เมนูหลัก

ตารางการใช้ห้อง
 วิทยาเขต แพร่ TBA
 ห้องxx
 คุณลักษณะ
 ปีการศึกษา2564  / 1 2 3  ระหว่าง  14/6/2564 - 20/6/2564 
 
Day/Time
 
7:00-8:008:00-9:009:00-10:0010:00-11:0011:00-12:0012:00-13:0013:00-14:0014:00-15:0015:00-16:0016:00-17:0017:00-18:0018:00-19:0019:00-20:0020:00-21:00
จันทร์    ศท245
(3) 1,
L1
         
อังคาร   ศป641
(3) 2,
L1
  ปม591
(1) 2,
L3
 กป271
(3) 1,
L1
   
   ศศ416
(3) 1,
L1
    ปม593
(1) 2,
L3
    
    ชย303
(3) 1,
L1
     มพ202
(3) 1,
L1
   
พุธ   ปม511
(3) 1,
L3
   ชย461
(3) 1,
L1
 รบ461
(3) 1,
L1
    มพ201
(3) 1,
L1
 ปม511
(3) 1,
L3
     
พฤหัสบดี  ชย460
(1) 1,
L1
 ชย431
(3) 1,
L1
     ทช471
(3) 1,
L1
  
    ศท245
(3) 1,
L1
         
ศุกร์ ปม501
(3) 2,
L3
 ปม501
(3) 2,
L3
         
    ชย303
(3) 1,
L1
          
เสาร์ ปม501
(3) 1,
L3
 ปม593
(1) 1,
L3
      ปม591
(1) 1,
L3
   
   ปม501
(3) 1,
L3
         

ข้อมูลในตารางประกอบด้วย รหัสวิชา (หน่วยกิต) กลุ่ม, ระดับการศึกษา

L0 = -ไม่กำหนด-
L1 = ปริญญาตรี ปกติ
L2 = ปริญญาตรี สมทบ
L3 = ปริญญาโท ปกติ
L4 = ปริญญาโท สมทบ
L5 = ปริญญาเอก ปกติ
L6 = ประกาศนียบัตร
L7 = ปริญญาเอก สมทบ
L8 = ปริญญาตรีควบโท ปกติ
  
สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 805387-3458 47