41 -->

 • ประเมินการใช้งาน
 •  
  ข่าวประกาศ
    ประกาศเรื่อง
   1.รายชื่อนักศึกษาที่ยังไม่ได้รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560(ด่วนที่สุด) Share to
  ให้นักศึกษาที่มีรายชื่อต่อไปนี้มารักษาสถานภาพการเป็นนักศึกษา ที่งานทะเบียน อาคารอำนวย ยศสุข ภายในวันที่ 20 ตุลาคม 2560 คลิก
  ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   12 ตุลาคม 2560
   2.ใช้งานฟรี!!!!!!!(ด่วนที่สุด) Share to

  ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   8 มิถุนายน 2560
   3.ปฏิทินรอบสำเร็จการศึกษา(ด่วนที่สุด) Share to
  ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   15 มีนาคม 2560
   4.ตรวจสอบรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา Share to
  ประกาศโดย   REG   วันที่ประกาศ   18 พฤศจิกายน 2553
     
        
      - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
        และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
          contact staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 0-5387-3459