42 -->
ประเมินการใช้เว็บไซต์(ผู้ใช้งาน)
ประเมินการใช้เว็บไซต์(ผู้ปฏิบัติงาน) ประเมินความพึงพอใจคลิกที่นี่
 
ข่าวประกาศ
  ประกาศเรื่อง
 1.แจ้งวันเปิดภาคการศึกษา(ด่วนที่สุด) Share to
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   21 กุมภาพันธ์ 2560
 2.ให้ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา2/59 ภายในวันที่21 ก.พ. 60(ด่วนที่สุด) Share to
ดูรายชื่อ
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   20 กุมภาพันธ์ 2560
 3.ตารางสอบกลางภาค 2/2559(ด่วนที่สุด) Share to
ประกาศโดย   REG   วันที่ประกาศ   15 กุมภาพันธ์ 2560
 4.เปลี่ยนขั้นตอนการดรอป W เทอม 2/59(ด่วนที่สุด) Share to
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   31 มกราคม 2560
 5.ขั้นตอนการลงทะเบียน / ชำระค่าธรรมเนียม 2/2559(ด่วนที่สุด) Share to
CLICK!!!!!
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   6 มกราคม 2560
 6.ICT(ด่วนที่สุด) Share to
ประกาศโดย   ICT   วันที่ประกาศ   5 มกราคม 2560
 7.ตรวจสอบรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา Share to
ประกาศโดย   REG   วันที่ประกาศ   18 พฤศจิกายน 2553
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 0-5387-3459