-->
ประเมินการใช้เว็บไซต์(ผู้ใช้งาน)
ประเมินการใช้เว็บไซต์(ผู้ปฏิบัติงาน) ประเมินความพึงพอใจคลิกที่นี่
 
ข่าวประกาศ
  ประกาศเรื่อง
 1.สอบปลายภาค 2/2557(ด่วนที่สุด) Share to
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   27 เมษายน 2558
 2.ประเมินการเรียนการสอน 2/2557(ด่วนที่สุด) Share to
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   27 เมษายน 2558
 3.ขอให้ตัวแทนสาขา ติดต่อห้องเงินรายได้ กองคลัง(ด่วนที่สุด) Share to
นศ. รหัส 57 ที่ได้รับเงินส่วนเกินค่าเทอม 1/2557 ให้ตัวแทนสาขา มาติดต่องานเงินรายได้ กองคลัง เพื่อรับแบบฟอร์ม
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   20 เมษายน 2558
 4.ตารางสอบปลายภาค 2/2557(ด่วนที่สุด) Share to
ประกาศโดย   REG   วันที่ประกาศ   10 เมษายน 2558
 5.ปฏิทินการศึกษา ปีการศึกษา 2557(ด่วนที่สุด) Share to
ปฏิทินการศึกษา ปีการศึกษา 2557
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   9 เมษายน 2558
 6.ตารางสอบสำหรับนักศึกษาสหกิจ กยศ.(ด่วนที่สุด) Share to
ตารางสอบสำหรับนักศึกษาสหกิจ กยศ.
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   17 กุมภาพันธ์ 2558
 7.รายชื่อ นศ. ที่ได้รับเกรด I(ด่วนที่สุด) Share to
ประกาศโดย   REG   วันที่ประกาศ   1 สิงหาคม 2557
 8.ตรวจสอบรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา(ด่วนที่สุด) Share to
ประกาศโดย   REG   วันที่ประกาศ   18 พฤศจิกายน 2553
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 0-5387-5379