เมนูหลัก

      ยินดีต้อนรับสู่ระบบบริการการศึกษา   
  ประกาศเรื่อง
 1.ประกาศถึงบัณฑิต(ด่วนที่สุด) Share to
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   7 มีนาคม 2561
 2.รายชื่อนักศึกษาที่ได้รับเงินคืนค่าประกันของเสียหายหอพักและค่ากุญแจ ปี 59 และ นศ.เก่าเข้าใหม่ ปี 60(ด่วนที่สุด) Share to
นศ. ที่มีรายชื่อต่อไปนี้ให้ติดต่อขอรับเช็คเงินคืนด้ที่ กองคลัง ภายในวันที่ 31 มี.ค. 61 เท่านั้น หากพ้นกำหนดถือว่าสละสิทธิ์ในการรับเงินคืน
รายชื่อ นศ. ที่ได้รับเงินคืน
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   21 กุมภาพันธ์ 2561
 3.ปฏิทินรอบสำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560(ด่วนที่สุด) Share to
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   21 กุมภาพันธ์ 2561
 4.สแกน QR Code เพื่อใช้ระบบ(ด่วนที่สุด) Share to
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   16 มกราคม 2561
 5.รายชื่อ นศ. ที่ได้รับเงินคืน(ด่วนที่สุด) Share to
รายชื่อนักศึกษาที่ได้รับเงินคืน ค่าธรรมเนียมการศึกษาล่วงหน้า (ส่วนเกิน)
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   12 มกราคม 2561
 6.ตรวจสอบรายชื่อ นศ. ที่ได้รับการคืนเงิน(ด่วนที่สุด) Share to
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   19 เมษายน 2560
 7.ตรวจสอบรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา Share to
ประกาศโดย   REG   วันที่ประกาศ   18 พฤศจิกายน 2553
  
สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 0-5387-3459 47