-->
ประเมินการใช้เว็บไซต์(ผู้ใช้งาน)
ประเมินการใช้เว็บไซต์(ผู้ปฏิบัติงาน) ประเมินความพึงพอใจคลิกที่นี่
 
ข่าวประกาศ
  ประกาศเรื่อง
 1.รับสมัคร นศ. ใหม่ ประจำปีการศึกษา 2558(ด่วนที่สุด) Share to
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   24 ตุลาคม 2557
 2.รับเงินค่าหอพักคืน(ด่วนที่สุด) Share to
นศ. รายชื่อต่อไปนี้ติดต่อรับเงินค่าหอพัก คืนภายในวันที่ 31 ต.ค. 2557
ดูรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับเงินคืน
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   17 ตุลาคม 2557
 3.ให้นักศึกษาที่มีรายชื่อต่อไปนี้ไปรับบัตรนักศึกษา(ด่วนที่สุด) Share to
ให้นักศึกษาที่มีรายชื่อต่อไปนี้ไปรับบัตรนักศึกษา ที่ธนาคารไทยพานิชย์ สาขาแม่โจ้ เท่านั้น Click
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   9 ตุลาคม 2557
 4.รายชื่อ นศ. ที่ได้รับเกรด I(ด่วนที่สุด) Share to
ประกาศโดย   REG   วันที่ประกาศ   1 สิงหาคม 2557
 5.ข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม่โจ้(ด่วนที่สุด) Share to
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พ.ศ.2556
ประกาศโดย   REG   วันที่ประกาศ   29 พฤษภาคม 2556
 6.ตรวจสอบรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา(ด่วนที่สุด) Share to
ประกาศโดย   REG   วันที่ประกาศ   18 พฤศจิกายน 2553
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 0-5387-5379