เมนูหลัก

      ยินดีต้อนรับสู่ระบบบริการการศึกษา   
  ประกาศเรื่อง
 1.งานประมลผลการศึกษา 24พ.ย. 2564(ด่วนที่สุด) Share to
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   25 พฤศจิกายน 2564
 2.แจ้งวันเริ่มเรียน กฏ200 แมลงกับสังคมมนุษย์(ด่วนที่สุด) Share to
กฏ200 แมลงกับสังคมมนุษย์ เริ่มเรียนวันอังคารที่ 30 พ.ย. 2564
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   24 พฤศจิกายน 2564
 3.แจ้งวันเริ่มเรียน(ด่วนที่สุด) Share to
วศ101 วัสดุเพื่ออุตสาหกรรมและการเกษตร
เริ่มเรียนวันอังคารที่ 30 พ.ย. 2564
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   23 พฤศจิกายน 2564
 4.ขั้นตอนการชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา 2/2564(ด่วนที่สุด) Share to
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   23 พฤศจิกายน 2564
 5.รายวิชา ศศ101 เศรษฐศาสตร์เพื่อชีวิตประจำวันและการประกอบการ(ด่วนที่สุด) Share to
นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชา ศศ101 เศรษฐศาสตร์เพื่อชีวิตประจำวันและการประกอบการ ทุกกลุ่มเรียน ให้เริ่มเรียนในวันจันทร์ที่ 29 พ.ย. 64 เป็นต้นไป
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   22 พฤศจิกายน 2564
 6.ผษ101 เกษตรเพื่อชีวิต 1/64(ด่วนที่สุด) Share to
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   22 พฤศจิกายน 2564
 7.หนังสือเรียน วิชา ศท141 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1(ด่วนที่สุด) Share to
หนังสือเรียน วิชา ศท141 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1 สามารถสั่งซื้อได้ที่ LINE : ID eltbook2
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   22 พฤศจิกายน 2564
 8.LINK เข้าเรียนวิชา ชว330(ด่วนที่สุด) Share to
นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนวิชา ชว 330 จุลชีววิทยา ภาคปกติ ภาคเรียนที่ 2/2564 ให้เริ่มเรียนบรรยายวันอังคารที่ 23 พ.ย. 2564 เป็นต้นไป และเข้าร่วมกลุ่มเพื่อเข้าเรียนออนไลน์ผ่านระบบ MS team ตาม Link Qrcode ด้านล่าง
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   22 พฤศจิกายน 2564
 9.Science(ด่วนที่สุด) Share to
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   19 พฤศจิกายน 2564
 10.วิชา ศท142 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2(ด่วนที่สุด) Share to
หนังสือเรียน วิชา ศท142 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2 สามารถสั่งซื้อได้ที่ LINE : ID eltbook2
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   19 พฤศจิกายน 2564
 11.แจ้งช่องทางการประชาสัมพันธ์ข้อมูล(ด่วนที่สุด) Share to
ให้นักศึกษาติดตามข่าวประกาศ การแจ้งเตือนต่างๆ ได้ที่เพจเฟสบุก MJU Now
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   16 พฤศจิกายน 2564
 12.รายวิชาเลือกเสรี คณะศิลปศาสตร์ เทอม 2/2564(ด่วนมาก) Share to
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   15 พฤศจิกายน 2564
 13.ช่องทางการติดต่อคณะศิลปศาสตร์(ด่วนมาก) Share to
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   15 พฤศจิกายน 2564
 14.แบบสอบถาม Share to
พบปัญหาการกรอกข้อมูลหรือสอบถามเพิ่มเติม โทร. 0-5387-3064
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   16 พฤศจิกายน 2564
  
สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 805387-3458 47