ายกลุ่มเรียน นศ.(ด่วนที่สุด) Share to
วิชา ศท014 การสืบค้นสารนิเทศเพื่อการศึกษา ให้นักศึกษาตรวจสอบกลุ่มเรียนอีกครั้งเนื่องจากมีการย้ายรายชือนักศึกษา จากกลุ่ม 2 ไปกลุ่ม 7 จำนวน 46 คน (ย้ายตั้งแต่ลำดับที่ 76-121)
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   15 มิถุนายน 2560
 7.ส่งคาดว่าจะสำเร็จการศึกษา 1/2560 (12 มิ.ย. - 11 ก.ค. 2560)(ด่วนที่สุด) Share to
ประกาศโดย   REG   วันที่ประกาศ   12 มิถุนายน 2560
 8.ใช้งานฟรี!!!!!!!(ด่วนที่สุด) Share to

ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   8 มิถุนายน 2560
 9.ให้นักศึกษาตรวจสอบผลการลงทะเบียน(ด่วนที่สุด) Share to
นักศึกษาที่ยื่นเรื่องขอลงทะเบียนกลุ่มวิชาสหกิจศึกษาเทอม 3/59 (xx497 , xx498 , xx499) ให้ตรวจสอบผลการลงทะเบียนรายวิชา ของตนเอง
รายชื่อผู้ลงทะเบียน xx497, xx498, xx499
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   17 พฤษภาคม 2560
 10.การได้รับเกียรตินิยม(ด่วนที่สุด) Share to
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   4 พฤษภาคม 2560
 11.ปฏิทินรอบสำเร็จการศึกษา(ด่วนที่สุด) Share to
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   15 มีนาคม 2560
 12.ICT(ด่วนที่สุด) Share to
ประกาศโดย   ICT   วันที่ประกาศ   5 มกราคม 2560
 13.ตรวจสอบรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา Share to
ประกาศโดย   REG   วันที่ประกาศ   18 พฤศจิกายน 2553
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 0-5387-3459