เมนูหลัก

ตารางการใช้ห้อง
 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เชียงใหม่ สมิตตานนท์
 ห้องxx
 คุณลักษณะ
 ปีการศึกษา2562  / 1 2 3  ระหว่าง  16/2/2563 - 22/2/2563 
 
Day/Time
 
8:00-9:009:00-10:0010:00-11:0011:00-12:0012:00-13:0013:00-14:0014:00-15:0015:00-16:0016:00-17:0017:00-18:0018:00-19:00
จันทร์ ทอ445
(3) 1,
L1
 ทอ321
(3) 1,
L1
    วอ102
(3) 2,
L1
   
   ทอ321
(3) 2,
L1
       
อังคาร   ทอ333
(2) 1,
L1
  ทอ380
(2) 1,
L1
   
พุธ  ทอ380
(2) 1,
L1
 ทอ362
(2) 1,
L1
 ทอ490
(1) 1,
L1
     
  ทอ380
(2) 2,
L1
         
พฤหัสบดี ทอ444
(3) 1,
L1
 ทอ332
(2) 1,
L1
    วอ102
(3) 2,
L1
   
ศุกร์   ทอ361
(2) 1,
L1
   ทอ380
(2) 2,
L1
  
เสาร์ ทอ491
(3) 1,
L1
 ทอ462
(3) 1,
L1
     ทอ491
(3) 1,
L1
อาทิตย์   ทอ461
(3) 1,
L1
       

ข้อมูลในตารางประกอบด้วย รหัสวิชา (หน่วยกิต) กลุ่ม, ระดับการศึกษา

L0 = -ไม่กำหนด-
L1 = ปริญญาตรี ปกติ
L2 = ปริญญาตรี สมทบ
L3 = ปริญญาโท ปกติ
L4 = ปริญญาโท สมทบ
L5 = ปริญญาเอก ปกติ
L6 = ประกาศนียบัตร
L7 = ปริญญาเอก สมทบ
L8 = ปริญญาตรีควบโท ปกติ
  
สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 0-5387-3458 48