41 -->
ประเมินการใช้เว็บไซต์(ผู้ใช้งาน)
ประเมินการใช้เว็บไซต์(ผู้ปฏิบัติงาน) ประเมินความพึงพอใจคลิกที่นี่
 
ข่าวประกาศ
  ประกาศเรื่อง
 1.ติดต่องานทะเบียนฯ(ด่วนที่สุด) Share to
นักศึกษารหัส 5303101311 นางสาวทัศน์วรรณ ใจบุญ ขอให้มาติดต่อเจ้าหน้าที่ที่งานทะเบียนฯ(คุณสุพจน์) ด่วนที่สุด(เรื่องรายวิชาเพื่อตรวจสอบจบ)
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   3 กรกฏาคม 2558
 2.ลิ้งค์ข้อมูลสำหรับทำรายงาน มคอ.7 (สำหรับอาจารย์ประจำหลักสูตร)(ด่วนที่สุด) Share to
ข้อมูลสำหรับทำรายงาน มคอ.7
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   28 พฤษภาคม 2558
 3.ปฏิทินการศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558(ด่วนที่สุด) Share to
ปฏิทินการศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   21 พฤษภาคม 2558
 4.ตรวจสอบข้อมูลหนี้สินห้องสมุด(ด่วนที่สุด) Share to
CLICK!!!!
สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 053-873203
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   8 พฤษภาคม 2558
 5.ปฏิทินการศึกษา ปีการศึกษา 2557(ด่วนที่สุด) Share to
ปฏิทินการศึกษา ปีการศึกษา 2557
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   9 เมษายน 2558
 6.ตรวจสอบรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา(ด่วนที่สุด) Share to
ประกาศโดย   REG   วันที่ประกาศ   18 พฤศจิกายน 2553
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 0-5387-5379