48 -->
ประเมินการใช้เว็บไซต์(ผู้ใช้งาน)
ประเมินการใช้เว็บไซต์(ผู้ปฏิบัติงาน) ประเมินความพึงพอใจคลิกที่นี่
 
ข่าวประกาศ
  ประกาศเรื่อง
 1.ประชาสัมพันธ์(ด่วนที่สุด) Share to
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   29 กรกฏาคม 2558
 2.เปิดเลือกเสรี ศศ101(ด่วนที่สุด) Share to
คณะเศรษฐศาสตร์ เปิดสอนรายวิชา ศศ 101 เศรษฐศาสตร์เพื่อชีวิตประจำวันและการประกอบการ กลุ่ม 2 เรียนทุกวัน จันทร์ และ พฤหัสบดี เวลา 11.00 - 12.30 น. ทั้งนี้ นักศึกษาสามารถเลือกเรียนในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ หรือ เลือกเรียนในหมวดวิชา เลือกเสรี ได้
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   29 กรกฏาคม 2558
 3.รายวิชาที่เปิดสอนภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2557(ด่วนที่สุด) Share to
รายวิชาที่เปิดสอนภาคฤดูร้อน ประจำปีการศึกษา 2557
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   14 กรกฏาคม 2558
 4.ประกาศ(ด่วนที่สุด) Share to
ให้นักศึกษา รหัส 5722101427 นางสาวอินธุอร หาญแท้ ให้มารับบัตรประจำตัวนักศึกษาที่งานทะเบียน อาคารอำนวย ยศสุข คะ
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   14 กรกฏาคม 2558
 5.ลิ้งค์ข้อมูลสำหรับทำรายงาน มคอ.7 (สำหรับอาจารย์ประจำหลักสูตร)(ด่วนที่สุด) Share to
ข้อมูลสำหรับทำรายงาน มคอ.7
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   28 พฤษภาคม 2558
 6.ปฏิทินการศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558(ด่วนที่สุด) Share to
ปฏิทินการศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   21 พฤษภาคม 2558
 7.ตรวจสอบข้อมูลหนี้สินห้องสมุด(ด่วนที่สุด) Share to
CLICK!!!!
สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 053-873203
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   8 พฤษภาคม 2558
 8.รายชื่อ นศ. ที่ได้รับเกรด I(ด่วนที่สุด) Share to
ประกาศโดย   REG   วันที่ประกาศ   1 สิงหาคม 2557
 9.ตรวจสอบรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา(ด่วนที่สุด) Share to
ประกาศโดย   REG   วันที่ประกาศ   18 พฤศจิกายน 2553
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 0-5387-5379