เมนูหลัก

ตารางการใช้ห้อง
 วิทยาเขต แพร่ ฟาร์มเทคโนโลยีการผลิตสัตว์
 ห้องxx
 คุณลักษณะ
 ปีการศึกษา2563  / 1 2 3  ระหว่าง  7/6/2564 - 13/6/2564 
 
Day/Time
 
8:00-9:009:00-10:0010:00-11:0011:00-12:0012:00-13:0013:00-14:0014:00-15:0015:00-16:0016:00-17:0017:00-18:0018:00-19:00
จันทร์      ผส310
(3) 1,
L1
   
      ผส460
(3) 1,
L1
   
        ผส220
(3) 1,
L1
 
         ผส331
(3) 1,
L1
อังคาร      ผส322
(3) 1,
L1
 ผส370
(3) 1,
L1
พุธ   ผส311
(3) 1,
L1
      
พฤหัสบดี  ผส290
(1) 1,
L1
  ผส340
(3) 1,
L1
 ผส230
(3) 1,
L1
      ผส350
(3) 1,
L1
   
ศุกร์  ผส190
(1) 1,
L1
   ผส360
(3) 1,
L1
 ผส461
(3) 1,
L1

ข้อมูลในตารางประกอบด้วย รหัสวิชา (หน่วยกิต) กลุ่ม, ระดับการศึกษา

L0 = -ไม่กำหนด-
L1 = ปริญญาตรี ปกติ
L2 = ปริญญาตรี สมทบ
L3 = ปริญญาโท ปกติ
L4 = ปริญญาโท สมทบ
L5 = ปริญญาเอก ปกติ
L6 = ประกาศนียบัตร
L7 = ปริญญาเอก สมทบ
L8 = ปริญญาตรีควบโท ปกติ
  
สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 805387-3458 47