-->
ประเมินการใช้เว็บไซต์(ผู้ใช้งาน)
ประเมินการใช้เว็บไซต์(ผู้ปฏิบัติงาน) ประเมินความพึงพอใจคลิกที่นี่
 
ข่าวประกาศ
  ประกาศเรื่อง
 1.รับเอกสารทางการศึกษา(ด่วนที่สุด) Share to
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   30 มกราคม 2558
 2.ติดต่องานทะเบียนฯ ด่วน!!!(ด่วนที่สุด) Share to
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   28 มกราคม 2558
 3.ส่งคาดว่าจะสำเร็จการศึกษา 2/2557(ด่วนที่สุด) Share to
ประกาศโดย   REG   วันที่ประกาศ   18 สิงหาคม 2557
 4.ตรวจสอบรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา(ด่วนที่สุด) Share to
ประกาศโดย   REG   วันที่ประกาศ   18 พฤศจิกายน 2553
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 0-5387-5379