เมนูหลัก

พล322การเพาะเลี้ยงปลาสวยงามเบื้องต้น
Fundamentals of Ornamental Fish Culture
สังกัดเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ, การประมง
หน่วยกิต3 (2-3-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2560 
รายชื่อ  

 เชียงใหม่
ปริญญาตรี ปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 อังคาร16:00-18:00FT(ประมง) 1301106C60582W    
  อังคาร18:00-21:00FT(ประมง) 1101106L      
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่/เอกสารประกอบการสอน: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประจวบ ฉายบุ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กระสินธุ์ หังสพฤกษ์
นายประเสริฐ ประสงค์ผล
อาจารย์กานต์ ทิพยาไกรศรี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาตรี วิระสิทธิ์
ผู้คุมสอบกลางภาค:
สอบปลายภาค:
ผู้คุมสอบปลายภาค:
หมายเหตุ: สำหรับ นศ.ทุกสาขา
  02 อังคาร16:00-18:00FT(ประมง) 1301106C50428W    
  พฤหัสบดี16:00-19:00FT(ประมง) 1101106L      
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่/เอกสารประกอบการสอน: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประจวบ ฉายบุ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กระสินธุ์ หังสพฤกษ์
นายประเสริฐ ประสงค์ผล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาตรี วิระสิทธิ์
อาจารย์กานต์ ทิพยาไกรศรี
ผู้คุมสอบกลางภาค:
สอบปลายภาค:
ผู้คุมสอบปลายภาค:
หมายเหตุ: สำหรับ นศ.สาขาการประมง 2 ปี รหัส 60
  03 อังคาร16:00-18:00FT(ประมง) 1301106C50446W    
  ศุกร์16:00-19:00FT(ประมง) 1101106L      
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่/เอกสารประกอบการสอน: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กระสินธุ์ หังสพฤกษ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประจวบ ฉายบุ
อาจารย์กานต์ ทิพยาไกรศรี
นายประเสริฐ ประสงค์ผล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาตรี วิระสิทธิ์
ผู้คุมสอบกลางภาค:
สอบปลายภาค:
ผู้คุมสอบปลายภาค:
หมายเหตุ: สำหรับ นศ.ทุกสาขา
Course Description
ความสำคัญของการเลี้ยงปลาสวยงาม ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการเลี้ยงปลาสวยงาม การต่อตู้กระจก การเลี้ยงและการเพาะขยายพันธุ์ปลาสวยงาม การอนุบาลลูกปลาสวยงาม คุณภาพน้ำและระบบไหลเวียนของน้ำในการเลี้ยงปลาสวยงาม ความสำคัญของพรรณไม้น้ำ โรคที่มักจะเกิดขึ้นกับปลาสวยงาม
และวิธีการรักษา
The Important role of ornamental fish aquaculture and general of ornamental fish. Aquarium construction preparation and installation. Culture and larval rearing of ornamental fish. Water quality and recirculation system.
Important roles of aquatic plant and fish diseases which always infected and treated.
หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 0-5387-3458 47