42 -->
ประเมินการใช้เว็บไซต์(ผู้ใช้งาน)
ประเมินการใช้เว็บไซต์(ผู้ปฏิบัติงาน) ประเมินความพึงพอใจคลิกที่นี่
 
ข่าวประกาศ
  ประกาศเรื่อง
 1.กำหนดการวัดขนาดชุดครุย(ด่วนที่สุด) Share to
CLICK!!!!!
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   21 ตุลาคม 2559
 2.อบรมการลงทะเบียนออนไลน์(ด่วนที่สุด) Share to
ประกาศโดย   REG   วันที่ประกาศ   20 ตุลาคม 2559
 3.ประชาสัมพันธ์(ด่วนที่สุด) Share to
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   19 ตุลาคม 2559
 4.รายชื่อผู้ได้รับเช็คเงินคืนจากกองคลัง(ด่วนที่สุด) Share to
ตรวจสอบรายชื่อผู้ได้รับเช็คเงินคืน งานเงินรายได้ กองคลัง
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   18 ตุลาคม 2559
 5.กำหนดการถอนรายวิชาโดยได้รับอักษร W(ด่วนที่สุด) Share to
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   14 ตุลาคม 2559
 6.รายชื่อนักศึกษาที่ต้องติดต่อมหาวิทยาลัยเร่งด่วน(ด่วนที่สุด) Share to
ตรวจสอบรายชื่อ CLICK!!!!!
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   13 ตุลาคม 2559
 7.รายชื่อนักศึกษาค้างชำระค่าเทอม(ด่วนที่สุด) Share to
ตรวจสอบรายชื่อ CLICK!!!!!
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   13 ตุลาคม 2559
 8.แจ้งกำหนดการสมัครสอบ ICT(ด่วนที่สุด) Share to
ประกาศโดย   ศูนย์ IT   วันที่ประกาศ   7 ตุลาคม 2559
 9.บัตรประจำตัวนักศึกษาใหม่(ด่วนที่สุด) Share to
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   23 กันยายน 2559
 10.ขอเอกสารออนไลน์(ด่วนที่สุด) Share to
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   31 สิงหาคม 2559
 11.ประกาศจากกองคลัง(ด่วนที่สุด) Share to
รายชื่อนักศึกษาที่ได้รับคืนเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาล่วงหน้าปี 2558 ให้นักศึกษาติดต่อรับเช็คคืนเงินที่ได้ กองคลัง สำนักงานอธิการบดี (ชั้น 2 อาคารอิงคศรีกสิการ) ตรวจสอบรายชื่อ
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   2 สิงหาคม 2559
 12.แจ้งปฏิทินการประกาศเกรด(ด่วนที่สุด) Share to
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   18 พฤษภาคม 2559
 13.ขั้นตอนการใช้ระบบประเมินการเรียนการสอน(ด่วนที่สุด) Share to
ขั้นตอนการเปิดระบบประเมิน (ส่วนของอาจารย์ผู้สอน)
ขั้นตอนการประเมินการสอน (ส่วนของนักศึกษา)
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   21 ธันวาคม 2558
 14.การทำบัตรประจำตัวนักศึกษารูปแบบมหาวิทยาลัย(ด่วนมาก) Share to
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   2 สิงหาคม 2559
 15.ตรวจสอบรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา Share to
ประกาศโดย   REG   วันที่ประกาศ   18 พฤศจิกายน 2553
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 0-5387-3459