เมนูหลัก

สด315การผลิตภาพยนตร์ดิจิทัล
Flim Production
สังกัดสารสนเทศและการสื่อสาร, การสื่อสารดิจิทัล
หน่วยกิต3 (2-2-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: สด281
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2563 
รายชื่อ  

รายวิชานี้ไม่เปิดสอน ภาคการศึกษาที่2 / 2563
หรือ ข้อมูลกำลังอยู่ในระหว่างเตรียมการ
Course Description
การวางแผนและกระบวนการผลิตภาพยนตร์ดิจิทัล อย่างสร้างสรรค์ การวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมายและการตลาด ทักษะและประสบการณ์ในการผลิตหนังสั้น หนังตัวอย่าง ภาพยนตร์โฆษณาและสารคดี เรียนรู้กระบวนการและเทคนิคในการสร้างโครงการที่สอดคล้องกับชีวิตจริง
บนพื้นฐานของทฤษฎี การสร้างอารมณ์ร่วมของผู้ชมที่มีต่อผลงาน
Creative Planning and production of digital films. Analytical skills about target audiences and marketing/ Improving skills and experiences in producing short films, films trailers, advertisement film, and documentary films. Learn the process and techniques to
create the projects based on real stories and theories. Creating a participatory mood of the audiences.
หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 805387-3458 47