ประเมินการใช้เว็บไซต์(ผู้ใช้งาน)
ประเมินการใช้เว็บไซต์(ผู้ปฏิบัติงาน) ประเมินความพึงพอใจคลิกที่นี่
 
ข่าวประกาศ
  ประกาศเรื่อง
 1.แจ้งงดเรียน และกำหนดการสอบ สก351 การพัฒนาชุมชน(ด่วนที่สุด) Share to
วิชา สก 351 การพัฒนาชุมชน ของดการเรียน-การสอน วันจันทร์ที่ 21 เม.ย. 57
และเตรียมตัวสอบ midterm บทที่ 1- 5 วันพฤหัสบดีที่ 24 เม.ย. 57 ทุกคน
ประกาศโดย   ผศ.ดร.จักรพงษ์ พวงงามชื่น   วันที่ประกาศ   18 เมษายน 2557
 2.ชำระค่าธรรมเนียมภาคฤดูร้อน 2556(ด่วนที่สุด) Share to
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   17 เมษายน 2557
 3.ชี้แจงเรื่องรายวิชาในกลุ่มวิชาสหกิจศึกษา(ด่วนที่สุด) Share to
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   12 เมษายน 2557
 4.ขอพบ นศ. ด่วนที่สุด(ด่วนที่สุด) Share to
รายวิชา ศท 142 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2 ขอให้ นศ. ที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้
1. 5401125354 นายวรพงษ์ ปัญญาโส วท.บ. (ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร)
2. 5504104321 นางสาวปรียนันท์ ศรียอดโชติวัต วท.บ. (สถิติ)
3. 5604101327 นายทนงศักดิ์ ไชยวงศ์ วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์)
4. 5405101306 นางสาวเกศรินทร์ คำซื้อ ร.บ. (รัฐศาสตร์)
5. 5501123322 นางสาวจุติพร อยู่คงธรรม วท.บ.(พลังงานทดแทน)
ติดต่องานบริการการศึกษา คณะศิลปศาสตร์ ด่วน
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   8 เมษายน 2557
 5.แจ้ง นศ. ที่ลงวิชากลุ่มสหกิจ xx497 xx498 xx499 ที่กู้ยืม กยศ.(ด่วนที่สุด) Share to
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   4 เมษายน 2557
 6.แจ้งวันสอนชดเชย(ด่วนที่สุด) Share to
1. รายวิชา ศท 306 จิตวิทยาสังคม สอนชดเชย ในวันพุธ เวลา 9.00 - 12.00 น. ห้อง ศร 204
2. รายวิชา ศท 201 จิตวิทยาการจูงใจ สอนชดเชย ในวันพุธ เวลา 13.00 - 16.00 น. ห้อง ศร 204
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   1 เมษายน 2557
 7.ให้นักศึกษาตรวจสอบผลการสอบ ICT(ด่วนที่สุด) Share to
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   1 เมษายน 2557
 8.ขั้นตอนการขอเอกสารออนไลน์(ด่วนที่สุด) Share to
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   1 เมษายน 2557
 9.การลงทะเบียนวิชาสหกิจศึกษาภาคการศึกษา 3/2556(ด่วนที่สุด) Share to
มติที่ประชุมคณะกรรมการจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2556
อ่านรายละเอียด
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   19 มีนาคม 2557
 10.ติดต่อรับเงินคืนค่าหอพัก(ด่วนที่สุด) Share to
นักศึกษาที่รายชื่อ ให้ติดต่อรับเช็คคืนเงินค่าหอพัก ปีการศึกษา 2555 ดูรายชื่อและรายละเอียด คลิ๊ก...
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   12 มีนาคม 2557
 11.ข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม่โจ้(ด่วนที่สุด) Share to
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พ.ศ.2556
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   29 พฤษภาคม 2556
 12.ตรวจสอบรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา(ด่วนที่สุด) Share to
ประกาศโดย   REG   วันที่ประกาศ   18 พฤศจิกายน 2553
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 0-5387-5379