เมนูหลัก

ตารางการใช้ห้อง
 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เชียงใหม่ อาคารเทพ พงษ์พานิช
 ห้องxx
 คุณลักษณะ
 ปีการศึกษา2562  / 1 2 3  ระหว่าง  16/2/2563 - 22/2/2563 
 
Day/Time
 
8:00-9:009:00-10:0010:00-11:0011:00-12:0012:00-13:0013:00-14:0014:00-15:0015:00-16:0016:00-17:00
จันทร์ ศท243
(3) 3,
L1
 รป231
(1) 1,
L1
  รศ102
(3) 1,
L1
 รศ102
(3) 2,
L1
อังคาร  รศ321
(3) 1,
L1
 รศ331
(3) 1,
L1
  รป312
(3) 1,
L1
 รป312
(3) 2,
L1
 
พุธ
 
         
พฤหัสบดี ศท243
(3) 3,
L1
 รป231
(1) 2,
L1
  รศ102
(3) 1,
L1
 รศ102
(3) 2,
L1
ศุกร์  รศ321
(3) 1,
L1
 รศ331
(3) 1,
L1
  รป312
(3) 1,
L1
 รป312
(3) 2,
L1
เสาร์  รศ104
(3) 1,
L2
     
อาทิตย์  รศ322
(3) 1,
L2
  รศ331
(3) 1,
L2
 รศ331
(3) 1,
L2

ข้อมูลในตารางประกอบด้วย รหัสวิชา (หน่วยกิต) กลุ่ม, ระดับการศึกษา

L0 = -ไม่กำหนด-
L1 = ปริญญาตรี ปกติ
L2 = ปริญญาตรี สมทบ
L3 = ปริญญาโท ปกติ
L4 = ปริญญาโท สมทบ
L5 = ปริญญาเอก ปกติ
L6 = ประกาศนียบัตร
L7 = ปริญญาเอก สมทบ
L8 = ปริญญาตรีควบโท ปกติ
  
สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 0-5387-3458 49