เมนูหลัก

      ยินดีต้อนรับสู่ระบบบริการการศึกษา   
  ประกาศเรื่อง
 1.ขั้นตอนการพิมพ์ใบชำระค่าธรรมเนียม(ด่วนที่สุด) Share to
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   29 พฤศจิกายน 2566
 2.การชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาเทอมที่ผ่านมา(ด่วนที่สุด) Share to
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   7 พฤศจิกายน 2566
 3.มาตรการการชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา(ด่วนที่สุด) Share to
ให้นักศึกษาที่ค้างชำระค่าลงทะเบียนเทอมอื่นๆ ให้ชำระค่าธรรมเนียมก่อนการลงทะเบียนเทอม 2/2566 มิฉะนั้นจะไม่สามารถลงทะเบียนเรียนได้
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   3 พฤศจิกายน 2566
 4.กำหนดการการชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา(ด่วนที่สุด) Share to
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   3 พฤศจิกายน 2566
 5.จำหน่ายหนังสือ ศท142/10700307(ด่วนมาก) Share to
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   20 พฤศจิกายน 2566
 6.แจ้งวันเริ่มเรียน ศป041 ภาษาฝรั่งเศสสำหรับผู้เริ่มเรียน(ด่วนมาก) Share to
รายวิชา ศป041 ภาษาฝรั่งเศสสำหรับผู้เริ่มเรียน เริ่มเรียนตั้งแต่ วันจันทร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2566 เป็นต้นไป
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   20 พฤศจิกายน 2566
 7.แจ้งกำหนดการเปิดเรียนรายวิชา(ด่วนมาก) Share to
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   20 พฤศจิกายน 2566
 8.NEW MSG(ด่วนมาก) Share to
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   20 พฤศจิกายน 2566
 9.แจ้งวันเริ่มเรียน(ด่วนมาก) Share to
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   17 พฤศจิกายน 2566
 10.เข้ากลุ่มเรียน เกษตรเพื่อชีวิต(ด่วนมาก) Share to
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   17 พฤศจิกายน 2566
 11.10100410(ด่วนมาก) Share to

วิชา 10100410 พืชทะเลทราย
เริ่มเรียนวันจันทร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2566

ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   17 พฤศจิกายน 2566
 12.การพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา(ด่วนมาก) Share to
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   3 พฤศจิกายน 2566
  
สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 805387-3458 47