เมนูหลัก

      ยินดีต้อนรับสู่ระบบบริการการศึกษา   
  ประกาศเรื่อง
 1.นศ. ทำบัตร ATM ตกหาย ให้ติดต่อรับได้ที่ห้องทะเบียน(ด่วนที่สุด) Share to
นายสมพงษ์ ไทยบุญราศรี สาขา การพัฒนาส่งเสริมฯ ติดต่อรับบัตร ATM ที่ทำตกหล่น ให้ติดต่อรับคืนได้ที่ห้องทะเบียน
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   12 ธันวาคม 2560
 2.นศ. ดังต่อไปนี้ ให้ติดต่องานทะเบียนด่วนที่สุด(ด่วนที่สุด) Share to
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   10 ธันวาคม 2560
 3.แจ้ง นศ. ที่สำเร็จการศึกษารอบวันที่ 25 ต.ค. 2560(ด่วนที่สุด) Share to
นักศึกษาสำเร็จการศึกษาในวันที่ 25 ตุลาคม 2560 จะสามารถพิมพ์ใบปลอดหนี้บน www.education.mju.ac.th เพื่อติดต่อรับเอกสารการสำเร็จการศึกษาฉบัับถาวรได้ที่งานทะเบียน ในวันที่ 12 ธันวาคม 2560 เป็นต้นไป
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   28 พฤศจิกายน 2560
  
สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 0-5387-3459 47