41 -->
ประเมินการใช้เว็บไซต์(ผู้ใช้งาน)
ประเมินการใช้เว็บไซต์(ผู้ปฏิบัติงาน) ประเมินความพึงพอใจคลิกที่นี่
 
ข่าวประกาศ
  ประกาศเรื่อง
 1.รับเอกสาร(ด่วนที่สุด) Share to
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   16 พฤศจิกายน 2558
 2.ตรวจสอบรายวิชาที่ค้างส่งผลการศึกษา(ด่วนที่สุด) Share to
ประกาศโดย   REG   วันที่ประกาศ   16 พฤศจิกายน 2558
 3.ตารางสอบปลายภาค 1/2558(ด่วนที่สุด) Share to
ประกาศโดย   REG   วันที่ประกาศ   13 พฤศจิกายน 2558
 4.อบรมการลงทะเบียนออนไลน์ สำหรับ นศ. ชั้นปีที่ 1(ด่วนที่สุด) Share to
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   9 พฤศจิกายน 2558
 5.รายละเอียดความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ ที่วัดผลนักศึกษารหัส 58(ด่วนที่สุด) Share to
รายละเอียดความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษ
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   19 ตุลาคม 2558
 6.ปฏิทิน 1/2558(ด่วนที่สุด) Share to
ประกาศโดย   hataichanok   วันที่ประกาศ   14 สิงหาคม 2558
 7.เอกสาร มคอ.3 และ มคอ.5 รายวิชาศึกษาทั่วไป ปีการศึกษา 2557(ด่วนที่สุด) Share to
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   5 สิงหาคม 2558
 8.ตรวจสอบรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา Share to
ประกาศโดย   REG   วันที่ประกาศ   18 พฤศจิกายน 2553
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 0-5387-5379