เมนูหลัก

ศป641ภาษาอังกฤษสำหรับบัณฑิตศึกษา
English for Graduate Students
สังกัดศิลปศาสตร์, ภาษาตะวันตก
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2564 
รายชื่อ  

 เชียงใหม่
ปริญญาโท ปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 พุธ09:00-12:00สังคม 208102C351817W    
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่/เอกสารประกอบการสอน: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธาตรี รอดชำนาญ
ผู้คุมสอบกลางภาค:
สอบปลายภาค:
ผู้คุมสอบปลายภาค:
หมายเหตุ: -
ปริญญาโท สมทบ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 เสาร์09:00-12:00สิงห์คำรณ142C352411W    
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่/เอกสารประกอบการสอน: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธาตรี รอดชำนาญ
ผู้คุมสอบกลางภาค:
สอบปลายภาค:
ผู้คุมสอบปลายภาค:
  02 เสาร์09:00-16:00Smart room107C362610W    
  อาทิตย์09:00-16:00Smart room107C      
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่/เอกสารประกอบการสอน: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปวีณา ฉัตรสูงเนิน
ผู้คุมสอบกลางภาค:
สอบปลายภาค:
ผู้คุมสอบปลายภาค:
หมายเหตุ: สาขาวิชาบริหารธุรกิจ เริ่มเรียน 31 ก.ค. - 29 ส.ค. 64
 แพร่
ปริญญาโท ปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 เสาร์13:00-16:00S1.LAB : 801801C20146W    
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่/เอกสารประกอบการสอน: อาจารย์ ดร.วรรณอุบล สิงห์อยู่เจริญ
สำรองให้:การจัดการป่าไม้ ชั้นปี 115-14-1
ผู้คุมสอบกลางภาค:
สอบปลายภาค: 31 ต.ค. 2564 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร 801 ห้อง 208 : 801
ผู้คุมสอบปลายภาค: อาจารย์ ดร.ปิยะพิศ ขอนแก่น อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
หมายเหตุ: ก1
  02 อังคาร09:00-12:00S2.LAB : 801801C633W    
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่/เอกสารประกอบการสอน: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรรณิการ์ กาญจันดา
สำรองให้:การจัดการป่าไม้ ชั้นปี 16-3-3
ผู้คุมสอบกลางภาค:
สอบปลายภาค: 25 ต.ค. 2564 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร 801 ห้อง 103 : 801
ผู้คุมสอบปลายภาค: รองศาสตราจารย์ ดร.แหลมไทย อาษานอก อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
หมายเหตุ: ก2
Course Description
บูรณาการทักษะภาษาอังกฤษที่จำเป็นต่อการเรียนระดับบัณฑิตศึกษา และรู้แนวทางและฝึกการเขียนบทความวิชาการ

Intergrated skills in English Language necessary for postgraduate study; practice on academic paper writing.

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 0-5387-3458 47