เมนูหลัก

ตารางการใช้ห้อง
 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เชียงใหม่ อาคาร 75 ปี (คณะสารสนเทศแลการสื่อสาร)
 ห้องxx
 คุณลักษณะ
 ปีการศึกษา2564  / 1 2 3  ระหว่าง  28/6/2564 - 4/7/2564 
 
Day/Time
 
8:00-9:009:00-10:0010:00-11:0011:00-12:0012:00-13:0013:00-14:0014:00-15:0015:00-16:0016:00-17:0017:00-18:0018:00-19:0019:00-20:0020:00-21:00
จันทร์ สด384
(3) 2,
L1
  สด383
(3) 2,
L1
    
      สด101
(3) 1,
L1
    
      สด201
(3) 1,
L1
    
      สด282
(3) 3,
L1
    
      สด103
(3) 3,
L1
    
      สด281
(3) 4,
L1
    
      สด281
(3) 3,
L1
    
อังคาร สด314
(3) 2,
L1
  สด281
(3) 1,
L1
    
 สด283
(3) 2,
L1
    สด103
(3) 1,
L1
    
 สด314
(3) 1,
L1
  สด102
(3) 3,
L1
    
 สด315
(3) 1,
L1
 สด315
(3) 1,
L1
  สด101
(3) 2,
L1
    
      สด201
(3) 2,
L1
    
      สด315
(3) 2,
L1
      
      สด383
(3) 1,
L1
    
      สด282
(3) 4,
L1
    
        สด315
(3) 2,
L1
    
พุธ สด382
(3) 1,
L1
  สด382
(3) 2,
L1
    
พฤหัสบดี สด283
(3) 2,
L1
    สด384
(3) 1,
L1
    
 สด301
(3) 2,
L1
  สด101
(3) 3,
L1
    
      สด201
(3) 3,
L1
    
      สด283
(3) 4,
L1
    
ศุกร์      สด283
(3) 1,
L1
 สด318
(3) 2,
L1
      สด283
(3) 3,
L1
    
      สด103
(3) 2,
L1
    
      สด301
(3) 1,
L1
    
      สด282
(3) 2,
L1
    

ข้อมูลในตารางประกอบด้วย รหัสวิชา (หน่วยกิต) กลุ่ม, ระดับการศึกษา

L0 = -ไม่กำหนด-
L1 = ปริญญาตรี ปกติ
L2 = ปริญญาตรี สมทบ
L3 = ปริญญาโท ปกติ
L4 = ปริญญาโท สมทบ
L5 = ปริญญาเอก ปกติ
L6 = ประกาศนียบัตร
L7 = ปริญญาเอก สมทบ
L8 = ปริญญาตรีควบโท ปกติ
  
สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 0-5387-3458 47