เมนูหลัก

      ยินดีต้อนรับสู่ระบบบริการการศึกษา   
  ประกาศเรื่อง
 1.แจ้งยกเลิกสอบรายวิชา นศ211(ด่วนที่สุด) Share to
ยกเลิกสอบวิชา นศ211 การวิเคราะห์ผู้รับสารและการออกแบบสาร วันที่สอบ 22/10/2562 เวลา 12:00 - 15:00 ห้อง สิงห์ผลิน
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   16 ตุลาคม 2562
 2.ตารางสอบปลายภาค 1/2562(ด่วนที่สุด) Share to
ประกาศโดย   REG   วันที่ประกาศ   10 ตุลาคม 2562
 3.ตรวจสอบรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา Share to
ประกาศโดย   REG   วันที่ประกาศ   18 พฤศจิกายน 2553
  
สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 805387-3458 47