เมนูหลัก

ตารางการใช้ห้อง
วิทยาเขต เชียงใหม่ ภาควิชาพืชสวน
วัน  | ทุกวัน|อาทิตย์|จันทร์|อังคาร|พุธ|พฤหัสบดี|ศุกร์|เสาร์
 ปีการศึกษา2564  / 1 2 3  ระหว่าง  26/7/2564 - 1/8/2564 
 
Day/Time

 
 
   ROOM   

 
9:00-10:0010:00-11:0011:00-12:0012:00-13:0013:00-14:0014:00-15:0015:00-16:0016:00-17:0017:00-18:0018:00-19:0019:00-20:0020:00-21:00
จันทร์    สาขาพืชสวน พส360
(3) 1,
L1
 พส360
(3) 1,
L1
     พส457
(3) 4,
L1
 
อังคาร
 
 
-
 
            
พุธ    สาขาพืชสวน พส300
(3) 1,
L1
 พส300
(3) 1,
L1
       
พฤหัสบดี    LAB พืชสวน       พส420
(3) 1,
L1
   
    สาขาพืชสวน       พส393
(1) 1,
L1
   
       พส291
(1) 1,
L1
   
 
ศุกร์
 
 
-
 
            

ข้อมูลในตารางประกอบด้วย รหัสวิชา (หน่วยกิต) กลุ่ม, ระดับการศึกษา

L0 = -ไม่กำหนด-
L1 = ปริญญาตรี ปกติ
L2 = ปริญญาตรี สมทบ
L3 = ปริญญาโท ปกติ
L4 = ปริญญาโท สมทบ
L5 = ปริญญาเอก ปกติ
L6 = ประกาศนียบัตร
L7 = ปริญญาเอก สมทบ
L8 = ปริญญาตรีควบโท ปกติ
  
สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 805387-3458 47