เมนูหลัก

สด315การผลิตภาพยนตร์ดิจิทัล
Flim Production
สังกัดสารสนเทศและการสื่อสาร, การสื่อสารดิจิทัล
หน่วยกิต3 (2-2-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: สด281
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2564 
รายชื่อ  

 เชียงใหม่
ปริญญาตรี ปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 อังคาร08:00-10:00IC 106143C50482W    
  อังคาร10:00-12:00IC 106143L      
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่/เอกสารประกอบการสอน: ผู้ช่วยศาสตราจารย์กริ่งกาญจน์ เจริญกุล
อาจารย์เชวง ไชยวรรณ
ผู้คุมสอบกลางภาค:
สอบปลายภาค:
ผู้คุมสอบปลายภาค:
หมายเหตุ: สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการสื่อสารดิจิทัล (เท่านั้น)
  02 อังคาร13:00-15:00IC 106143C50050W    
  อังคาร15:00-17:00IC 106143L      
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่/เอกสารประกอบการสอน: ผู้ช่วยศาสตราจารย์กริ่งกาญจน์ เจริญกุล
อาจารย์เชวง ไชยวรรณ
ผู้คุมสอบกลางภาค:
สอบปลายภาค:
ผู้คุมสอบปลายภาค:
หมายเหตุ: สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการสื่อสารดิจิทัล ประเภท4ปี เทียบเข้าเรียน(เท่านั้น)
Course Description
การวางแผนและกระบวนการผลิตภาพยนตร์ดิจิทัล อย่างสร้างสรรค์ การวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมายและการตลาด ทักษะและประสบการณ์ในการผลิตหนังสั้น หนังตัวอย่าง ภาพยนตร์โฆษณาและสารคดี เรียนรู้กระบวนการและเทคนิคในการสร้างโครงการที่สอดคล้องกับชีวิตจริง
บนพื้นฐานของทฤษฎี การสร้างอารมณ์ร่วมของผู้ชมที่มีต่อผลงาน
Creative Planning and production of digital films. Analytical skills about target audiences and marketing/ Improving skills and experiences in producing short films, films trailers, advertisement film, and documentary films. Learn the process and techniques to
create the projects based on real stories and theories. Creating a participatory mood of the audiences.
หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 805387-3458 47