42 -->
ประเมินการใช้เว็บไซต์(ผู้ใช้งาน)
ประเมินการใช้เว็บไซต์(ผู้ปฏิบัติงาน) ประเมินความพึงพอใจคลิกที่นี่
 
ข่าวประกาศ
  ประกาศเรื่อง
 1.แจ้งเพิ่มชดเชย รายวิชา คม100(ด่วนที่สุด) Share to
นศ.ที่เรียน คม100 ในกลุ่มบรรยาย วันพฤหัสบดีที่ 25 ส.ค. (วันไหว้ครู) ให้เข้าเรียนกลุ่มบรรยาย ในวันจันทร์ที่ 22 - ศุกร์ที่ 26 ส.ค. โดยเลือกเรียนในกลุ่มบรรยายใดก็ได้
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   22 สิงหาคม 2559
 2.พิมพ์ใบชำระเงิน (สำหรับผู้ที่ชำระหลังกำหนดการปกติ)(ด่วนที่สุด) Share to
ประกาศโดย   REG   วันที่ประกาศ   22 สิงหาคม 2559
 3.ติดต่อ อ.ผู้สอนด่วนที่สุด(ด่วนที่สุด) Share to
นักศึกษาที่เรียนรายวิชา ศท038 ล้านนาคดี ให้ติดต่ออาจารย์ผู้สอนด่วนที่สุด ที่เบอร์ 083-5767506
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   22 สิงหาคม 2559
 4.ประชาสัมพันธ์(ด่วนที่สุด) Share to
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   19 สิงหาคม 2559
 5.ขั้นตอนการชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา(ด่วนที่สุด) Share to
ขั้นตอนการชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 คลิกที่นี่
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   2 สิงหาคม 2559
 6.ประกาศจากกองคลัง(ด่วนที่สุด) Share to
รายชื่อนักศึกษาที่ได้รับคืนเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาล่วงหน้าปี 2558 ให้นักศึกษาติดต่อรับเช็คคืนเงินที่ได้ กองคลัง สำนักงานอธิการบดี (ชั้น 2 อาคารอิงคศรีกสิการ) ตรวจสอบรายชื่อ
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   2 สิงหาคม 2559
 7.แอพลิเคชั่นสำหรับชาวแม่โจ้(ด่วนที่สุด) Share to
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   31 กรกฏาคม 2559
 8.รายชื่อนักศึกษาที่ได้รับเหรียญเรียนดี ประจำปีการศึกษา 2558(ด่วนที่สุด) Share to
ตรวจสอบรายชื่อให้เรียบร้อย หากพบข้อสงสัย กรุณาติดต่อคุณสุพจน์ 053-873458 ตรวจสอบรายชื่อ
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   9 กรกฏาคม 2559
 9.หลักเกณฑ์การได้รับเหรียญรางวัลเรียนดี(ด่วนที่สุด) Share to
หลักเกณฑ์การได้รับเหรียญรางวัลเรียนดี คลิกที่นี่นะคะ
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   9 มิถุนายน 2559
 10.แจ้งปฏิทินการประกาศเกรด(ด่วนที่สุด) Share to
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   18 พฤษภาคม 2559
 11.ขั้นตอนการใช้ระบบประเมินการเรียนการสอน(ด่วนที่สุด) Share to
ขั้นตอนการเปิดระบบประเมิน (ส่วนของอาจารย์ผู้สอน)
ขั้นตอนการประเมินการสอน (ส่วนของนักศึกษา)
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   21 ธันวาคม 2558
 12.ส่งคาดว่าจะสำเร็จการศึกษา 1/2559(ด่วนที่สุด) Share to
ประกาศโดย   REG   วันที่ประกาศ   10 สิงหาคม 2558
 13.การทำบัตรประจำตัวนักศึกษารูปแบบมหาวิทยาลัย(ด่วนมาก) Share to
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   2 สิงหาคม 2559
 14.ตรวจสอบรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา Share to
ประกาศโดย   REG   วันที่ประกาศ   18 พฤศจิกายน 2553
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 0-5387-3459