41 -->
ประเมินการใช้เว็บไซต์(ผู้ใช้งาน)
ประเมินการใช้เว็บไซต์(ผู้ปฏิบัติงาน) ประเมินความพึงพอใจคลิกที่นี่
 
ข่าวประกาศ
  ประกาศเรื่อง
 1.ให้ นศ. มาติดต่อกรณีลงทะเบียนผิดเงื่อนไข(ด่วนที่สุด) Share to
นศ. ที่ลงทะเบียนรายวิชา xx497 ,xx498 , xx499 กลุ่มวิชาสหกิจศึกษา ที่ถูกล็อกสิทธิ์การเข้าระบบไว้ (ไม่สามารถพิมพ์ใบชำระเงินได้) เนื่องจากผิดเงื่อนไขระเบียบสหกิจ พ.ศ.2558 ให้ติดต่อแก้ไขรายวิชาที่ลงทะเบียนที่ ห้องงานตารางสอน ด่วนที่สุด
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   2 กันยายน 2558
 2.ประกาศ ม.แม่โจ้-แพร่ฯ(ด่วนที่สุด) Share to
นศ.ม.แม่โจ้-แพร่ ในช่วงวันชำระเงิน 1-4 กันยานยน 58 นี้ ทางเจ้าหน้าที่ธนาคารกรุงไทย จะเข้ามารับชำระเงินค่าเทอม ณ ห้องงานบริการการศึกษา และแจกสมุดบัญชีเงินฝาก นศ.รหัส 58 ทุกคน
ประกาศโดย   หน.งานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา   วันที่ประกาศ   31 สิงหาคม 2558
 3.ประกาศชำระค่าธรรมเนียม(ด่วนที่สุด) Share to
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   27 สิงหาคม 2558
 4.ประกาศของหาย(ด่วนที่สุด) Share to
ผู้ใดทำสร้อยคอหล่นหายที่อาคารเรียนรวม 70ปี ขอให้ติดต่อ อ.สุวรรณ เลียงหิรัญถาวร 081-5307890 ด่วน!
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   27 สิงหาคม 2558
 5.ประกาศถึงนักศึกษาเก่าเข้าใหม่(ด่วนที่สุด) Share to
ประกาศโดย   hataichanok   วันที่ประกาศ   14 สิงหาคม 2558
 6.ปฏิทิน 1/2558(ด่วนที่สุด) Share to
ประกาศโดย   hataichanok   วันที่ประกาศ   14 สิงหาคม 2558
 7.ส่งคาดว่าจะสำเร็จการศึกษา 1/2558(ด่วนที่สุด) Share to
ประกาศโดย   REG   วันที่ประกาศ   10 สิงหาคม 2558
 8.เอกสาร มคอ.3 และ มคอ.5 รายวิชาศึกษาทั่วไป ปีการศึกษา 2557(ด่วนที่สุด) Share to
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   5 สิงหาคม 2558
 9.ปฏิทินการศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558(ด่วนที่สุด) Share to
ปฏิทินการศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   21 พฤษภาคม 2558
 10.ตรวจสอบรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา Share to
ประกาศโดย   REG   วันที่ประกาศ   18 พฤศจิกายน 2553
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 0-5387-5379