เมนูหลัก

ชป312สรีรวิทยาสัตว์น้ำ
Physiology of Aquatic Animals
สังกัดเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ, การประมง
หน่วยกิต3 (2-3-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: ชป211 หรือ
ชป241
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2560 
รายชื่อ  

 เชียงใหม่
ปริญญาตรี ปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 พุธ10:00-12:00FT(ประมง) 1101106C65596W    
  พฤหัสบดี10:00-13:00Labสรีรฯสัตว์น้ำ106L      
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่/เอกสารประกอบการสอน: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บัญชา ทองมี
รองศาสตราจารย์ ดร.อภินันท์ สุวรรณรักษ์
นางณัฏฐกานต์ มุกดาจตุรพักตร์
ผู้คุมสอบกลางภาค:
สอบปลายภาค:
ผู้คุมสอบปลายภาค:
หมายเหตุ: สำหรับ นศ.สาขาการประมง 4 ปี รหัส 58
  02 พุธ10:00-12:00FT(ประมง) 1101106C75723W    
  ศุกร์10:00-13:00Labสรีรฯสัตว์น้ำ106L      
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่/เอกสารประกอบการสอน: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บัญชา ทองมี
รองศาสตราจารย์ ดร.อภินันท์ สุวรรณรักษ์
นางณัฏฐกานต์ มุกดาจตุรพักตร์
ผู้คุมสอบกลางภาค:
สอบปลายภาค:
ผู้คุมสอบปลายภาค:
หมายเหตุ: สำหรับ นศ.สาขาการประมง 4 ปี รหัส 58
Course Description
การศึกษาหน้าที่และการทำงานของแต่ละระบบในร่างกายสัตว์น้ำรวมถึงการทำงานร่วมกันในระบบต่าง ๆ เพื่อการธำรงดุลของสัตว์น้ำ อิทธิพลของสิ่งแวดล้อมต่อการธำรงดุลของสัตว์น้ำ พลังงานและการเผาผลาญพลังงานในระดับเซลล์ การทำงานของเยื่อเซลล์
การรับความรู้สึกพิเศษในสัตว์น้ำ ระบบประสาท การเคลื่อนไหวและการเคลื่อนที่ การไหลเวียนของโลหิต การหายใจ การควบคุมการเข้าออกของน้ำและเกลือแร่ การขับถ่าย การย่อยและการดูดซึม ระบบต่อมไร้ท่อและระบบการสืบพันธุ์ของสัตว์น้ำ
The study on function and regulation of aquatic animal’s body and physiological integration of the organ systems to maintain homeostasis of aquatic animals. The influences of environment to homeostatic control mechanisms, energetic and cell metabolism,
membrane structure and function, nervous system, movement and locomotion, respiratory, circulatory, osmoregulation, excretion, digestive and absorption, endocrine and reproductive system.
หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 0-5387-3458 47