เมนูหลัก

ตารางการใช้ห้อง
 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เชียงใหม่ อาคาร 75 ปี (คณะสารสนเทศแลการสื่อสาร)
 ห้องxx
 คุณลักษณะ
 ปีการศึกษา2562  / 1 2 3  ระหว่าง  16/2/2563 - 22/2/2563 
 
Day/Time
 
8:00-9:009:00-10:0010:00-11:0011:00-12:0012:00-13:0013:00-14:0014:00-15:0015:00-16:0016:00-17:0017:00-18:0018:00-19:00
จันทร์ สด318
(3) 1,
L1
  สด319
(3) 1,
L1
  
 สด317
(3) 1,
L1
  สด104
(3) 2,
L1
  
      สด316
(3) 1,
L1
  
อังคาร สด311
(3) 1,
L1
  สด315
(3) 1,
L1
  
 สด202
(3) 1,
L1
  สด203
(3) 1,
L1
  
พุธ สด497
(9) 1,
L1
  
 สด497
(9) 2,
L1
  
 สด498
(9) 1,
L1
  
      สด105
(3) 2,
L1
  
พฤหัสบดี สด388
(3) 1,
L1
  สด387
(3) 2,
L1
  
 สด388
(3) 2,
L1
  สด104
(3) 1,
L1
  
ศุกร์ สด386
(3) 2,
L1
  สด386
(3) 1,
L1
  
 สด387
(3) 1,
L1
  สด203
(3) 2,
L1
  
 สด202
(3) 2,
L1
    สด105
(3) 1,
L1

ข้อมูลในตารางประกอบด้วย รหัสวิชา (หน่วยกิต) กลุ่ม, ระดับการศึกษา

L0 = -ไม่กำหนด-
L1 = ปริญญาตรี ปกติ
L2 = ปริญญาตรี สมทบ
L3 = ปริญญาโท ปกติ
L4 = ปริญญาโท สมทบ
L5 = ปริญญาเอก ปกติ
L6 = ประกาศนียบัตร
L7 = ปริญญาเอก สมทบ
L8 = ปริญญาตรีควบโท ปกติ
  
สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 0-5387-3458 48