ประเมินการใช้เว็บไซต์(ผู้ใช้งาน)
ประเมินการใช้เว็บไซต์(ผู้ปฏิบัติงาน) ประเมินความพึงพอใจคลิกที่นี่
 
ข่าวประกาศ
  ประกาศเรื่อง
 1.การลงทะเบียน 1/57 สำหรับ นศ. สหกิจเท่านั้น(ด่วนที่สุด) Share to
การลงทะเบียนระหว่างวันที่ 21-23 เม.ย. เฉพาะ นศ.กลุ่มวิชาสหกิจ xx497 xx498 xx499
ที่มีสิทธิ์กู้ กยศ. และยื่นความประสงค์ไว้กับทาง กยศ. แล้วเท่านั้น
นศ. ชั้นปีอื่นๆ ที่ไม่เกี่ยวข้อง ไม่ต้องดำเนินการใดๆ
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   22 เมษายน 2557
 2.แจ้งงดเรียน และกำหนดการสอบ สก351 การพัฒนาชุมชน(ด่วนที่สุด) Share to
วิชา สก 351 การพัฒนาชุมชน ของดการเรียน-การสอน วันจันทร์ที่ 21 เม.ย. 57
และเตรียมตัวสอบ midterm บทที่ 1- 5 วันพฤหัสบดีที่ 24 เม.ย. 57 ทุกคน
ประกาศโดย   ผศ.ดร.จักรพงษ์ พวงงามชื่น   วันที่ประกาศ   18 เมษายน 2557
 3.ชี้แจงเรื่องรายวิชาในกลุ่มวิชาสหกิจศึกษา(ด่วนที่สุด) Share to
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   12 เมษายน 2557
 4.แจ้งวันสอนชดเชย(ด่วนที่สุด) Share to
1. รายวิชา ศท 306 จิตวิทยาสังคม สอนชดเชย ในวันพุธ เวลา 9.00 - 12.00 น. ห้อง ศร 204
2. รายวิชา ศท 201 จิตวิทยาการจูงใจ สอนชดเชย ในวันพุธ เวลา 13.00 - 16.00 น. ห้อง ศร 204
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   1 เมษายน 2557
 5.ให้นักศึกษาตรวจสอบผลการสอบ ICT(ด่วนที่สุด) Share to
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   1 เมษายน 2557
 6.ขั้นตอนการขอเอกสารออนไลน์(ด่วนที่สุด) Share to
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   1 เมษายน 2557
 7.การลงทะเบียนวิชาสหกิจศึกษาภาคการศึกษา 3/2556(ด่วนที่สุด) Share to
มติที่ประชุมคณะกรรมการจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2556
อ่านรายละเอียด
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   19 มีนาคม 2557
 8.ติดต่อรับเงินคืนค่าหอพัก(ด่วนที่สุด) Share to
นักศึกษาที่รายชื่อ ให้ติดต่อรับเช็คคืนเงินค่าหอพัก ปีการศึกษา 2555 ดูรายชื่อและรายละเอียด คลิ๊ก...
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   12 มีนาคม 2557
 9.ข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม่โจ้(ด่วนที่สุด) Share to
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พ.ศ.2556
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   29 พฤษภาคม 2556
 10.ตรวจสอบรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา(ด่วนที่สุด) Share to
ประกาศโดย   REG   วันที่ประกาศ   18 พฤศจิกายน 2553
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 0-5387-5379