เมนูหลัก

ตารางการใช้ห้อง
วิทยาเขต เชียงใหม่ อาคารกำจรบุญแปง
วัน  | ทุกวัน|อาทิตย์|จันทร์|อังคาร|พุธ|พฤหัสบดี|ศุกร์|เสาร์
 ปีการศึกษา2564  / 1 2 3  ระหว่าง  26/7/2564 - 1/8/2564 
 
Day/Time

 
 
   ROOM   

 
8:00-9:009:00-10:0010:00-11:0011:00-12:0012:00-13:0013:00-14:0014:00-15:0015:00-16:0016:00-17:0017:00-18:0018:00-19:0019:00-20:00
จันทร์    KJ 11        วพ363
(3) 1,
L1
  
    อาคารกำจร  พร512
(3) 1,
L3
    กฏ430
(3) 1,
L1
  
อังคาร    KJ 11      รพ450
(3) 1,
L1
    
พุธ    KJ 11    รพ451
(3) 1,
L1
     รพ451
(3) 1,
L1
    KJ 12          กฏ450
(3) 1,
L1
    อาคารกำจร พร512
(3) 1,
L3
          
พฤหัสบดี    KJ 11 รพ301
(3) 1,
L1
         
 รพ301
(3) 2,
L1
         
    KJ 12 อพ453
(3) 1,
L1
 อพ453
(3) 2,
L1
      
    กฏ453
(3) 1,
L1
      
    อาคารกำจร        กฏ452
(3) 1,
L1
  
ศุกร์    KJ 12 กฏ472
(3) 1,
L1
     กฏ453
(3) 1,
L1
  
เสาร์    KJ 11  รพ301
(3) 1,
L2
        

ข้อมูลในตารางประกอบด้วย รหัสวิชา (หน่วยกิต) กลุ่ม, ระดับการศึกษา

L0 = -ไม่กำหนด-
L1 = ปริญญาตรี ปกติ
L2 = ปริญญาตรี สมทบ
L3 = ปริญญาโท ปกติ
L4 = ปริญญาโท สมทบ
L5 = ปริญญาเอก ปกติ
L6 = ประกาศนียบัตร
L7 = ปริญญาเอก สมทบ
L8 = ปริญญาตรีควบโท ปกติ
  
สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 805387-3458 47