เมนูหลัก

      ยินดีต้อนรับสู่ระบบบริการการศึกษา   
  ประกาศเรื่อง
 1.การส่งคาดว่าจะสำเร็จการศึกษา(ด่วนที่สุด) Share to
#การส่งคาดว่าจะสำเร็จการศึกษา ของภาคเรียนที่ 1/65
นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ที่ลงทะเบียนเรียนในภาคเรียนที่ 1/65 เป็นภาคเรียนสุดท้ายที่จะสำเร็จการศึกษา
ให้นักศึกษาดำเนินการแจ้งส่งคาดว่าจะสำเร็จการศึกษาได้ที่
http://www.education.mju.ac.th/Student/Login.aspx
1. นักศึกษาเข้าสู่ระบบ
2. เลือกเมนู ระบบส่งคาดว่าจะสำเร็จการศึกษา
#กำหนดให้ดำเนินการตั้งแต่วันที่ 1 ส.ค. 65 - 23 ต.ค. 65
*หมายเหตุ * นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ที่ยังไม่ได้แจ้งส่งคาดว่าจะสำเร็จการศึกษาในภาคเรียนก่อนหน้า
ให้ติดต่อเจ้าหน้าที่ทะเบียน #เพื่อตรวจสอบสิทธิ์ก่อนในการเข้าดำเนินการแจ้งส่งคาดว่าจะสำเร็จการศึกษาในภาคเรียน 1/65 นี้
ที่เบอร์ 053-873459 คุณจักรกฤษณ์ / คุณหทัยชนก
สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ ม.แม่โจ้
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   4 สิงหาคม 2565
 2.ตรวจสอบรายชื่อ(ด่วนมาก) Share to
ตรวจสอบรายชื่อนักศึกษาที่ส่งชื่อไปทำประกันอุบัติเหตุ 1/2565 CLICK!!
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   16 สิงหาคม 2565
  
สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 805387-3458 47