เมนูหลัก

ตารางการใช้ห้อง
วิทยาเขต เชียงใหม่ อาคารเรียนรวม 80 ปี
วัน  | ทุกวัน|อาทิตย์|จันทร์|อังคาร|พุธ|พฤหัสบดี|ศุกร์|เสาร์
 ปีการศึกษา2564  / 1 2 3  ระหว่าง  26/7/2564 - 1/8/2564 
 
Day/Time

 
 
   ROOM   

 
8:00-9:009:00-10:0010:00-11:0011:00-12:0012:00-13:0013:00-14:0014:00-15:0015:00-16:0016:00-17:0017:00-18:0018:00-19:0019:00-20:00
จันทร์    80-201 10700307
(3) 1,
L1
 ชว210
(3) 6,
L1
   กช321
(3) 5,
L1
 วท101
(3) 1,
L1
   
  ชว220
(3) 6,
L1
 ชว210
(3) 5,
L1
   ชว330
(3) 5,
L1
      
  ชว220
(3) 7,
L1
 ชว210
(3) 4,
L1
   ชว330
(3) 4,
L1
      
  ชว220
(3) 8,
L1
 ชว210
(3) 3,
L1
   ชว330
(3) 1,
L1
      
  ชว220
(3) 5,
L1
 ชว210
(3) 2,
L1
   ชว330
(3) 2,
L1
      
  ชว220
(3) 4,
L1
 ชว210
(3) 1,
L1
   ชว330
(3) 3,
L1
      
  ชว220
(3) 3,
L1
          
  ชว220
(3) 2,
L1
          
  ชว220
(3) 1,
L1
          
    80-301 ศท302
(3) 1,
L1
 ศท022
(3) 2,
L1
 คศ100
(3) 4,
L1
  ศท012
(3) 3,
L1
      
    80-303 10700308
(3) 3,
L1
 ศท013
(3) 4,
L1
  ศท241
(3) 6,
L1
 ศท031
(3) 17,
L1
   
    80-304 10700302
(3) 2,
L1
 ศท031
(3) 8,
L1
  ศท241
(3) 5,
L1
 ศท013
(3) 17,
L1
   
    80-308      สด102
(3) 2,
L1
   
    80-309      สด381
(3) 1,
L1
   
    80-401 ศท031
(3) 2,
L1
 ศท031
(3) 6,
L1
  ศท031
(3) 35,
L1
     
    80-402 ศท031
(3) 4,
L1
  ศท022
(3) 1,
L1
  ศท031
(3) 36,
L1
 ศท031
(3) 33,
L1
   
    80-403 10700302
(3) 3,
L1
    ศท031
(3) 13,
L1
 ศท013
(3) 18,
L1
   
    80-404 ศท013
(3) 3,
L1
 ศท141
(3) 22,
L1
  ศท013
(3) 15,
L1
 ศท245
(3) 7,
L1
   
    80-408 ศท142
(3) 4,
L1
 ศท141
(3) 23,
L1
  ศท244
(3) 4,
L1
 ศท245
(3) 12,
L1
   
    80-409 ศท245
(3) 16,
L1
 ศท141
(3) 24,
L1
  ศท245
(3) 9,
L1
 ศท243
(3) 9,
L1
   
    80-410 ศท245
(3) 17,
L1
 ศท141
(3) 25,
L1
  ศท245
(3) 18,
L1
 ศท142
(3) 20,
L1
   
    80-501 ศท013
(3) 22,
L1
 ศท013
(3) 23,
L1
  ศท243
(3) 2,
L1
 ศท142
(3) 10,
L1
   
    80-502 ศท031
(3) 3,
L1
 11400110
(3) 1,
L1
 ศท012
(3) 9,
L1
  คศ105
(3) 2,
L1
 10700101
(3) 1,
L1
    
    80-503 ศท142
(3) 2,
L1
 ศท142
(3) 8,
L1
  ศท013
(3) 14,
L1
 ศท031
(3) 16,
L1
   
   ศท031
(3) 9,
L1
        
    80-504 ศท142
(3) 3,
L1
 ศท142
(3) 9,
L1
  ศท031
(3) 12,
L1
 ศท343
(3) 9,
L1
   
    80-506 ศท013
(3) 1,
L1
 ศท142
(3) 6,
L1
  ศท142
(3) 5,
L1
 ศท343
(3) 10,
L1
   
    80-507 ศท142
(3) 1,
L1
 ศท241
(3) 3,
L1
  ศท142
(3) 22,
L1
     
อังคาร    80-201    ชว100
(3) 9,
L1
  วท101
(3) 2,
L1
     
    ชว100
(3) 7,
L1
        
    ชว100
(3) 6,
L1
        
    ชว100
(3) 5,
L1
        
    ชว100
(3) 1,
L1
        
    ชว100
(3) 8,
L1
        
    ชว100
(3) 3,
L1
        
    ชว100
(3) 2,
L1
        
    ชว100
(3) 10,
L1
        
    ชว100
(3) 4,
L1
        
    80-301   ฟส102
(3) 5,
L1
 ฟส102
(3) 3,
L1
  10700101
(3) 3,
L1
 10700101
(3) 4,
L1
  กช321
(3) 2,
L1
 
   ฟส102
(3) 4,
L1
 ฟส102
(3) 2,
L1
        
   ฟส102
(3) 6,
L1
 ฟส102
(3) 1,
L1
        
    ฟส102
(3) 7,
L1
        
    80-303 ศท141
(3) 40,
L1
 ศท343
(3) 5,
L1
  ศป043
(3) 1,
L1
 ศท343
(3) 8,
L1
   
    80-304 ศท141
(3) 41,
L1
 ศท013
(3) 7,
L1
    ศท031
(3) 31,
L1
   
    80-308 ภท221
(2) 1,
L1
 ภท221
(2) 1,
L1
  ภท221
(2) 2,
L1
 ภท221
(2) 2,
L1
   
    80-309      สด381
(3) 2,
L1
   
        คศ252
(3) 1,
L1
    
    80-401 ศท031
(3) 18,
L1
 10700302
(3) 1,
L1
  ศท021
(3) 9,
L1
      
    80-402 ศท031
(3) 19,
L1
 10700302
(3) 5,
L1
  ศท031
(3) 34,
L1
     
    80-403 ศท141
(3) 42,
L1
 ศท013
(3) 25,
L1
    ศท031
(3) 28,
L1
   
    80-404   ศท245
(3) 14,
L1
  ศป341
(3) 1,
L1
 ศท245
(3) 11,
L1
   
    80-408 ศท141
(3) 44,
L1
 ศท245
(3) 13,
L1
  ศท244
(3) 1,
L1
     
    80-409   ศท243
(3) 8,
L1
  ศท245
(3) 21,
L1
 ศท245
(3) 8,
L1
   
    80-410   ศท245
(3) 19,
L1
        
    80-501 ศท022
(3) 6,
L1
   วอ102
(3) 1,
L1
  ศท031
(3) 25,
L1
 ศท031
(3) 27,
L1
   
    80-502 10300404
(3) 1,
L1
 สศ474
(3) 1,
L1
   ศท031
(3) 24,
L1
     
   สศ370
(3) 1,
L1
         
    80-503   ศท031
(3) 22,
L1
  ศท031
(3) 23,
L1
     
    80-504 ศท141
(3) 48,
L1
 ศท241
(3) 2,
L1
  ศท031
(3) 26,
L1
 ศท243
(3) 10,
L1
   
    80-506   ศท142
(3) 17,
L1
  ศท245
(3) 10,
L1
     
    80-507 ศท243
(3) 7,
L1
 ศท142
(3) 18,
L1
  ศท142
(3) 11,
L1
 ศท245
(3) 1,
L1
   
พุธ    80-201  พท310
(3) 2,
L1
        
    80-308 สด103
(3) 4,
L1
 สด103
(3) 4,
L1
        
    80-401 พท351
(3) 1,
L1
 พท351
(3) 1,
L1
        
    80-502 11400110
(3) 1,
L1
         
พฤหัสบดี    80-201  ชว220
(3) 4,
L1
 ชว210
(3) 6,
L1
   ชว330
(3) 2,
L1
  วท101
(3) 1,
L1
 พท310
(3) 3,
L1
  ชว220
(3) 3,
L1
 ชว210
(3) 5,
L1
   ชว330
(3) 1,
L1
      
  ชว220
(3) 2,
L1
 ชว210
(3) 3,
L1
   กช321
(3) 5,
L1
     
  ชว220
(3) 1,
L1
 ชว210
(3) 1,
L1
   ชว330
(3) 3,
L1
      
  ชว220
(3) 6,
L1
 ชว210
(3) 2,
L1
   ชว330
(3) 5,
L1
      
  ชว220
(3) 8,
L1
 ชว210
(3) 4,
L1
   ชว330
(3) 4,
L1
      
  ชว220
(3) 5,
L1
          
  ชว220
(3) 7,
L1
          
    80-301 ศท302
(3) 1,
L1
 ศท022
(3) 2,
L1
 คศ100
(3) 4,
L1
  ศท012
(3) 3,
L1
      
    80-303 10700308
(3) 3,
L1
 ศท013
(3) 5,
L1
  ศท241
(3) 6,
L1
 ศท031
(3) 17,
L1
   
    80-304 10700302
(3) 2,
L1
 ศท031
(3) 8,
L1
  ศท241
(3) 5,
L1
     
    80-308      สด102
(3) 1,
L1
   
    80-309   คศ252
(3) 1,
L1
        
    80-310      สด281
(3) 2,
L1
   
      สด282
(3) 1,
L1
   
    80-401 ศท031
(3) 2,
L1
 ศท031
(3) 6,
L1
  ศท031
(3) 35,
L1
     
    80-402 ศท031
(3) 4,
L1
  ศท022
(3) 1,
L1
  ศท031
(3) 36,
L1
 ศท031
(3) 33,
L1
   
    80-403 10700302
(3) 3,
L1
 ศท013
(3) 6,
L1
  ศท031
(3) 13,
L1
     
    80-404   ศท141
(3) 22,
L1
    ศท245
(3) 7,
L1
   
    80-408 ศท142
(3) 4,
L1
 ศท141
(3) 23,
L1
  ศท244
(3) 4,
L1
 ศท245
(3) 12,
L1
   
    80-409 ศท245
(3) 16,
L1
 ศท141
(3) 24,
L1
  ศท245
(3) 9,
L1
 ศท243
(3) 9,
L1
   
    80-410 ศท245
(3) 17,
L1
 ศท141
(3) 25,
L1
  ศท245
(3) 18,
L1
 ศท142
(3) 20,
L1
   
    80-501 ศท180
(3) 1,
L1
 ศท180
(3) 1,
L1
 ศท243
(3) 2,
L1
 ศท142
(3) 10,
L1
   
    80-502 ศท031
(3) 3,
L1
 11400110
(3) 1,
L1
 ศท012
(3) 9,
L1
  คศ105
(3) 2,
L1
 10700101
(3) 1,
L1
    
    80-503 ศท142
(3) 2,
L1
 ศท142
(3) 8,
L1
    ศท031
(3) 16,
L1
   
   ศท031
(3) 9,
L1
        
    80-504 ศท142
(3) 3,
L1
 ศท142
(3) 9,
L1
  ศท031
(3) 12,
L1
 ศท343
(3) 9,
L1
   
    80-506   ศท142
(3) 6,
L1
  ศท142
(3) 5,
L1
 ศท343
(3) 10,
L1
   
    80-507 ศท142
(3) 1,
L1
 ศท241
(3) 3,
L1
  ศท142
(3) 22,
L1
     
ศุกร์    80-201    ชว100
(3) 9,
L1
  วท101
(3) 2,
L1
 พท310
(3) 1,
L1
  
    ชว100
(3) 8,
L1
        
    ชว100
(3) 1,
L1
        
    ชว100
(3) 10,
L1
        
    ชว100
(3) 2,
L1
        
    ชว100
(3) 3,
L1
        
    ชว100
(3) 4,
L1
        
    ชว100
(3) 7,
L1
        
    ชว100
(3) 6,
L1
        
    ชว100
(3) 5,
L1
        
    80-301 สด318
(3) 1,
L1
  10700101
(3) 3,
L1
 10700101
(3) 4,
L1
  กช321
(3) 2,
L1
 
   ฟส102
(3) 4,
L1
 ฟส102
(3) 2,
L1
        
   ฟส102
(3) 5,
L1
 ฟส102
(3) 7,
L1
        
   ฟส102
(3) 6,
L1
 ฟส102
(3) 3,
L1
        
    ฟส102
(3) 1,
L1
        
    80-303 ศท141
(3) 40,
L1
 ศท343
(3) 5,
L1
  ศป043
(3) 1,
L1
 ศท343
(3) 8,
L1
   
    80-304 ศท141
(3) 41,
L1
 ศท013
(3) 10,
L1
  ศท013
(3) 20,
L1
 ศท031
(3) 31,
L1
   
    80-308 สถ275
(3) 1,
L1
 สถ275
(3) 1,
L1
       
    80-309 สถ275
(3) 2,
L1
 สถ275
(3) 2,
L1
 คศ362
(3) 1,
L1
    
    80-310      สด102
(3) 4,
L1
 สด102
(3) 4,
L1
   
    80-401 ศท031
(3) 18,
L1
 10700302
(3) 1,
L1
  ศท021
(3) 9,
L1
      
    80-402 ศท031
(3) 19,
L1
 10700302
(3) 5,
L1
  ศท031
(3) 34,
L1
     
    80-403 ศท141
(3) 42,
L1
 ศท013
(3) 19,
L1
    ศท031
(3) 28,
L1
   
    80-404 ศท013
(3) 9,
L1
 ศท245
(3) 14,
L1
  ศป341
(3) 1,
L1
 ศท245
(3) 11,
L1
   
    80-408 ศท141
(3) 44,
L1
 ศท245
(3) 13,
L1
  ศท244
(3) 1,
L1
     
    80-409   ศท243
(3) 8,
L1
  ศท245
(3) 21,
L1
 ศท245
(3) 8,
L1
   
    80-410   ศท245
(3) 19,
L1
        
    80-501 ศท022
(3) 6,
L1
   วอ102
(3) 1,
L1
  ศท031
(3) 25,
L1
 ศท031
(3) 27,
L1
   
    80-502 10300404
(3) 1,
L1
 สศ474
(3) 1,
L1
   ศท031
(3) 24,
L1
     
   สศ370
(3) 1,
L1
         
    80-503 ศท013
(3) 8,
L1
 ศท031
(3) 22,
L1
  ศท031
(3) 23,
L1
 ศท013
(3) 12,
L1
   
    80-504 ศท141
(3) 48,
L1
 ศท241
(3) 2,
L1
  ศท031
(3) 26,
L1
 ศท243
(3) 10,
L1
   
    80-506   ศท142
(3) 17,
L1
  ศท245
(3) 10,
L1
     
    80-507 ศท243
(3) 7,
L1
 ศท142
(3) 18,
L1
  ศท142
(3) 11,
L1
 ศท245
(3) 1,
L1
   

ข้อมูลในตารางประกอบด้วย รหัสวิชา (หน่วยกิต) กลุ่ม, ระดับการศึกษา

L0 = -ไม่กำหนด-
L1 = ปริญญาตรี ปกติ
L2 = ปริญญาตรี สมทบ
L3 = ปริญญาโท ปกติ
L4 = ปริญญาโท สมทบ
L5 = ปริญญาเอก ปกติ
L6 = ประกาศนียบัตร
L7 = ปริญญาเอก สมทบ
L8 = ปริญญาตรีควบโท ปกติ
  
สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 805387-3458 47