48 -->
ประเมินการใช้เว็บไซต์(ผู้ใช้งาน)
ประเมินการใช้เว็บไซต์(ผู้ปฏิบัติงาน) ประเมินความพึงพอใจคลิกที่นี่
 
ข่าวประกาศ
  ประกาศเรื่อง
 1.เตรียมดินสอ 2B สำหรับการสอบ(ด่วนที่สุด) Share to
นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชา ศท 013 สุขภาพเพื่อการดำรงชีวิต ซึ่งจัดสอบในวันที่ 4 พฤษภาคม 2559 เวลา 15.30-18.30 น. ให้นักศึกษาทุกคนเตรียมดินสอ 2B เข้าห้องสอบ"
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   28 เมษายน 2559
 2.แจ้งให้ทราบ(ด่วนที่สุด) Share to
ประกาศโดย   หทัยชนก 053873458   วันที่ประกาศ   19 เมษายน 2559
 3.ตารางสอบปลายภาค 2/2558(ด่วนที่สุด) Share to
ประกาศโดย   REG   วันที่ประกาศ   11 เมษายน 2559
 4.นักศึกษาตรวจสอบรายชื่อจากลิงค์ด้านล่าง และกรุณาแจ้งเพื่อนๆ ที่มีรายชื่อให้ทราบด้วย(ด่วนที่สุด) Share to
นักศึกษาที่มีรายชื่อ ให้ติดต่อขอคืนสภาพการเป็นนักศึกษาให้แล้วเสร็จก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 คลิกตรวจสอบรายชื่อ
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   8 เมษายน 2559
 5.ขั้นตอนการใช้ระบบประเมินการเรียนการสอน(ด่วนที่สุด) Share to
ขั้นตอนการเปิดระบบประเมิน (ส่วนของอาจารย์ผู้สอน)
ขั้นตอนการประเมินการสอน (ส่วนของนักศึกษา)
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   21 ธันวาคม 2558
 6.ตรวจสอบรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา Share to
ประกาศโดย   REG   วันที่ประกาศ   18 พฤศจิกายน 2553
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 0-5387-5379