เมนูหลัก

      ยินดีต้อนรับสู่ระบบบริการการศึกษา   
  ประกาศเรื่อง
 1.ลงรายชื่อรายวิชา ศท241(ด่วนที่สุด) Share to
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   18 พฤษภาคม 2561
 2.รับเอกสารสำเร็จการศึกษา(ด่วนที่สุด) Share to
นักศึกษาที่มีรอบจบเดือน มีนาคม 2561 ให้นำใบปลอดหนี้มาติดต่อรับเอกสารสำเร็จการศึกษาได้ที่ งานทะเบียนฯ ชั้น 2 อาคารอำนวย ยศสุข
กรณีที่จะให้ผู้อื่นมารับเอกสารแทน ให้แนบใบมอบฉันทะกรณีให้ผู้รับมอบอำนาจดำเนินการแทน
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   17 พฤษภาคม 2561
 3.ประกาศถึงบัณฑิต(ด่วนที่สุด) Share to
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   7 มีนาคม 2561
 4.ปฏิทินรอบสำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560(ด่วนที่สุด) Share to
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   21 กุมภาพันธ์ 2561
 5.สแกน QR Code เพื่อใช้ระบบ(ด่วนที่สุด) Share to
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   16 มกราคม 2561
 6.รายชื่อ นศ. ที่ได้รับเงินคืน(ด่วนที่สุด) Share to
รายชื่อนักศึกษาที่ได้รับเงินคืน ค่าธรรมเนียมการศึกษาล่วงหน้า (ส่วนเกิน)
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   12 มกราคม 2561
 7.ตรวจสอบรายชื่อ นศ. ที่ได้รับการคืนเงิน(ด่วนที่สุด) Share to
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   19 เมษายน 2560
 8.ตรวจสอบรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา Share to
ประกาศโดย   REG   วันที่ประกาศ   18 พฤศจิกายน 2553
  
สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 0-5387-3459 47