เมนูหลัก

ศท013สุขภาพเพื่อการดำรงชีวิต
Health for Life
สังกัดศิลปศาสตร์, การพัฒนาสุขภาพชุมชน
หน่วยกิต3 (2-2-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
รายวิชาเทียบเท่า:10700202, ศท013
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2565 
รายชื่อ  

 เชียงใหม่
ปริญญาตรี ปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 จันทร์15:00-17:00ศร302125C80800W    
  พฤหัสบดี15:00-17:00ศกฬ โซน B110L      
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่/เอกสารประกอบการสอน: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิคม มูลเมือง
ผู้คุมสอบกลางภาค:
สอบปลายภาค:
ผู้คุมสอบปลายภาค:
หมายเหตุ: สัตวศาสตร์ ชั้นปีที่ 1 ลำดับที่ 01-80
  02 จันทร์15:00-17:00ศกฬ โซน B110L80800W    
  พฤหัสบดี15:00-17:00ศร302125C      
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่/เอกสารประกอบการสอน: อาจารย์ ดร.เมธี วงศ์วีระพันธุ์
ผู้คุมสอบกลางภาค:
สอบปลายภาค:
ผู้คุมสอบปลายภาค:
หมายเหตุ: สัตวศาสตร์ ชั้นปีที่ 1 ลำดับที่ 81-160
  03 จันทร์15:00-17:00ศร401125C805525W    
  พฤหัสบดี15:00-17:00ศกฬ โซน B110L      
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่/เอกสารประกอบการสอน: อาจารย์ ดร.กัญจน์ จันทร์ศรีสุคต
ผู้คุมสอบกลางภาค:
สอบปลายภาค:
ผู้คุมสอบปลายภาค:
หมายเหตุ: สัตวศาสตร์ ชั้นปีที่ 1 ลำดับที่ 161-181
  04 จันทร์08:00-10:00TBA (ศิลปศาสตร์)102C80080W   CLOSED 
  พฤหัสบดี08:00-10:00ศกฬ โซน B110L      
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่/เอกสารประกอบการสอน:
ผู้คุมสอบกลางภาค:
สอบปลายภาค:
ผู้คุมสอบปลายภาค:
  05 จันทร์13:00-15:00TBA (ศิลปศาสตร์)102C80080W   CLOSED 
  พฤหัสบดี13:00-15:00ศกฬ โซน B110L      
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่/เอกสารประกอบการสอน:
ผู้คุมสอบกลางภาค:
สอบปลายภาค:
ผู้คุมสอบปลายภาค:
  06 อังคาร10:00-12:0080-402147C806911W    
  ศุกร์10:00-12:00ศกฬ โซน B110L      
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่/เอกสารประกอบการสอน: อาจารย์ ดร.กัญจน์ จันทร์ศรีสุคต
ผู้คุมสอบกลางภาค:
สอบปลายภาค:
ผู้คุมสอบปลายภาค:
  07 จันทร์08:00-10:0080-504147L806020W    
  พฤหัสบดี08:00-10:0080-504147C      
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่/เอกสารประกอบการสอน: อาจารย์ ดร.อานนท์ สีดาเพ็ง
ผู้คุมสอบกลางภาค:
สอบปลายภาค:
ผู้คุมสอบปลายภาค:
  08 อังคาร08:00-10:0080-501147C802852W    
  ศุกร์08:00-10:00ศกฬ โซน B110L      
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่/เอกสารประกอบการสอน: อาจารย์ ดร.กัญจน์ จันทร์ศรีสุคต
ผู้คุมสอบกลางภาค:
สอบปลายภาค:
ผู้คุมสอบปลายภาค:
  09 อังคาร08:00-10:00ศกฬ โซน B110L80080W   CLOSED 
  ศุกร์08:00-10:00TBA (ศิลปศาสตร์)102C      
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่/เอกสารประกอบการสอน:
ผู้คุมสอบกลางภาค:
สอบปลายภาค:
ผู้คุมสอบปลายภาค:
  10 จันทร์10:00-12:0080-504147C803743W    
  พฤหัสบดี10:00-12:00ศกฬ โซน B110L      
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่/เอกสารประกอบการสอน: อาจารย์ ดร.เมธี วงศ์วีระพันธุ์
ผู้คุมสอบกลางภาค:
สอบปลายภาค:
ผู้คุมสอบปลายภาค:
  11 จันทร์10:00-12:00ศกฬ โซน B110L80080W   CLOSED 
  พฤหัสบดี10:00-12:00TBA (ศิลปศาสตร์)102C      
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่/เอกสารประกอบการสอน:
ผู้คุมสอบกลางภาค:
สอบปลายภาค:
ผู้คุมสอบปลายภาค:
  12 จันทร์10:00-12:00TBA (ศิลปศาสตร์)102C80080W   CLOSED 
  พฤหัสบดี10:00-12:00ศกฬ โซน B110L      
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่/เอกสารประกอบการสอน:
ผู้คุมสอบกลางภาค:
สอบปลายภาค:
ผู้คุมสอบปลายภาค:
  13 จันทร์08:00-10:00Online ศิลปศาสตร102C806911W    
  พฤหัสบดี08:00-10:00ศกฬ โซน B110L      
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่/เอกสารประกอบการสอน: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิคม มูลเมือง
ผู้คุมสอบกลางภาค:
สอบปลายภาค:
ผู้คุมสอบปลายภาค:
  14 จันทร์08:00-10:00TBA (ศิลปศาสตร์)102C80080W   CLOSED 
  พฤหัสบดี08:00-10:00ศกฬ โซน B110L      
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่/เอกสารประกอบการสอน:
ผู้คุมสอบกลางภาค:
สอบปลายภาค:
ผู้คุมสอบปลายภาค:
  15 อังคาร15:00-17:00ศกฬ โซน B110L80080W   CLOSED 
  ศุกร์15:00-17:00TBA (ศิลปศาสตร์)102C      
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่/เอกสารประกอบการสอน:
ผู้คุมสอบกลางภาค:
สอบปลายภาค:
ผู้คุมสอบปลายภาค:
  16 อังคาร10:00-12:00TBA (ศิลปศาสตร์)102L80080W   CLOSED 
  ศุกร์10:00-12:00TBA (ศิลปศาสตร์)102C      
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่/เอกสารประกอบการสอน:
ผู้คุมสอบกลางภาค:
สอบปลายภาค:
ผู้คุมสอบปลายภาค:
  17 จันทร์13:00-15:00สังคม 607102C85832W    
  พฤหัสบดี13:00-15:00ศร304125L      
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่/เอกสารประกอบการสอน: อาจารย์ ดร.อานนท์ สีดาเพ็ง
ผู้คุมสอบกลางภาค:
สอบปลายภาค:
ผู้คุมสอบปลายภาค:
  18 จันทร์13:00-15:00TBA (ศิลปศาสตร์)102C85841W    
  พฤหัสบดี13:00-15:00ศกฬ โซน B110L      
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่/เอกสารประกอบการสอน: อาจารย์ ดร.เมธี วงศ์วีระพันธุ์
ผู้คุมสอบกลางภาค:
สอบปลายภาค:
ผู้คุมสอบปลายภาค:
  19 อังคาร13:00-15:00ศกฬ โซน B110C80080W   CLOSED 
  ศุกร์13:00-15:00TBA (ศิลปศาสตร์)102C      
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่/เอกสารประกอบการสอน:
ผู้คุมสอบกลางภาค:
สอบปลายภาค:
ผู้คุมสอบปลายภาค:
  20 อังคาร15:00-17:00TBA (ศิลปศาสตร์)102C80080W   CLOSED 
  ศุกร์15:00-17:00ศกฬ โซน B110L      
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่/เอกสารประกอบการสอน:
ผู้คุมสอบกลางภาค:
สอบปลายภาค:
ผู้คุมสอบปลายภาค:
  21 จันทร์13:00-15:00TBA (ศิลปศาสตร์)102C84831W    
  พฤหัสบดี13:00-15:00TBA (ศิลปศาสตร์)102L      
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่/เอกสารประกอบการสอน: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิคม มูลเมือง
ผู้คุมสอบกลางภาค:
สอบปลายภาค:
ผู้คุมสอบปลายภาค:
 แพร่
  01 พฤหัสบดี10:00-12:00208 : 801801C43421W    
  ศุกร์13:00-15:00สนามกีฬาสนามกีฬาL      
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่/เอกสารประกอบการสอน: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรัญญู รีรมย์
สำรองให้:เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ ชั้นปี 135-34-1
ผู้คุมสอบกลางภาค:
สอบปลายภาค: 2 พ.ย. 2565 เวลา 13:00 - 16:00 อาคาร 801 ห้อง 303/2 : 801
ผู้คุมสอบปลายภาค: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรัญญู รีรมย์ อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
อาจารย์ ดร.อัญชลี รัตนธรรม อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 2
อาจารย์ทิพารัตน์ สหตรงจิตร อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 3
หมายเหตุ: ผส
  02 จันทร์15:00-17:00113 : 801801C41401W    
  พฤหัสบดี15:00-17:00สนามกีฬาสนามกีฬาL      
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่/เอกสารประกอบการสอน: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรัญญู รีรมย์
สำรองให้:การจัดการชุมชน ชั้นปี 3
เทคโนโลยีการผลิตพืช ชั้นปี 1
15-15-0
25-25-0
ผู้คุมสอบกลางภาค:
สอบปลายภาค: 2 พ.ย. 2565 เวลา 13:00 - 16:00 อาคาร 801 ห้อง 303/2 : 801
ผู้คุมสอบปลายภาค: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรัญญู รีรมย์ อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
อาจารย์ ดร.อัญชลี รัตนธรรม อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 2
อาจารย์ทิพารัตน์ สหตรงจิตร อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 3
หมายเหตุ: ผพ+กช
  03 พฤหัสบดี10:00-12:00303/2 : 801801C74731W    
  ศุกร์13:00-15:00สนามกีฬาสนามกีฬาL      
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่/เอกสารประกอบการสอน: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัฒนา วณิชชานนท์
สำรองให้:เกษตรป่าไม้ ชั้นปี 1
เทคโนโลยีอุตสาหกรรมป่าไม้ ชั้นปี 1
40-39-1
15-14-1
ผู้คุมสอบกลางภาค:
สอบปลายภาค: 2 พ.ย. 2565 เวลา 13:00 - 16:00 อาคาร 801 ห้อง 302/2 : 801
ผู้คุมสอบปลายภาค: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัฒนา วณิชชานนท์ อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
อาจารย์อลิษา อินจันทร์ อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 2
อาจารย์ศรีสุดา ทาหาร อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 3
หมายเหตุ: กป 1-60+อป
  04 พฤหัสบดี16:00-18:00303/2 : 801801C70628W    
  ศุกร์16:00-18:00สนามกีฬาสนามกีฬาL      
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่/เอกสารประกอบการสอน: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัฒนา วณิชชานนท์
สำรองให้:เกษตรป่าไม้ ชั้นปี 140-39-1
ผู้คุมสอบกลางภาค:
สอบปลายภาค: 2 พ.ย. 2565 เวลา 13:00 - 16:00 อาคาร 801 ห้อง 102 : 801
2 พ.ย. 2565 เวลา 13:00 - 16:00 อาคาร 801 ห้อง 107 : 801
ผู้คุมสอบปลายภาค: อาจารย์ ดร.จันทร์จิรา นันตา อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
อาจารย์ ดร.น้ำฝน รักประยูร อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
หมายเหตุ: กป 61-120
 ชุมพร
  01 จันทร์15:00-17:00302716C55532W    
  พฤหัสบดี15:00-17:00302716C      
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่/เอกสารประกอบการสอน: อาจารย์ ดร.ฐิระ ทองเหลือ
สำรองให้:การเมืองและการปกครองท้องถิ่น ชั้นปี 2
การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง ชั้นปี 1
เทคโนโลยีการผลิตพืช ปี 1 ขึ้นไป
เทคโนโลยีการผลิตพืช ปี 2 ขึ้นไป
การจัดการสำหรับผู้ประกอบการ ชั้นปี 1
40-12-28
40-22-18
40-10-30
40-6-34
40-0-40
สอบกลางภาค: 31 ส.ค. 2565 เวลา 13:00 - 16:00 อาคาร 716 ห้อง Online ชุมพร
ผู้คุมสอบกลางภาค:
สอบปลายภาค: 28 ต.ค. 2565 เวลา 13:00 - 16:00 อาคาร 716 ห้อง Online ชุมพร
ผู้คุมสอบปลายภาค:
Course Description
ศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับสุขภาพ การบริหารจัดการสุขภาพ และการสร้างเสริมสุขภาพ โดยคำนึงถึงหลักการทางพลศึกษา สุขศึกษา นันทนาการ วิทยาศาสตร์การกีฬา และการสาธารณสุขเป็นสำคัญ ทั้งนี้เน้นถึงการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ โภชนาการกับสุขภาพ
การป้องกันควบคุมและการจัดการความเครียด การทดสอบและประเมินความสมบูรณ์ของร่างกาย การปฐมพยาบาล และการป้องกันการบาดเจ็บจากการออกกำลังกายและการเล่นกีฬา สิ่งเสพติดให้โทษ เพศศึกษา อุบัติเหตุการจราจร โรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อที่สำคัญ
Concepts in health, health management, health promotion with an emphasis on principles of physical education, health education, recreation, sports science, and public health; exercise for health; nutrition and health; stress prevention and eradication;
physical fitness test and assessment; first aid; prevention of exercise and sports injury, drug abuse, accident, and major transmitted and non-transmitted diseases; providing sex-education.
หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 805387-3458 47