เมนูหลัก

ตารางการใช้ห้อง
วิทยาเขต เชียงใหม่ คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
วัน  | ทุกวัน|อาทิตย์|จันทร์|อังคาร|พุธ|พฤหัสบดี|ศุกร์|เสาร์
 ปีการศึกษา2564  / 1 2 3  ระหว่าง  26/7/2564 - 1/8/2564 
 
Day/Time

 
 
   ROOM   

 
8:00-9:009:00-10:0010:00-11:0011:00-12:0012:00-13:0013:00-14:0014:00-15:0015:00-16:0016:00-17:0017:00-18:00
จันทร์    AT 1203  สศ302
(3) 1,
L1
        
    AT 1308      สศ354
(3) 1,
L1
   
    AT 1322     สศ244
(3) 1,
L1
   สศ400
(3) 1,
L1
  
    AT 1412   สศ311
(3) 1,
L1
      
   สศ311
(3) 3,
L1
      
   สศ311
(3) 2,
L1
      
    AT 1413    สศ430
(3) 1,
L1
  สศ494
(3) 1,
L1
  
    สศ330
(3) 1,
L1
      
    AT 1420  สศ353
(3) 1,
L1
   สศ460
(3) 3,
L1
  
    AT 1421      สศ540
(3) 1,
L1
 สศ540
(3) 1,
L1
      สศ540
(3) 2,
L3
 สศ540
(3) 2,
L3
    Labผสมเทียม      สศ310
(3) 1,
L1
  
    ฟาร์มโคนมโคเนื้อ  สศ308
(3) 2,
L1
  สศ391
(1) 2,
L1
  
    ฟาร์มโควิเวก      สศ308
(3) 3,
L1
  
    ฟาร์มสัตว์ปีก        สศ340
(3) 1,
L1
อังคาร    AT 1203      สศ451
(3) 1,
L1
 สศ451
(3) 1,
L1
 
    AT 1221     สศ412
(3) 1,
L1
 สศ370
(3) 2,
L1
  
    AT 1308   สศ242
(3) 1,
L1
 สศ480
(3) 1,
L1
      
    AT 1322       สศ210
(3) 3,
L1
 
    AT 1412   สศ494
(3) 1,
L1
 สศ240
(3) 1,
L1
  สศ311
(3) 1,
L1
  
   สศ494
(3) 2,
L1
   สศ311
(3) 2,
L1
  
      สศ311
(3) 3,
L1
  
    AT 1413 สศ320
(3) 1,
L1
 สศ241
(3) 1,
L1
 สศ243
(3) 1,
L1
  สศ241
(3) 1,
L1
    
 สศ320
(3) 1,
L1
         
    AT 1420 สศ457
(3) 1,
L1
    สศ353
(3) 1,
L1
 สศ200
(3) 1,
L1
 
      สศ540
(3) 1,
L3
   
    AT 1421 สศ520
(3) 1,
L3
 สศ520
(3) 1,
L3
     
พุธ    AT 1203 สศ310
(3) 2,
L1
        
 สศ310
(3) 1,
L1
        
    AT 1308  สศ308
(3) 1,
L1
   สศ492
(1) 1,
L1
   
    AT 1412    สศ210
(3) 3,
L1
 สศ492
(1) 2,
L1
   
    สศ210
(3) 1,
L1
 สศ490
(1) 3,
L1
    
    สศ210
(3) 2,
L1
 สศ490
(1) 2,
L1
    
      สศ490
(1) 1,
L1
    
    AT 1413 สศ460
(3) 2,
L1
    สศ492
(1) 3,
L1
   
 สศ460
(3) 3,
L1
        
 สศ460
(3) 1,
L1
        
 สศ460
(3) 1,
L1
        
    AT 1420   สศ457
(3) 1,
L1
     
    Lab 1508  สศ300
(1) 1,
L1
      
    ฟาร์มสัตว์ปีก สศ354
(3) 1,
L1
       
พฤหัสบดี    AT 1203  สศ302
(3) 1,
L1
    สศ302
(3) 1,
L1
  
    AT 1308      สศ340
(3) 1,
L1
   
    AT 1322 สศ210
(3) 2,
L1
  สศ244
(3) 1,
L1
   สศ400
(3) 1,
L1
  
 สศ210
(3) 1,
L1
       
    AT 1412      สศ308
(3) 3,
L1
   
      สศ308
(3) 2,
L1
   
    AT 1413    สศ330
(3) 1,
L1
  สศ494
(3) 2,
L1
  
    สศ430
(3) 1,
L1
  สศ460
(3) 1,
L1
  
    AT 1420      สศ460
(3) 1,
L1
 สศ200
(3) 1,
L1
 
      สศ460
(3) 2,
L1
  
    AT 1421 สศ550
(3) 1,
L3
 สศ550
(3) 1,
L3
 สศ540
(3) 1,
L3
  
      สศ721
(3) 1,
L5
 สศ721
(3) 1,
L5
    Labผสมเทียม  สศ310
(3) 2,
L1
      
    ฟาร์มสัตว์ปีก  สศ390
(1) 1,
L1
      
    ฟาร์มสุกร สศ392
(1) 2,
L1
       
ศุกร์    AT 1203    สศ451
(3) 1,
L1
      
    AT 1221 สศ412
(3) 1,
L1
  สศ412
(3) 1,
L1
     
    AT 1308   สศ242
(3) 1,
L1
   สศ480
(3) 1,
L1
 สศ480
(3) 1,
L1
 
    AT 1322 สศ244
(3) 1,
L1
       
    AT 1412   สศ494
(3) 2,
L1
 สศ240
(3) 1,
L1
  สศ446
(3) 1,
L1
 สศ446
(3) 1,
L1
   สศ494
(3) 1,
L1
       
    AT 1413 สศ320
(3) 1,
L1
   สศ243
(3) 1,
L1
  สศ481
(3) 1,
L1
  
 สศ320
(3) 1,
L1
         
    Lab 1508      สศ403
(3) 1,
L1
  
    ฟาร์มสุกร      สศ392
(1) 1,
L1
  
เสาร์    AT 1412   สศ443
(3) 1,
L1
  สศ443
(3) 1,
L1
  
    ฟาร์มโคนมโคเนื้อ  สศ391
(1) 1,
L1
      
    ฟาร์มโควิเวก      สศ308
(3) 1,
L1
  

ข้อมูลในตารางประกอบด้วย รหัสวิชา (หน่วยกิต) กลุ่ม, ระดับการศึกษา

L0 = -ไม่กำหนด-
L1 = ปริญญาตรี ปกติ
L2 = ปริญญาตรี สมทบ
L3 = ปริญญาโท ปกติ
L4 = ปริญญาโท สมทบ
L5 = ปริญญาเอก ปกติ
L6 = ประกาศนียบัตร
L7 = ปริญญาเอก สมทบ
L8 = ปริญญาตรีควบโท ปกติ
  
สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 805387-3458 47