42 -->
ประเมินการใช้เว็บไซต์(ผู้ใช้งาน)
ประเมินการใช้เว็บไซต์(ผู้ปฏิบัติงาน) ประเมินความพึงพอใจคลิกที่นี่
 
ข่าวประกาศ
  ประกาศเรื่อง
 1.ค้างค่าธรรมเนียมการศึกษา1-59(ด่วนที่สุด) Share to
กรุณาตรวจสอบรายชื่อนักศึกษาที่ค้างชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 หากตรวจสอบแล้วพบรายชื่อให้ติดต่อที่งานทะเบียน ภายในวันที่ 30 กันยายน 2559 เท่านั้น ตรวจสอบรายชื่อ
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   28 กันยายน 2559
 2.ฝากประชาสัมพันธ์จากคณะบริหารธุรกิจ(ด่วนที่สุด) Share to
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   23 กันยายน 2559
 3.บัตรประจำตัวนักศึกษาใหม่(ด่วนที่สุด) Share to
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   23 กันยายน 2559
 4.ยกเลิกสอบกลางภาค ผษ101 เกษตรเพื่อชีวิต(ด่วนที่สุด) Share to
คณะผลิตกรรมการเกษตร ขอแจ้งยกเลิกการสอบกลางภาครายวิชา ผษ101 เกษตรเพื่อชีวิตทุกกลุ่มเรียน
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   19 กันยายน 2559
 5.ตารางสอบกลางภาค 1/2559(ด่วนที่สุด) Share to
ประกาศโดย   REG   วันที่ประกาศ   16 กันยายน 2559
 6.ขอเอกสารออนไลน์(ด่วนที่สุด) Share to
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   31 สิงหาคม 2559
 7.ตรวจสอบผลคะแนน ICT(ด่วนที่สุด) Share to
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   31 สิงหาคม 2559
 8.บัตรประจำตัวนักศึกษารหัส 59(ด่วนที่สุด) Share to
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   30 สิงหาคม 2559
 9.ประกาศจากกองคลัง(ด่วนที่สุด) Share to
รายชื่อนักศึกษาที่ได้รับคืนเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาล่วงหน้าปี 2558 ให้นักศึกษาติดต่อรับเช็คคืนเงินที่ได้ กองคลัง สำนักงานอธิการบดี (ชั้น 2 อาคารอิงคศรีกสิการ) ตรวจสอบรายชื่อ
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   2 สิงหาคม 2559
 10.แอพลิเคชั่นสำหรับชาวแม่โจ้(ด่วนที่สุด) Share to
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   31 กรกฏาคม 2559
 11.หลักเกณฑ์การได้รับเหรียญรางวัลเรียนดี(ด่วนที่สุด) Share to
หลักเกณฑ์การได้รับเหรียญรางวัลเรียนดี คลิกที่นี่นะคะ
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   9 มิถุนายน 2559
 12.แจ้งปฏิทินการประกาศเกรด(ด่วนที่สุด) Share to
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   18 พฤษภาคม 2559
 13.ขั้นตอนการใช้ระบบประเมินการเรียนการสอน(ด่วนที่สุด) Share to
ขั้นตอนการเปิดระบบประเมิน (ส่วนของอาจารย์ผู้สอน)
ขั้นตอนการประเมินการสอน (ส่วนของนักศึกษา)
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   21 ธันวาคม 2558
 14.การทำบัตรประจำตัวนักศึกษารูปแบบมหาวิทยาลัย(ด่วนมาก) Share to
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   2 สิงหาคม 2559
 15.ตรวจสอบรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา Share to
ประกาศโดย   REG   วันที่ประกาศ   18 พฤศจิกายน 2553
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 0-5387-3459