เมนูหลัก

      ยินดีต้อนรับสู่ระบบบริการการศึกษา   
  ประกาศเรื่อง
 1.นัดหมาย รายวิชา สก305(ด่วนที่สุด) Share to
นศ. ที่ลงทะเบียน สก305 ให้เข้ากลุ่มไลน์เพื่อนัดหมาย(ด่วนที่สุด) นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน สก305 หลักการนิเทศศาสตร์เกษตร ให้เข้ากลุ่มไลน์ ตาม QR CODE ด้านล่าง เพื่อรับทราบรายละเอียดวิชา และทำการนัดหมายในส่วนของการเรียนจากผู้สอน
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   7 เมษายน 2563
 2.ช่องทางการขอรับคำปรึกษา/คำแนะนำ การเรียนการสอนออนไลน์(ด่วนที่สุด) Share to
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   7 เมษายน 2563
 3.นศ. ที่ลงทะเบียน ศท142 ให้เข้ากลุ่มไลน์เพื่อนัดหมาย(ด่วนที่สุด) Share to
นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน ศท142 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2 ให้เข้ากลุ่มไลน์ ตาม QR CODE ด้านล่าง เพื่อรับทราบรายละเอียดวิชา และทำการนัดหมายในส่วนของการเรียนจากผู้สอน
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   7 เมษายน 2563
 4.ศท245 ภาษาอังกฤษเชิงสังคมศาสตร์(ด่วนที่สุด) Share to
ให้นักศึกษา ที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชา ศท245 ภาษาอังกฤษเชิงสังคมศาสตร์เข้า Facebook กลุ่ม ตาม QR Code ที่กำหนด เพื่อติดตามรายละเอียดของการเรียนการสอนแบบออนไลน์ วิชานี้จะเรื่มเรียนในวันที่ 9 เม.ย. เวลา 13.00 น.ผ่าน Application Zoom ขอให้นักศึกษาดาวโหลด Application ห้พร้อม
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   7 เมษายน 2563
 5.รายวิชา พท437 มัคคุเทศก์ทางการเดินป่า ติดตามกำหนดการ ชี้แจงช่องทาง FB(ด่วนที่สุด) Share to
นศ. ที่ลงรายวิชา พท437 มัคคุเทศก์ทางการเดินป่า ให้เข้ากลุ่ม FB ใน Page รายวิชา พท437 มัคคุเทศก์ทางการเดินป่า โดยแจ้งชื่อ-นามสกุล รหัสนักศึกษา สาขาวิชา และหมายเลขโทรศัพท์
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   7 เมษายน 2563
 6.เข้า Line กลุ่ม วิชา จป323(ด่วนที่สุด) Share to
นศ. ที่ลงทะเบียนวิชา จป323 การตลาดสินค้าประมงสำหรับเจ้าของธุรกิจ ให้เข้ากลุ่มไลน์ เพื่อฟังคำชี้แจงจากผู้สอน
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   3 เมษายน 2563
 7.นศ. รายวิชา ศท331 คติชนให้เข้ากลุ่ม Facebook รายวิชา(ด่วนที่สุด) Share to
ให้นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนภาคฤดูร้อน รายวิชา ศท 331 คติชนวิทยา
ขออนุมัติเข้าร่วมกลุ่มเฟซบุ๊ก "คติชนซัมเมอร์แม่โจ้ออนไลน์"
https://www.facebook.com/groups/644560213054256/
โดยแจ้งรหัสนักศึกษา ชื่อ-สกุล และสาขาเพื่อรอการอนุมัติเข้ากลุ่ม
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   3 เมษายน 2563
 8.เพจรายวิชา สกxxx สำหรับให้ข่าวสารการเรียนออนไลน์(ด่วนที่สุด) Share to
นศ.ที่ลงทะเบียนรายวิชาของสาขาส่งเสริม รหัสวิชา สกxxx
ให้ติดตามเพจ FB เพื่อรับข่าวสารการเรียนออนไลน์
https://www.facebook.com/Extension-Maejo-109914623999240/
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   3 เมษายน 2563
 9.ส่งคาดว่าจะสำเร็จการศึกษา 3/2562 3 เม.ย. - 25 พ.ค.(ด่วนที่สุด) Share to
ประกาศโดย   REG   วันที่ประกาศ   3 เมษายน 2563
 10.ตรวจสอบรหัสผ่านให้พร้อมใช้งาน(ด่วนที่สุด) Share to
นศ. ที่จะลงทะเบียนเรียนภาคฤดูร้อน
ให้ตรวจสอบรายวิชาที่ต้องการลงทะเบียน
ตรวจสอบรหัสผ่านเข้าสู่ระบบ ให้พร้อมใช้งาน
หากพบปัญหาให้รีบติดต่อเพื่อแก้ไขที่หมายเบอร์ 053-873455 ทันที
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   2 เมษายน 2563
 11.ตรวจสอบรหัสผ่านให้พร้อมก่อนลงทะเบียน(ด่วนที่สุด) Share to
ประกาศโดย   REG   วันที่ประกาศ   2 เมษายน 2563
 12.นศ.ค้างชำระ 2/62(ด่วนที่สุด) Share to
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   1 เมษายน 2563
 13.ประกาศสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ(ด่วนที่สุด) Share to
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   24 มีนาคม 2563
 14.แจ้งประกาศจากมหาวิทยาลัย(ด่วนที่สุด) Share to
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   23 มีนาคม 2563
  
สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 0-5387-3458 49