เมนูหลัก

ศป641ภาษาอังกฤษสำหรับบัณฑิตศึกษา
English for Graduate Students
สังกัดศิลปศาสตร์, ภาษาตะวันตก
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 
รายชื่อ  

 เชียงใหม่
ปริญญาโท ปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 พุธ09:00-12:00สังคม 208102C32320W    
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่/เอกสารประกอบการสอน: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธาตรี รอดชำนาญ
ผู้คุมสอบกลางภาค:
สอบปลายภาค:
ผู้คุมสอบปลายภาค:
ปริญญาโท สมทบ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 เสาร์09:00-12:00สังคม 208102C30246W    
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่/เอกสารประกอบการสอน: อาจารย์ ดร.ศรัณย์ จันทร์ทะเล
ผู้คุมสอบกลางภาค:
สอบปลายภาค:
ผู้คุมสอบปลายภาค:
 แพร่
ปริญญาโท ปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 เสาร์09:00-12:00S1.LAB : 801801C16115W    
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่/เอกสารประกอบการสอน: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปวีณา ฉัตรสูงเนิน
สำรองให้:การจัดการป่าไม้ ชั้นปี 216-11-5
ผู้คุมสอบกลางภาค:
สอบปลายภาค: 7 พ.ย. 2563 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร 801 ห้อง 208 : 801
ผู้คุมสอบปลายภาค: อาจารย์ ดร.ปิยะพิศ ขอนแก่น อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
หมายเหตุ: ก1
  02 พุธ09:00-12:00TBA(แพร่)TBAC651W    
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่/เอกสารประกอบการสอน: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปวีณา ฉัตรสูงเนิน
สำรองให้:การจัดการป่าไม้ ชั้นปี 26-5-1
ผู้คุมสอบกลางภาค:
สอบปลายภาค: 7 พ.ย. 2563 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร 801 ห้อง 208 : 801
ผู้คุมสอบปลายภาค: อาจารย์ ดร.ปิยะพิศ ขอนแก่น อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
หมายเหตุ: ก2
Course Description
บูรณาการทักษะภาษาอังกฤษที่จำเป็นต่อการเรียนระดับบัณฑิตศึกษา และรู้แนวทางและฝึกการเขียนบทความวิชาการ

Intergrated skills in English Language necessary for postgraduate study; practice on academic paper writing.

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 0-5387-3458 47