เมนูหลัก

ศอ372ภาษาอังกฤษเพื่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
English for Tourism Industry
สังกัดศิลปศาสตร์, ภาษาอังกฤษ
หน่วยกิต3 (2-2-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2565 
รายชื่อ  

 เชียงใหม่
ปริญญาตรี ปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 อังคาร13:00-15:00LAB ทางภาษา102C523W    
  ศุกร์13:00-15:00LAB ทางภาษา102L      
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่/เอกสารประกอบการสอน: อาจารย์จิลลา กิติกรวรเดช
ผู้คุมสอบกลางภาค:
สอบปลายภาค:
ผู้คุมสอบปลายภาค:
หมายเหตุ: สำหรับนักศึกษาตกค้าง
Course Description
ทักษะภาษาอังกฤษ การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพและถูกต้องเหมาะสมในการจัดโปรแกรมทัวร์ การจัดหาที่พัก และการนำเที่ยว

English skills to produce the effective communication in tour operating, accommodating and tour guiding.

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 805387-3458 47