41 -->
 
ข่าวประกาศ
  ประกาศเรื่อง
 1.พิมพ์ใบชำระเงิน (สำหรับผู้ที่ชำระหลังกำหนดการปกติ)(ด่วนที่สุด) Share to
ประกาศโดย   REG   วันที่ประกาศ   27 มิถุนายน 2559
 2.การส่งแบบฟอร์ม เรื่อง การโอนย้ายสาขาวิชาภายใน / ภายนอกคณะ(ด่วนที่สุด) Share to
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   20 มิถุนายน 2559
 3.หลักเกณฑ์การได้รับเหรียญรางวัลเรียนดี(ด่วนที่สุด) Share to
หลักเกณฑ์การได้รับเหรียญรางวัลเรียนดี คลิกที่นี่นะคะ
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   9 มิถุนายน 2559
 4.ขั้นตอนการชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคเรียนที่ 3 ปีการศึกษา 2559(ด่วนที่สุด) Share to
ขั้นตอนการชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคเรียนที่ 3 ปีการศึกษา 2558 คลิกที่นี่นะคะ
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   6 มิถุนายน 2559
 5.แจ้งให้ทราบ 4(ด่วนที่สุด) Share to
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   30 พฤษภาคม 2559
 6.แจ้งให้ทราบ 2(ด่วนที่สุด) Share to
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   27 พฤษภาคม 2559
 7.นักศึกษาตรวจสอบรายชื่อจากลิงค์ด้านล่าง และกรุณาแจ้งเพื่อนๆ ที่มีรายชื่อให้ทราบด้วย(ด่วนที่สุด) Share to
นักศึกษาที่มีรายชื่อ ให้ติดต่อขอคืนสภาพการเป็นนักศึกษาให้แล้วเสร็จก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 คลิกตรวจสอบรายชื่อ
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   8 เมษายน 2559
 8.ขั้นตอนการใช้ระบบประเมินการเรียนการสอน(ด่วนที่สุด) Share to
ขั้นตอนการเปิดระบบประเมิน (ส่วนของอาจารย์ผู้สอน)
ขั้นตอนการประเมินการสอน (ส่วนของนักศึกษา)
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   21 ธันวาคม 2558
 9.ตรวจสอบรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา Share to
ประกาศโดย   REG   วันที่ประกาศ   18 พฤศจิกายน 2553
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 0-5387-5379