เมนูหลัก

      ยินดีต้อนรับสู่ระบบบริการการศึกษา   
  ประกาศเรื่อง
 1.แจ้งวันเริ่มเรียนรายวิชา ศท303 จิตวิทยาพัฒนาการ(ด่วนที่สุด) Share to
ศท303 จิตวิทยาพัฒนาการ เริ่มเรียนวันที่ 9 ธ.ค. เป็นต้นไป ผ่านระบบ MS-TEAM
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   1 ธันวาคม 2563
 2.รายวิชา กช321 กลุ่มที่ 3 ให้เข้ากลุ่มไลน์(ด่วนที่สุด) Share to
นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชา กช321 เศรษฐกิจพอเพียงและการพัฒนาที่ยังยื่น กลุ่มที่ 3 ผู้สอน อาจารย์ ดร.สุดเขต สกุลทอง ให้นักศึกษาเข้ากลุ่มไลน์ ตาม QR Code นี้
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   1 ธันวาคม 2563
 3.NEW MSG(ด่วนที่สุด) Share to
ให้นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชา ศท331 คติชนวิทยา เข้ากลุ่มเรียนออนไลน์ที่ https://www.facebook.com/groups/2196093773984842 หรือตาม qr code ด้านล่างนี้
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   1 ธันวาคม 2563
 4.นศ. รายวิชา ศท307 เข้ากลุ่มไลน์(ด่วนที่สุด) Share to
นักศึกษาที่ลงทะเบียนรายวิชา ศท307 การเปลี่ยนแปลงทางสังคม ให้เข้ากลุ่มไลน์ตาม QR Code ด้านล่างนี้
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   30 พฤศจิกายน 2563
 5.ประกาศ(ด่วนที่สุด) Share to
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   30 พฤศจิกายน 2563
 6.แจ้ง นศ. ที่ลงทะเบียนรายวิชา กช321 กลุ่ม 4 (อ.ดร. สุชาดา สายทิ)(ด่วนที่สุด) Share to
นักศึกษาที่ลงทะเบียนรายวิชา กช321 เศรษฐกิจพอเพียงและการพัฒนาที่ยั่งยืน กลุ่ม 4 (อ.ดร.สุชาดา สายทิ) ขอให้เข้าร่วมกลุ่มเรียนตามลิ้งค์นี้ https://www.facebook.com/groups/3359287977501924 (หรือค้นหา ชื่อกลุ่ม กช321 เศรษฐกิจพอเพียงและการพัฒนาที่ยั่งยืน กลุ่ม 4)
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   30 พฤศจิกายน 2563
 7.แจ้ง นศ. ที่ลงทะเบียน ฟส102 ฟิสิกส์พื้นฐาน เข้ากลุ่มไลน์(ด่วนที่สุด) Share to
นศ. ที่ลงทะเบียน ฟส102 ฟิสิกส์พื้นฐาน เข้ากลุ่มไลน์ด้านล่างนี้
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   30 พฤศจิกายน 2563
 8.รายวิชา วท101 และ วท102(ด่วนที่สุด) Share to
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   30 พฤศจิกายน 2563
 9.ประกาศจากคณะศิลปศาสตร์(ด่วนที่สุด) Share to
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   30 พฤศจิกายน 2563
 10.แจ้งวันเริ่มเรียน(ด่วนที่สุด) Share to
รายวิชา ชว100 ชีววิทยาทั่วไป เริ่มเรียนภาคบรรยาย และปฏิบัติการ ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 30 พฤศจิกายน เป็นต้นไป
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   27 พฤศจิกายน 2563
 11.ประชาสัมพันธ์รายวิชาเกษตรเพื่อชีวิต(ด่วนที่สุด) Share to
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   27 พฤศจิกายน 2563
 12.ขอให้ นศ. เข้ากลุ่มไลน์ ตามรายวิชาที่ลงทะเบียน ดังนี้(ด่วนที่สุด) Share to
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   26 พฤศจิกายน 2563
 13.ประกาศ นักศึกษาที่คงค้างค่าเทอม 1/63 (จะถูกล็อครหัสนักศึกษา)(ด่วนที่สุด) Share to
นักศึกษาที่ถูกล็อครหัสนักศึกษาไว้ จะไม่สามารถลงทะเบียนเรียน เทอม 2/63ได้ให้นักศึกษามาติดต่อเขียนคำร้องชำระเงิน ภาคเรียนที่ 1/63 ก่อน หากถ้านักศึกษาคนไหนที่มีหลักฐานอื่นๆ ทุน หรือกยศ. หรือที่ชำระเงินแล้วให้นำหลักฐานติดต่อที่ห้องทะเบียนฯ เพื่อปลดล็อค ติดต่อ 053-873458
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   26 พฤศจิกายน 2563
 14.แจ้งวันเริ่มเรียนรายวิชา ศท021(ด่วนที่สุด) Share to
รายวิชา ศท021 สังคมศาสตร์ในชีวิตประจำวัน เริ่มเรียนวันอังคารที่ 8 ธ.ค 2563
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   25 พฤศจิกายน 2563
 15.ศึกษาขั้นตอนการลงทะเบียนออนไลน์(ด่วนที่สุด) Share to
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   17 พฤศจิกายน 2563
 16.ส่งคาดว่าจะสำเร็จการศึกษา 2/2563 (30 พ.ย. - 30 ธ.ค.)(ด่วนที่สุด) Share to
ประกาศโดย   REG   วันที่ประกาศ   17 เมษายน 2563
 17.ประชาสัมพันธ์รายวิชาเลือกเสรี(ด่วนมาก) Share to
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   24 พฤศจิกายน 2563
 18.ประชาสัมพันธ์รายวิชาเลือกเสรี(ด่วนมาก) Share to
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   24 พฤศจิกายน 2563
 19.ประชาสัมพันธ์รายวิชาเลือกเสรี(ด่วนมาก) Share to
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   24 พฤศจิกายน 2563
  
สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 805387-3458 47