เมนูหลัก

      ยินดีต้อนรับสู่ระบบบริการการศึกษา   
  ประกาศเรื่อง
 1.แจ้งปิดกลุ่มเรียน(ด่วนที่สุด) Share to
แจ้งปิดกลุ่มเรียน ศท203 จิตวิทยาชุมชน และให้ นศ. ที่สนใจย้ายไปลงวิชา ศท303 จิตวิทยาพัฒนาการ แทนได้
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   19 พฤศจิกายน 2561
 2.ประชาสัมพันธ์วิชาเลือกเสรี(ด่วนที่สุด) Share to
รายวิชาเลือกเสรี พท437 มัคคุเทศก์ทางการเดินป่า รับนักศึกษาทุกสาขา
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   19 พฤศจิกายน 2561
 3.แจ้งปิดกลุ่มเรียน พส455(ด่วนที่สุด) Share to
วิชา พส 455 ไม้ผลอุตสาหกรรม 2 ถ้าลงทะเบียนไม่ถึง 10 คน ขอปิดวิชานี้
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   19 พฤศจิกายน 2561
 4.ประกาศรายวิชา คติชนวิทยา(ด่วนที่สุด) Share to
ให้นักศึกษาที่สนใจลงทะเบียนเรียนรายวิชา คติชนวิทยา กลุ่มที่ 2 ให้มาพบและตกลงเวลาเรียนกับผู้สอน ที่ห้อง 302 อาคารคณะศิลปศาสตร์ ชั้น 3 เวลา 12.00 น. วันอังคารที่ 20 พฤศจิกายน 2561
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   19 พฤศจิกายน 2561
 5.ปลดสำรองที่นั่งให้ นศ. ตกค้าง ตกแผน(ด่วนที่สุด) Share to
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   19 พฤศจิกายน 2561
 6.ขอพบ นศ. ด่วน(ด่วนที่สุด) Share to
ขอพบ นศ. ที่ลงทะเบียนวิชา พส474 การผลิตพืชสวนที่ดีและเหมาะสม ในวันพุธที่ 21 พ.ย. 2561 เวลา 12.00 น. ณ ห้องบรรยาย อาคารไม้ผล
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   16 พฤศจิกายน 2561
 7.แจ้งวันเริ่มเรียน ศท021(ด่วนที่สุด) Share to
วิชา ศท021 สังคมศาสตร์ในชีวิตประจำวัน เริ่มเรียนวันพฤหัสที่ 22 พ.ย 61 และ วิชา ศท302 สังคมและวัฒนธรรมไทย กลุ่ม 1,2,3,4 ให้เริ่มมาเรียนวันพฤหัส ฯ ที่ 22 และศุกร์ที่ 23 พย. 2561
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   16 พฤศจิกายน 2561
 8.แจ้ง นศ. ที่ลงทะเบียนต่ำหรือเกินหน่วยกิตที่กำหนด (9-22 หน่วยกิต)(ด่วนที่สุด) Share to
นศ. ที่ลงทะเบียนต่ำกว่า 9 หน่วยกิต หรือเกิน 22 หน่วยกิต ไม่ต้องส่งแบบฟอร์มที่งานทะเบียน โดยงานทะเบียนจะล็อคระบบ และปลดล็อคให้ นศ. ที่สามารถลงทะเบียนต่ำ หรือเกิน ได้เท่านั้น
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   14 พฤศจิกายน 2561
 9.ประกาศ ผษ101 เกษตรเพื่อชีวิต(ด่วนที่สุด) Share to
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   14 พฤศจิกายน 2561
 10.ประกาศ ศป242 ศป242 และ ศป243(ด่วนที่สุด) Share to
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   14 พฤศจิกายน 2561
 11.ประกาศด่วน(ด่วนที่สุด) Share to
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   13 พฤศจิกายน 2561
 12.ประกาศด่วน(ด่วนที่สุด) Share to
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   13 พฤศจิกายน 2561
 13.ประกาศ(ด่วนที่สุด) Share to
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   12 พฤศจิกายน 2561
 14.NEW MSG(ด่วนที่สุด) Share to
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   12 พฤศจิกายน 2561
 15.ขั้นตอนการลงทะเบียน(ด่วนที่สุด) Share to
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   2 พฤศจิกายน 2561
 16.กรอกข้อมูลชุดครุย(ด่วนที่สุด) Share to
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   1 พฤศจิกายน 2561
 17.ปฏิทินรอบสำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560(ด่วนที่สุด) Share to
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   21 กุมภาพันธ์ 2561
 18.สแกน QR Code เพื่อใช้ระบบ(ด่วนที่สุด) Share to
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   16 มกราคม 2561
 19.ตรวจสอบรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา Share to
ประกาศโดย   REG   วันที่ประกาศ   18 พฤศจิกายน 2553
  
สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 0-5387-3458 48