เมนูหลัก

      ยินดีต้อนรับสู่ระบบบริการการศึกษา   
  ประกาศเรื่อง
 1.ขั้นตอนและกำหนดการลงทะเบียนและชำระเงิน ภาคฤดูร้อน(ด่วนที่สุด) Share to
ขั้นตอนการลงทะเบียนและชำระเงิน ภาคฤดูร้อน 3/2561
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   9 เมษายน 2562
 2.ตรวจสอบรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา Share to
ประกาศโดย   REG   วันที่ประกาศ   18 พฤศจิกายน 2553
  
สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 0-5387-3458 49