เมนูหลัก

      ยินดีต้อนรับสู่ระบบบริการการศึกษา   
  ประกาศเรื่อง
 1.ประกาศ ด่วนให้นักศึกษา แก้เกรด I วิชาศท012 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560(ด่วนที่สุด) Share to
นักศึกษารหัส 5706105389 นายวทัญญู ใจขัด ,5804106356 นายสุรภัทร สุดเล็ก 6001101304 นายไกรวิชญ์ อุปมานะ, 5912107327 นายปิณฑิรา แสงเรือง6003105303นายจิรายุ จันทร์ธิมา และ6003105307 นายชัชนพ ประกาศธรรมกุล ให้ไปติดต่ออาจารย์มธุรส สว่างบำรุง ที่คณะศิลปศาสตร์ ด่วน!!!! ภายในวันที่ 27 กันยายน 2561
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   24 กันยายน 2561
 2.ประกาศพบนักศึกษา(ด่วนที่สุด) Share to
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   21 กันยายน 2561
 3.NEW MSG(ด่วนที่สุด) Share to
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   19 กันยายน 2561
 4.อบรมลงทะเบียนเรียนออนไลน์(ด่วนที่สุด) Share to
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   11 กันยายน 2561
 5.รับบัตร นศ.(ด่วนที่สุด) Share to
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   7 กันยายน 2561
 6.ปฏิทินรอบสำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560(ด่วนที่สุด) Share to
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   21 กุมภาพันธ์ 2561
 7.สแกน QR Code เพื่อใช้ระบบ(ด่วนที่สุด) Share to
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   16 มกราคม 2561
 8.ตรวจสอบรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา Share to
ประกาศโดย   REG   วันที่ประกาศ   18 พฤศจิกายน 2553
  
สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 0-5387-3458 49