เมนูหลัก

ฟส102ฟิสิกส์พื้นฐาน
Basic Physics
สังกัดวิทยาศาสตร์, ฟิสิกส์ประยุกต์
หน่วยกิต3 (2-3-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2563 
รายชื่อ  

 เชียงใหม่
ปริญญาตรี ปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 จันทร์09:00-10:0080-201147C40391W    
  พฤหัสบดี09:00-10:0080-201147C      
  อังคาร15:00-18:00Lวิทย์ 1208/2105L      
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่/เอกสารประกอบการสอน: อาจารย์ ดร.พัชรี กองภาค
รองศาสตราจารย์ ดร.วิรันธชา เครือฟู
อาจารย์ ดร.กิตติคุณ พระกระจ่าง
สอบกลางภาค: 26 ม.ค. 2564 เวลา 12:00 - 15:00 อาคาร 105 ห้อง TBA
ผู้คุมสอบกลางภาค:
สอบปลายภาค: 23 มี.ค. 2564 เวลา 12:00 - 15:00 อาคาร 147 ห้อง 80-301
ผู้คุมสอบปลายภาค: รองศาสตราจารย์ ดร.วิรันธชา เครือฟู อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุทุมพร กันแก้ว อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 2
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชาญ คงธรรม อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 3
  02 จันทร์09:00-10:0080-201147C42411W    
  พฤหัสบดี09:00-10:0080-201147C      
  จันทร์15:00-18:00Lวิทย์ 1208/2105L      
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่/เอกสารประกอบการสอน: อาจารย์ ดร.พัชรี กองภาค
รองศาสตราจารย์ ดร.วิรันธชา เครือฟู
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชาญ คงธรรม
สอบกลางภาค: 26 ม.ค. 2564 เวลา 12:00 - 15:00 อาคาร 105 ห้อง TBA
ผู้คุมสอบกลางภาค:
สอบปลายภาค: 23 มี.ค. 2564 เวลา 12:00 - 15:00 อาคาร 147 ห้อง 80-301
ผู้คุมสอบปลายภาค: รองศาสตราจารย์ ดร.วิรันธชา เครือฟู อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุทุมพร กันแก้ว อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 2
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชาญ คงธรรม อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 3
  03 จันทร์10:00-11:0080-201147C40391W    
  พฤหัสบดี10:00-11:0080-201147C      
  พฤหัสบดี15:00-18:00Lวิทย์ 1208/2105L      
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่/เอกสารประกอบการสอน: รองศาสตราจารย์ ดร.วิรันธชา เครือฟู
อาจารย์ ดร.พัชรี กองภาค
สอบกลางภาค: 26 ม.ค. 2564 เวลา 12:00 - 15:00 อาคาร 105 ห้อง TBA
ผู้คุมสอบกลางภาค:
สอบปลายภาค: 23 มี.ค. 2564 เวลา 12:00 - 15:00 อาคาร 147 ห้อง 80-301
ผู้คุมสอบปลายภาค: รองศาสตราจารย์ ดร.วิรันธชา เครือฟู อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุทุมพร กันแก้ว อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 2
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชาญ คงธรรม อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 3
  04 จันทร์10:00-11:0080-201147C40400W    
  พฤหัสบดี10:00-11:0080-201147C      
  พฤหัสบดี15:00-18:00Lวิทย์ 1208/1105L      
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่/เอกสารประกอบการสอน: รองศาสตราจารย์ ดร.วิรันธชา เครือฟู
อาจารย์ ดร.สุรีย์พร สราภิรมย์
อาจารย์ ดร.พัชรี กองภาค
สอบกลางภาค: 26 ม.ค. 2564 เวลา 12:00 - 15:00 อาคาร 105 ห้อง TBA
ผู้คุมสอบกลางภาค:
สอบปลายภาค: 23 มี.ค. 2564 เวลา 12:00 - 15:00 อาคาร 147 ห้อง 80-301
23 มี.ค. 2564 เวลา 12:00 - 15:00 อาคาร 147 ห้อง 80-401
ผู้คุมสอบปลายภาค: อาจารย์ ดร.พัชรี กองภาค อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
รองศาสตราจารย์ ดร.วิรันธชา เครือฟู อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุทุมพร กันแก้ว อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 2
อาจารย์ ดร.วรรณวิมล นาดี อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 2
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชาญ คงธรรม อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 3
  05 จันทร์10:00-11:0080-201147C40391W    
  พฤหัสบดี10:00-11:0080-201147C      
  พุธ11:00-14:00Lวิทย์ 1208/1105L      
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่/เอกสารประกอบการสอน: อาจารย์ ดร.พัชรี กองภาค
รองศาสตราจารย์ ดร.วิรันธชา เครือฟู
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชาญ คงธรรม
สอบกลางภาค: 26 ม.ค. 2564 เวลา 12:00 - 15:00 อาคาร 105 ห้อง TBA
ผู้คุมสอบกลางภาค:
สอบปลายภาค: 23 มี.ค. 2564 เวลา 12:00 - 15:00 อาคาร 147 ห้อง 80-401
ผู้คุมสอบปลายภาค: อาจารย์ ดร.พัชรี กองภาค อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
อาจารย์ ดร.วรรณวิมล นาดี อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 2
  06 จันทร์10:00-11:0080-201147C402812W    
  พฤหัสบดี10:00-11:0080-201147C      
  พุธ08:00-11:00Lวิทย์ 1208/2105L      
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่/เอกสารประกอบการสอน: รองศาสตราจารย์ ดร.วิรันธชา เครือฟู
อาจารย์ ดร.กีรติญา จันทร์ผง
อาจารย์ ดร.พัชรี กองภาค
สอบกลางภาค: 26 ม.ค. 2564 เวลา 12:00 - 15:00 อาคาร 105 ห้อง TBA
ผู้คุมสอบกลางภาค:
สอบปลายภาค: 23 มี.ค. 2564 เวลา 12:00 - 15:00 อาคาร 147 ห้อง 80-402
ผู้คุมสอบปลายภาค: อาจารย์ ดร.กีรติญา จันทร์ผง อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
อาจารย์ ดร.วัชรีวรรณ ชาติพันธ์ อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 2
  07 จันทร์09:00-10:0080-201147C41410W    
  พฤหัสบดี09:00-10:0080-201147C      
  จันทร์15:00-18:00Lวิทย์ 1208/1105L      
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่/เอกสารประกอบการสอน: อาจารย์ ดร.พัชรี กองภาค
รองศาสตราจารย์ ดร.วิรันธชา เครือฟู
สอบกลางภาค: 26 ม.ค. 2564 เวลา 12:00 - 15:00 อาคาร 105 ห้อง TBA
ผู้คุมสอบกลางภาค:
สอบปลายภาค: 23 มี.ค. 2564 เวลา 12:00 - 15:00 อาคาร 147 ห้อง 80-402
ผู้คุมสอบปลายภาค: อาจารย์ ดร.กีรติญา จันทร์ผง อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
อาจารย์ ดร.วัชรีวรรณ ชาติพันธ์ อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 2
 แพร่
  01 จันทร์08:00-10:00N208:811811C25223W    
  พฤหัสบดี09:00-12:00ST306803L      
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่/เอกสารประกอบการสอน: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประดุง สวนพุฒ
ผู้คุมสอบกลางภาค:
สอบปลายภาค: 25 มี.ค. 2564 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร 801 ห้อง 113 : 801
ผู้คุมสอบปลายภาค: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิชิตร์ วรรณคำ อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
หมายเหตุ: ผส
Course Description
การเคลื่อนที่ แรงและสมดุล งานและพลังงาน ความหนาแน่นความถ่วงจำเพาะ แรงลอยตัว ความสว่าง ความเข้มของการส่องสว่าง ความร้อนและความชื้น คลื่นเสียง คลื่นไฟฟ้ากระแสตรง ไฟฟ้ากระแสสลับ แม่เหล็กไฟฟ้า

Motion; Force and Equilibrium; Work and energy; Density and specific gravity; Buoyant force; Light and intensity of light; Heat and humidity; Sound wave; Direct and alternating current; electro-magnetic

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 805387-3458 47