เมนูหลัก

ตารางการใช้ห้อง
 วิทยาเขต แพร่ TBA
 ห้องxx
 คุณลักษณะ
 ปีการศึกษา2565  / 1 2 3  ระหว่าง  7/6/2564 - 13/6/2564 
 
Day/Time
 
8:00-9:009:00-10:0010:00-11:0011:00-12:0012:00-13:0013:00-14:0014:00-15:0015:00-16:0016:00-17:0017:00-18:0018:00-19:0019:00-20:0020:00-21:00
จันทร์          รบ102
(3) 2,
L1
 
          10700307
(3) 2,
L1
อังคาร          11207250
(3) 1,
L1
 
          ศท021
(3) 2,
L1
 
พุธ   มพ201
(3) 1,
L1
    รบ461
(3) 1,
L1
          รบ104
(3) 1,
L1
 
          11207251
(3) 1,
L1
พฤหัสบดี          11207101
(3) 2,
L1
 
ศุกร์          10700105
(3) 1,
L1
 
เสาร์ ศท305
(3) 2,
L1
  รบ101
(3) 2,
L1
      
 10300405
(3) 2,
L1
         
  ปม593
(1) 1,
L3
          
อาทิตย์ ศท141
(3) 6,
L1
 ศท141
(3) 6,
L1
  รบ211
(3) 2,
L1
 รบ211
(3) 2,
L1
    

ข้อมูลในตารางประกอบด้วย รหัสวิชา (หน่วยกิต) กลุ่ม, ระดับการศึกษา

L0 = -ไม่กำหนด-
L1 = ปริญญาตรี ปกติ
L2 = ปริญญาตรี สมทบ
L3 = ปริญญาโท ปกติ
L4 = ปริญญาโท สมทบ
L5 = ปริญญาเอก ปกติ
L6 = ประกาศนียบัตร
L7 = ปริญญาเอก สมทบ
L8 = ปริญญาตรีควบโท ปกติ
  
สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 0-5387-3458 47