-->
ประเมินการใช้เว็บไซต์(ผู้ใช้งาน)
ประเมินการใช้เว็บไซต์(ผู้ปฏิบัติงาน) ประเมินความพึงพอใจคลิกที่นี่
 
ข่าวประกาศ
  ประกาศเรื่อง
 1.รับบัตรนักศึกษา(ด่วนที่สุด) Share to
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   9 ธันวาคม 2557
 2.ประกาศ ม.แม่โจ้-แพร่(ด่วนที่สุด) Share to
นักศึกษาที่เข้าระบบการลงทะเบียนไม่ได้ ให้ติดต่อเจ้าหน้างานบริการการศึกษา อาคารนำชัย ทนุผล พร้อมแสดงบัตรนักศึกษาด้วย
ประกาศโดย   หน.งานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา   วันที่ประกาศ   4 ธันวาคม 2557
 3.ตารางสอบปลายภาค 1/2557(ด่วนที่สุด) Share to
ประกาศโดย   REG   วันที่ประกาศ   24 พฤศจิกายน 2557
 4.ข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม่โจ้(ด่วนที่สุด) Share to
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พ.ศ.2556
ประกาศโดย   REG   วันที่ประกาศ   29 พฤษภาคม 2556
 5.ตรวจสอบรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา(ด่วนที่สุด) Share to
ประกาศโดย   REG   วันที่ประกาศ   18 พฤศจิกายน 2553
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 0-5387-5379