42 -->
ประเมินการใช้เว็บไซต์(ผู้ใช้งาน)
ประเมินการใช้เว็บไซต์(ผู้ปฏิบัติงาน) ประเมินความพึงพอใจคลิกที่นี่
 
ข่าวประกาศ
  ประกาศเรื่อง
 1.ปฏิทินรอบสำเร็จการศึกษา(ด่วนที่สุด) Share to
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   15 มีนาคม 2560
 2.กำหนดการ บอกเลิกรายวิชาโดยได้รับอักษร W วันสุดท้าย(ด่วนที่สุด) Share to
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   6 มีนาคม 2560
 3.ชุดครุยไม่ถูกต้อง(ด่วนที่สุด) Share to
5612101325 เทพภมร สุขประเสริฐ รูปชุดครุยไม่ถูกต้องตามรูปแบบ กรุณาอัพโหลดรูปชุดครุยที่ถูกต้องผ่านระบบส่งคาดว่าจะสำเร็จการศึกษา ด่วนที่สุด
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   24 กุมภาพันธ์ 2560
 4.แจ้งวันเปิดภาคการศึกษา(ด่วนที่สุด) Share to
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   21 กุมภาพันธ์ 2560
 5.เปลี่ยนขั้นตอนการดรอป W เทอม 2/59(ด่วนที่สุด) Share to
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   31 มกราคม 2560
 6.ICT(ด่วนที่สุด) Share to
ประกาศโดย   ICT   วันที่ประกาศ   5 มกราคม 2560
 7.ตรวจสอบรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา Share to
ประกาศโดย   REG   วันที่ประกาศ   18 พฤศจิกายน 2553
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 0-5387-3459