เมนูหลัก

      ยินดีต้อนรับสู่ระบบบริการการศึกษา   
  ประกาศเรื่อง
 1.ประกาศจากกองคลัง(ด่วนที่สุด) Share to
ตรวจสอบรายชื่อนักศึกษาที่มีส่วนเกินค่าธรรมเนียมการศึกษา(เงินคืน) CLICK!!
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   28 กันยายน 2565
 2.การส่งคาดว่าจะสำเร็จการศึกษา(ด่วนที่สุด) Share to
#การส่งคาดว่าจะสำเร็จการศึกษา ของภาคเรียนที่ 1/65
นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ที่ลงทะเบียนเรียนในภาคเรียนที่ 1/65 เป็นภาคเรียนสุดท้ายที่จะสำเร็จการศึกษา
ให้นักศึกษาดำเนินการแจ้งส่งคาดว่าจะสำเร็จการศึกษาได้ที่
http://www.education.mju.ac.th/Student/Login.aspx
1. นักศึกษาเข้าสู่ระบบ
2. เลือกเมนู ระบบส่งคาดว่าจะสำเร็จการศึกษา
#กำหนดให้ดำเนินการตั้งแต่วันที่ 1 ส.ค. 65 - 23 ต.ค. 65
*หมายเหตุ * นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ที่ยังไม่ได้แจ้งส่งคาดว่าจะสำเร็จการศึกษาในภาคเรียนก่อนหน้า
ให้ติดต่อเจ้าหน้าที่ทะเบียน #เพื่อตรวจสอบสิทธิ์ก่อนในการเข้าดำเนินการแจ้งส่งคาดว่าจะสำเร็จการศึกษาในภาคเรียน 1/65 นี้
ที่เบอร์ 053-873459 คุณจักรกฤษณ์ / คุณหทัยชนก
สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ ม.แม่โจ้
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   4 สิงหาคม 2565
 3.การขอเอกสารทางการศึกษาออนไลน์(ด่วนมาก) Share to
การขอเอกสารทางการศึกษา
#สามารถขออนไลน์ได้นะคะ ... ไม่ต้องเดินทางมาเอง
#สามารถเลือกในระบบว่ามารับเอง หรีอส่งไปรษณีย์ก็ได้
#ขอได้ที่ไหน เข้าได้ที่ www.education.mju.ac.th/Student/Login.aspx
หรือสแกนคิวอาร์โค้ด โดยใช้แอป LINE หรือ FACEBOOK
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   7 กันยายน 2565
 4.การพ้นสภาพ เนื่องจากเกรดเฉลี่ยต่ำกว่าเกณฑ์(ด่วนมาก) Share to
รักแหละ เป็นห่วงนะ
#น้อง ๆ รู้ไหมใครมีเกณฑ์พ้นสภาพการเป็นนักศึกษา เนื่องจากผลคะแนนเฉลี่ยต่ำกว่าเกณฑ์
#ถ้าเราลงทะเบียนมาแล้ว 2 เทอม ต้องได้เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 1.50
#ถ้าเราลงทะเบียนมาแล้วตั้งแต่ 3 เทอม ขึ้นไป ต้องได้เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 1.75
มีโปรแกรมสำหรับคาดคะเนเกรดในรายวิชาที่เราลงทะเบียน แต่ละเทอม ทดลองใช้ที่
reg.mju.ac.th เมนู ผลการศึกษา นะคะ
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   6 กันยายน 2565
 5.การแจ้งคาดว่าจะสำเร็จการศึกษา(ด่วนมาก) Share to
น.ศ ชั้นปีที่ 4-5 ที่ลงทะเบียนเรียนภาคเรียนสุดท้ายครบตามหลักสูตรฯ
ให้แจ้งส่งคาดว่าจะสำเร็จการศึกษาผ่านระบบออนไลน์
ตามช่วงวันเวลาที่กำหนดไว้ ตั้งแต่วันที่ 1 ส.ค. 65 – 23 ต.ค. 65
เข้าระบบแจ้งส่งคาดว่าจะสำเร็จการศึกษาได้ที่
http://www.education.mju.ac.th/Student/Login.aspx
ขั้นตอน ตรวจสอบสิทธิ์ – กรอกข้อมูลที่อยู่ – ยืนยันอาจารย์ที่ปรึกษา – อัพโหลดรูปชุดครุย - ชำระเงิน – ตรวจสอบผล
อย่าลืมทำตามขั้นตอนให้เสร็จด้วยนะ ถึงจะเสร็จกระบวนการแจ้งส่งคาดว่าจะสำเร็จการศึกษา
ติดปัญหาในการเข้าสู่ระบบติดต่อที่ ผ่ายทะเบียนและบริการการศึกษา สอบถามที่ 053-873459
ประกาศโดย   หทัยชนก ผิวผ่อง   วันที่ประกาศ   6 กันยายน 2565
  
สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 805387-3458 47