ประเมินการใช้เว็บไซต์(ผู้ใช้งาน)
ประเมินการใช้เว็บไซต์(ผู้ปฏิบัติงาน) ประเมินความพึงพอใจคลิกที่นี่
 
ข่าวประกาศ
  ประกาศเรื่อง
 1.สรุปจำนวนสำรองที่นั่งเทอม 1/2557 (นศ.สหกิจกลุ่มพิเศษ)(ด่วนที่สุด) Share to
สรุปจำนวนสำรองที่นั่ง (นศ.สหกิจกลุ่มพิเศษ) <-- Click ที่นี่
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   22 สิงหาคม 2557
 2.ตรวจสอบรายชื่อผู้ได้รับการสำรองที่นั่ง (นศ กลุ่มสหกิจที่กู้ กยศ.)(ด่วนที่สุด) Share to
-->ตรวจสอบรายชื่อผู้ได้รับสำรองที่นั่ง Click<---
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   22 สิงหาคม 2557
 3.การสอบภาษาอังกฤษของนักศึกษา 2557(ด่วนที่สุด) Share to
กำหนดการสอบวัดสมิทธิภาพทั่วไปด้านภาษาอังกฤษของนักศึกษาใหม่ 2557
รายละเอียด
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   22 สิงหาคม 2557
 4.ติดตรับกระเป๋าเงินคืน(ด่วนที่สุด) Share to
นางสาวสุทธิดา จันทร์ผง นศ.สาขาพัฒนาการท่องเที่ยว ให้ติดต่อรับกระเป๋าเงินคืนได้ที่สำนักงานคณบดีคณะศิลปศาสตร์
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   21 สิงหาคม 2557
 5.นศ. ที่ลง คม320 ชีวเคมีเบื้องต้น ให้มาแสกนลายนิ้วมือ(ด่วนที่สุด) Share to
นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชา คม320 ชีวเคมีเบื้องต้น ให้มาแสกนลายนิ้วมือที่ห้อง 1103-1 ทุกกลุ่มในเวลาว่าง
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   21 สิงหาคม 2557
 6.เรื่อง สำเร็จการศึกษา(ด่วนที่สุด) Share to
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   19 สิงหาคม 2557
 7.ประกาศพบ นักศึกษาด่วนคะ(ด่วนที่สุด) Share to
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   19 สิงหาคม 2557
 8.โครงการ "เอซ เพื่อจิตอาสา พัฒนาสังคม"(ด่วนที่สุด) Share to
เชิญนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ "เอซ เพื่อจิตอาสา พัฒนาสังคม"
<--- อ่านรายละเอียด --->
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   19 สิงหาคม 2557
 9.ส่งคาดว่าจะสำเร็จการศึกษา 1/2557(ด่วนที่สุด) Share to
ประกาศโดย   REG   วันที่ประกาศ   18 สิงหาคม 2557
 10.รหัสผ่านนักศึกษาใหม่รหัส 57(ด่วนที่สุด) Share to
นักศักษาใหม่รหัส 57 ทุกคน ให้ใช้ วันที่ เดือนเกิด และปีที่เข้า เป็นรหัสผ่านในการใช้ระบบงานทะเบียน(reg) เช่น เกิดวันที่ 1 มกราคม ให้ใช้รหัสผ่านเป็น 01012557 กรณีที่ใช้ตามตัวอย่างแล้วเข้าสู่ระบบไม่ผ่าน ให้ใช้รหัสนักศึกษา 10 หลักแทน
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   14 สิงหาคม 2557
 11.ประกาศ รายวิชาภาษาอังกฤษ 1 หน่วยกิต ศป241 ศป242 และ ศป243(ด่วนที่สุด) Share to
คู่มือการเรียนสำหรับ นศ. ที่ลงทะเบียนเรียน ศป241 ศป242 ศป243
กลุ่มที่เรียนห้องคอม C ระหว่าง 18-22 ส.ค. ให้ย้ายมาเรียนที่ห้องประชุมอาคม อาคารอำนวย ยศสุข ชั่วคราว
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   14 สิงหาคม 2557
 12.ประชาสัมพันธ์รายวิชาเลือกเสรี 1/2557(ด่วนที่สุด) Share to
ศป042 ภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากรสายการบิน
เปิด 2 กลุ่มเรียน ดำเนินการสอนโดย อ.ภาคศิริ ทองเสน รับนักศึกษาทุกสาขาวิชา
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   30 กรกฏาคม 2557
 13.ข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม่โจ้(ด่วนที่สุด) Share to
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พ.ศ.2556
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   29 พฤษภาคม 2556
 14.ตรวจสอบรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา(ด่วนที่สุด) Share to
ประกาศโดย   REG   วันที่ประกาศ   18 พฤศจิกายน 2553
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 0-5387-5379