เมนูหลัก

ตารางการใช้ห้อง
 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เชียงใหม่ ศูนย์กล้วยไม้และไม้ดอกไม้ประดับ
 ห้องxx
 คุณลักษณะ
 ปีการศึกษา2562  / 1 2 3  ระหว่าง  16/2/2563 - 22/2/2563 
 
Day/Time
 
8:00-9:009:00-10:0010:00-11:0011:00-12:0012:00-13:0013:00-14:0014:00-15:0015:00-16:0016:00-17:0017:00-18:0018:00-19:0019:00-20:00
จันทร์     สก304
(3) 1,
L1
     
อังคาร สก321
(3) 1,
L1
  สก302
(3) 1,
L1
 สก302
(3) 1,
L1
   
 สก321
(3) 1,
L1
 สก321
(3) 1,
L1
        
พุธ สก316
(3) 2,
L1
 สก316
(3) 2,
L1
        
พฤหัสบดี  สก453
(3) 1,
L1
  สก321
(3) 2,
L1
 สก321
(3) 2,
L1
   
 
ศุกร์
 
            
เสาร์         สก302
(3) 1,
L2
 สก302
(3) 1,
L2
อาทิตย์         สก321
(3) 1,
L2
 สก321
(3) 1,
L2

ข้อมูลในตารางประกอบด้วย รหัสวิชา (หน่วยกิต) กลุ่ม, ระดับการศึกษา

L0 = -ไม่กำหนด-
L1 = ปริญญาตรี ปกติ
L2 = ปริญญาตรี สมทบ
L3 = ปริญญาโท ปกติ
L4 = ปริญญาโท สมทบ
L5 = ปริญญาเอก ปกติ
L6 = ประกาศนียบัตร
L7 = ปริญญาเอก สมทบ
L8 = ปริญญาตรีควบโท ปกติ
  
สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 0-5387-3458 48