เมนูหลัก

ตารางการใช้ห้อง
 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เชียงใหม่ อาคารเทพ พงษ์พานิช
 ห้องxx
 คุณลักษณะ
 ปีการศึกษา2563  / 1 2 3  ระหว่าง  14/6/2564 - 20/6/2564 
 
Day/Time
 
8:00-9:009:00-10:0010:00-11:0011:00-12:0012:00-13:0013:00-14:0014:00-15:0015:00-16:0016:00-17:0017:00-18:0018:00-19:00
จันทร์ รป151
(3) 1,
L1
 รศ329
(3) 1,
L1
  รป232
(1) 1,
L1
   รป316
(3) 1,
L1
อังคาร รศ201
(3) 5,
L1
 รป151
(3) 2,
L1
  รศ423
(3) 1,
L1
   รศ426
(3) 1,
L1
 
พุธ
 
           
พฤหัสบดี รป151
(3) 1,
L1
 รศ329
(3) 1,
L1
  รป232
(1) 2,
L1
   รป316
(3) 1,
L1
ศุกร์ รศ201
(3) 5,
L1
 รป151
(3) 2,
L1
  รศ423
(3) 1,
L1
   รศ426
(3) 1,
L1

ข้อมูลในตารางประกอบด้วย รหัสวิชา (หน่วยกิต) กลุ่ม, ระดับการศึกษา

L0 = -ไม่กำหนด-
L1 = ปริญญาตรี ปกติ
L2 = ปริญญาตรี สมทบ
L3 = ปริญญาโท ปกติ
L4 = ปริญญาโท สมทบ
L5 = ปริญญาเอก ปกติ
L6 = ประกาศนียบัตร
L7 = ปริญญาเอก สมทบ
L8 = ปริญญาตรีควบโท ปกติ
  
สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 805387-3458 47