เมนูหลัก

      ยินดีต้อนรับสู่ระบบบริการการศึกษา   
  ประกาศเรื่อง
 1.ขั้นตอนการสำเร็จการศึกษา รอบวันที่ 4 เมษายน 2565(ด่วนที่สุด) Share to
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   6 พฤษภาคม 2565
 2.กำหนดการแก้เกรด I เทอม 2/654(ด่วนมาก) Share to
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   6 พฤษภาคม 2565
  
สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 805387-3458 47