เมนูหลัก

      ยินดีต้อนรับสู่ระบบบริการการศึกษา   
  ประกาศเรื่อง
 1.ติดต่อแก้เกรด I ด่วนที่สุด(ด่วนที่สุด) Share to
นักศึกษาที่ติดเกรด I วิชา สก351 การพัฒนาชุมชนและสังคมเกษตร ที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้ให้ ติดต่อ รศ.ดร.จักรพงษ์ พวงงามชื่น ภายในวันที่ 30 ก.ค. 64 โดยมาติดต่อที่อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ (ตึกกล้วยไม้) ชั้น 4
6301125354 พีรวิชญ์ บุญเพ็ง
6104103343 อาศิตา รังสรรค์
6206102346 ธราธร กลันทปุระ
6312106301 กนกพิมพ์ ปูรณะพงษ์
6322101360 ปริยาภัทร คำอ้ายกาวิน
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   29 กรกฏาคม 2564
 2.กรุณาติดต่อด่วน(ด่วนที่สุด) Share to
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   23 กรกฏาคม 2564
 3.แก้ I และ OP และ เกรดว่าง(ด่วนที่สุด) Share to
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   23 กรกฏาคม 2564
 4.ส่งคาดว่าจะสำเร็จการศึกษา 1/2564(ด่วนที่สุด) Share to
นักศึกษาที่จะสำเร็จการศึกษาในภาคเรียนนี้ ให้ดำเนินการส่งคาดว่าจะจบ ในระบบออนไลน์ ระหว่างวันที่ 20 ก.ค. - 4 ส.ค. 2564
ประกาศโดย   REG   วันที่ประกาศ   22 กรกฏาคม 2564
 5.รักษาสภาพนักศึกษา และลาพักการศึกษา ออนไลน์(ด่วนที่สุด) Share to
เปิดระบบรักษาสภาพนักศึกษา และลาพักการศึกษา ผ่านระบบออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 20 ก.ค. - 4 ส.ค.
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   15 กรกฏาคม 2564
 6.ปรับกำหนดการชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา 1/2564(ด่วนที่สุด) Share to
ปรับกำหนดการชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา
จากเดิม 12-16 กรกฏาคม เป็นวันที่ 16-20 สิงหาคม
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   9 กรกฏาคม 2564
 7.ขั้นตอนการสำเร็จการศึกษา 14 พ.ค. 2564(ด่วนที่สุด) Share to
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   23 มิถุนายน 2564
 8.การเทียบโอนหน่วยกิต นักศึกษาเก่าเข้าใหม่(ด่วนมาก) Share to
รายละเอียดการเทียบโอนหน่วยกิต
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   23 มิถุนายน 2564
  
สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 805387-3458 47