เมนูหลัก

ตารางการใช้ห้อง
 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เชียงใหม่ คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
 ห้องxx
 คุณลักษณะ
 ปีการศึกษา2564  / 1 2 3  ระหว่าง  6/9/2564 - 12/9/2564 
 
Day/Time
 
8:00-9:009:00-10:0010:00-11:0011:00-12:0012:00-13:0013:00-14:0014:00-15:0015:00-16:0016:00-17:0017:00-18:00
จันทร์ สศ352
(3) 2,
L1
 สศ472
(3) 1,
L1
  สศ360
(3) 1,
L1
  สศ472
(3) 1,
L1
  
 สศ352
(3) 1,
L1
 สศ372
(3) 1,
L1
    สศ372
(3) 1,
L1
  
อังคาร สศ484
(3) 1,
L1
   สศ310
(3) 1,
L1
      
    สศ410
(3) 1,
L1
      
    สศ310
(3) 2,
L1
      
พุธ     สศ490
(1) 2,
L1
    
     สศ492
(1) 2,
L1
    
พฤหัสบดี สศ352
(3) 2,
L1
 สศ372
(3) 1,
L1
  สศ360
(3) 1,
L1
  สศ355
(3) 1,
L1
   
 สศ352
(3) 1,
L1
 สศ472
(3) 1,
L1
    สศ355
(3) 2,
L1
   
ศุกร์ สศ484
(3) 1,
L1
   สศ310
(3) 2,
L1
    สศ360
(3) 1,
L1
    สศ310
(3) 1,
L1
      
    สศ410
(3) 1,
L1
      

ข้อมูลในตารางประกอบด้วย รหัสวิชา (หน่วยกิต) กลุ่ม, ระดับการศึกษา

L0 = -ไม่กำหนด-
L1 = ปริญญาตรี ปกติ
L2 = ปริญญาตรี สมทบ
L3 = ปริญญาโท ปกติ
L4 = ปริญญาโท สมทบ
L5 = ปริญญาเอก ปกติ
L6 = ประกาศนียบัตร
L7 = ปริญญาเอก สมทบ
L8 = ปริญญาตรีควบโท ปกติ
  
สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 0-5387-3458 47