47 -->
ประเมินการใช้เว็บไซต์(ผู้ใช้งาน)
ประเมินการใช้เว็บไซต์(ผู้ปฏิบัติงาน) ประเมินความพึงพอใจคลิกที่นี่
 
ข่าวประกาศ
  ประกาศเรื่อง
 1.แจ้งให้ทราบคะ(ด่วนที่สุด) Share to
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   27 พฤษภาคม 2559
 2.แจ้งให้ทราบ 2(ด่วนที่สุด) Share to
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   27 พฤษภาคม 2559
 3.แจ้งให้ทราบ 3(ด่วนที่สุด) Share to
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   27 พฤษภาคม 2559
 4.ขอพบ นศ. ด่วนที่สุด(ด่วนที่สุด) Share to
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   18 พฤษภาคม 2559
 5.แจ้งปฏิทินการประกาศเกรด(ด่วนที่สุด) Share to
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   18 พฤษภาคม 2559
 6.เกร็ดความรู้(ด่วนที่สุด) Share to
ประกาศโดย   hataichanok   วันที่ประกาศ   17 พฤษภาคม 2559
 7.นักศึกษาพบอาจารย์ผู้สอนด่วนที่สุด!!!(ด่วนที่สุด) Share to
นักศึกษาที่มีรายชื่อในรายวิชา พท260 พท335 และพท360 ขอให้ติดต่ออาจารย์ผู้สอนด่วน!!!!!! คลิกตรวจสอบรายชื่อ
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   11 พฤษภาคม 2559
 8.แจ้งให้ทราบ(ด่วนที่สุด) Share to
ประกาศโดย   หทัยชนก 053873458   วันที่ประกาศ   19 เมษายน 2559
 9.นักศึกษาตรวจสอบรายชื่อจากลิงค์ด้านล่าง และกรุณาแจ้งเพื่อนๆ ที่มีรายชื่อให้ทราบด้วย(ด่วนที่สุด) Share to
นักศึกษาที่มีรายชื่อ ให้ติดต่อขอคืนสภาพการเป็นนักศึกษาให้แล้วเสร็จก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 คลิกตรวจสอบรายชื่อ
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   8 เมษายน 2559
 10.ขั้นตอนการใช้ระบบประเมินการเรียนการสอน(ด่วนที่สุด) Share to
ขั้นตอนการเปิดระบบประเมิน (ส่วนของอาจารย์ผู้สอน)
ขั้นตอนการประเมินการสอน (ส่วนของนักศึกษา)
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   21 ธันวาคม 2558
 11.ตรวจสอบรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา Share to
ประกาศโดย   REG   วันที่ประกาศ   18 พฤศจิกายน 2553
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 0-5387-5379