41 -->
 
ข่าวประกาศ
  ประกาศเรื่อง
 1.ประกาศป้องกันทรัพย์สินสูญหาย(ด่วนที่สุด) Share to
เพื่อป้องกันทรัพย์สินมีค่าสูญหาย ขอความกรุณากรรมการกำกับห้องสอบโปรดแจ้งให้นักศึกษานำกระเป๋าเข้าไปไว้ในห้องสอบ บริเวณท้ายห้อง/หน้าห้องตามความเหมาะสม
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   28 พฤศจิกายน 2559
 2.กำหนดการวัดขนาดชุดครุย(ด่วนที่สุด) Share to
หากมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามเพิ่มเติม ติดต่อที่ 081-881-9836 (ร้านเกษรา) CLICK!!!!!
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   11 พฤศจิกายน 2559
 3.ตารางสอบปลายภาค 1/2559(ด่วนที่สุด) Share to
ประกาศโดย   REG   วันที่ประกาศ   4 พฤศจิกายน 2559
 4.ขั้นตอนการใช้ระบบประเมินการเรียนการสอน(ด่วนที่สุด) Share to
ขั้นตอนการเปิดระบบประเมิน (ส่วนของอาจารย์ผู้สอน)
ขั้นตอนการประเมินการสอน (ส่วนของนักศึกษา)
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   21 ธันวาคม 2558
 5.ตรวจสอบรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา Share to
ประกาศโดย   REG   วันที่ประกาศ   18 พฤศจิกายน 2553
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 0-5387-3459