42 -->
ประเมินการใช้เว็บไซต์(ผู้ใช้งาน)
ประเมินการใช้เว็บไซต์(ผู้ปฏิบัติงาน) ประเมินความพึงพอใจคลิกที่นี่
 
ข่าวประกาศ
  ประกาศเรื่อง
 1.แจ้งเปิดเรียน และย้ายกลุ่มเรียน(ด่วนที่สุด) Share to
1) วิชา ศท142 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2 นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในกลุ่มเรียนที่ 59 และ 65 จะถูกย้ายไปกลุ่มเรียนที่ 61 (วันและเวลาเดียวกัน) เนื่องจากกำลังจะปิดกลุ่มเรียนที่ 59 และ 65 2) วิชา ศท013 สุขภาพเพื่อการดำรงชีวิต (เชียงใหม่) กลุ่มที่ 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 13, 15, 16, 21, 22, 24, 26, 27 เริ่มสอน ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 16 มกราคม 2560
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   12 มกราคม 2560
 2.ประชาสัมพันธ์คณะศิลปศาสตร์(ด่วนที่สุด) Share to
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   11 มกราคม 2560
 3.แจ้งกำหนดการเปิดเรียน(ด่วนที่สุด) Share to
วิชา ศท013 สุขภาพเพื่อการดำรงชีวิต เฉพาะกลุ่มเรียนที่ 2, 4, 10, 11, 12, 14, 17, 18, 19, 20, 23, 25 เริ่ม 12 มค. 2560
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   10 มกราคม 2560
 4.ขั้นตอนการลงทะเบียน / ชำระค่าธรรมเนียม 2/2559(ด่วนที่สุด) Share to
CLICK!!!!!
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   6 มกราคม 2560
 5.ICT(ด่วนที่สุด) Share to
ประกาศโดย   ICT   วันที่ประกาศ   5 มกราคม 2560
 6.ประชาสัมพันธ์การเสริมสร้างทักษะภาษาอังกฤษ(ด่วนที่สุด) Share to
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   30 ธันวาคม 2559
 7.ประชาสัมพันธ์รายวิชาเลือกเสรี(ด่วนที่สุด) Share to
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   28 ธันวาคม 2559
 8.ตรวจสอบรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา Share to
ประกาศโดย   REG   วันที่ประกาศ   18 พฤศจิกายน 2553
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 0-5387-3459