41 -->
ประเมินการใช้เว็บไซต์(ผู้ใช้งาน)
ประเมินการใช้เว็บไซต์(ผู้ปฏิบัติงาน) ประเมินความพึงพอใจคลิกที่นี่
 
ข่าวประกาศ
  ประกาศเรื่อง
 1.รายชื่อ นศ. ที่ได้รับเกรด I(ด่วนที่สุด) Share to
ประกาศโดย   REG   วันที่ประกาศ   9 ตุลาคม 2558
 2.ประกาศแก้เกรด I(ด่วนที่สุด) Share to
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   9 ตุลาคม 2558
 3.ยกเลิกรายวิชาเรียน!!!(ด่วนที่สุด) Share to
สำหรับนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในเทอม 1/2558 แล้วไม่ทำการชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา ท่านจะถูกยกเลิกรายวิชาที่ลงทะเบียน และประกาศพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาในวันนี้
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   8 ตุลาคม 2558
 4.บอกเลิกรายวิชา(ด่วนที่สุด) Share to
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   6 ตุลาคม 2558
 5.ประกาศรับของที่ทำหาย!!!(ด่วนที่สุด) Share to
นักศึกษาที่มีรายชื่อขอให้มาติดต่อรับของ
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   5 ตุลาคม 2558
 6.ติดต่อรับบัตร นศ. ที่หล่นหายคืน(ด่วนที่สุด) Share to
5614102321 นิศารัตน์ มงคลเรืองอำนาจ
5609101347 ณัฐชานนท์ สมบัตินันท์
ติดต่อรับบัตร นศ. ที่ทำหล่นไว้คืนได้ที่ สำนักงานพืชไร่ อาคารพืชไร่ชั้น 1
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   1 ตุลาคม 2558
 7.รับบัตร นศ.(ด่วนที่สุด) Share to
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   25 กันยายน 2558
 8.รับใบเสร็จ(ด่วนที่สุด) Share to
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   22 กันยายน 2558
 9.ตารางสอบกลางภาค 1/2558(ด่วนที่สุด) Share to
ประกาศโดย   REG   วันที่ประกาศ   16 กันยายน 2558
 10.ปฏิทิน 1/2558(ด่วนที่สุด) Share to
ประกาศโดย   hataichanok   วันที่ประกาศ   14 สิงหาคม 2558
 11.เอกสาร มคอ.3 และ มคอ.5 รายวิชาศึกษาทั่วไป ปีการศึกษา 2557(ด่วนที่สุด) Share to
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   5 สิงหาคม 2558
 12.ปฏิทินการศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558(ด่วนที่สุด) Share to
ปฏิทินการศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   21 พฤษภาคม 2558
 13.ตรวจสอบรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา Share to
ประกาศโดย   REG   วันที่ประกาศ   18 พฤศจิกายน 2553
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 0-5387-5379