เมนูหลัก

สศ440การเลี้ยงสัตว์ปีกเฉพาะอย่าง
Selected Poultry Production
สังกัดสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี, สัตว์ปีก
หน่วยกิต3 (2-3-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: สศ241 หรือ
สศ241
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2562 
รายชื่อ  

 เชียงใหม่
ปริญญาตรี ปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 พฤหัสบดี08:30-10:30AT 1203112C40346W    
  จันทร์14:00-17:00AT 1203112L      
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่/เอกสารประกอบการสอน: อาจารย์ยุทธนา สุนันตา
ผู้คุมสอบกลางภาค:
สอบปลายภาค:
ผู้คุมสอบปลายภาค:
หมายเหตุ: สำหรับนักศึกษาก่อน รหัส 61
  02 อังคาร11:00-13:00AT 1308112C202W   CLOSED 
  ศุกร์09:00-12:00AT 1308112L      
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่/เอกสารประกอบการสอน:
ผู้คุมสอบกลางภาค:
สอบปลายภาค:
ผู้คุมสอบปลายภาค:
Course Description
ระบบการผลิตครบวงจรของสัตว์ปีกที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจอื่น ๆ เช่น เป็ด ห่านนกกระทา นกกระจอกเทศ ไก่พื้นเมือง โดยมีการศึกษาทุกระยะ เช่น ระยะกก ระยะเจริญเติบโตให้ผลผลิตไข่ ระยะพ่อแม่พันธุ์ ความต้องการตลาดแปรรูป มีการศึกษาดูงานนอกสถานที่

Production system of domestic poultry such as duck, goose, quail, orstich, native chicken, in various stages including hatchery, growth, egg production, breeding, processing market’s need, field trip

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 805387-3458 47