เมนูหลัก

ตารางการใช้ห้อง
 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เชียงใหม่ คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
 ห้องxx
 คุณลักษณะ
 ปีการศึกษา2562  / 1 2 3  ระหว่าง  6/9/2564 - 12/9/2564 
 
Day/Time
 
8:00-9:009:00-10:0010:00-11:0011:00-12:0012:00-13:0013:00-14:0014:00-15:0015:00-16:0016:00-17:00
จันทร์       สศ440
(3) 1,
L1
       สศ340
(3) 1,
L1
อังคาร  สศ451
(3) 1,
L1
  สศ410
(3) 1,
L1
  สศ210
(3) 2,
L1
 
  สศ451
(3) 3,
L1
       
  สศ451
(3) 2,
L1
       
พุธ  สศ210
(3) 1,
L1
  สศ492
(1) 2,
L1
   
  สศ210
(3) 3,
L1
  สศ490
(1) 2,
L1
   
  สศ310
(3) 1,
L1
     
พฤหัสบดี  สศ440
(3) 1,
L1
       
  สศ340
(3) 1,
L1
       
ศุกร์  สศ451
(3) 1,
L1
  สศ410
(3) 1,
L1
  สศ494
(3) 1,
L1
 
  สศ451
(3) 2,
L1
       
  สศ451
(3) 3,
L1
       

ข้อมูลในตารางประกอบด้วย รหัสวิชา (หน่วยกิต) กลุ่ม, ระดับการศึกษา

L0 = -ไม่กำหนด-
L1 = ปริญญาตรี ปกติ
L2 = ปริญญาตรี สมทบ
L3 = ปริญญาโท ปกติ
L4 = ปริญญาโท สมทบ
L5 = ปริญญาเอก ปกติ
L6 = ประกาศนียบัตร
L7 = ปริญญาเอก สมทบ
L8 = ปริญญาตรีควบโท ปกติ
  
สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 805387-3458 47