ประเมินการใช้เว็บไซต์(ผู้ใช้งาน)
ประเมินการใช้เว็บไซต์(ผู้ปฏิบัติงาน) ประเมินความพึงพอใจคลิกที่นี่
 
ข่าวประกาศ
  ประกาศเรื่อง
 1.ประชาสัมพันธ์รายวิชาเลือกเสรี 1/2557(ด่วนที่สุด) Share to
ศป042 ภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากรสายการบิน
เปิด 2 กลุ่มเรียน ดำเนินการสอนโดย อ.ภาคศิริ ทองเสน รับนักศึกษาทุกสาขาวิชา
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   30 กรกฏาคม 2557
 2.ประกาศรายชื่อผู้ได้รับเหรียญรางวัลเรียนดี ประจำปีการศึกษา 2556(ด่วนที่สุด) Share to
ตรวจสอบรายชื่อ
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   17 มิถุนายน 2557
 3.ชี้แจงเรื่องการขอเอกสารจบ สำหรับ นศ. ที่สำเร็จการศึกษา(ด่วนที่สุด) Share to
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   20 พฤษภาคม 2557
 4.ข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม่โจ้(ด่วนที่สุด) Share to
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พ.ศ.2556
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   29 พฤษภาคม 2556
 5.ตรวจสอบรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา(ด่วนที่สุด) Share to
ประกาศโดย   REG   วันที่ประกาศ   18 พฤศจิกายน 2553
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 0-5387-5379