เมนูหลัก

ตารางการใช้ห้อง
 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เชียงใหม่ คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ
 ห้องxx
 คุณลักษณะ
 ปีการศึกษา2562  / 1 2 3  ระหว่าง  7/6/2564 - 13/6/2564 
 
Day/Time
 
8:00-9:009:00-10:0010:00-11:0011:00-12:0012:00-13:0013:00-14:0014:00-15:0015:00-16:0016:00-17:0017:00-18:0018:00-19:00
จันทร์ พล221
(3) 3,
L1
 พล221
(3) 2,
L1
  จป415
(3) 1,
L1
 นป324
(3) 1,
L1
   พล221
(3) 1,
L1
       
อังคาร ชป331
(3) 2,
L1
        ชป323
(3) 1,
L1
 ชป331
(3) 1,
L1
         
พุธ พล421
(3) 1,
L1
 พล421
(3) 1,
L1
      
พฤหัสบดี   พล451
(3) 3,
L1
  ชป232
(3) 2,
L1
    
   พล451
(3) 2,
L1
  ชป232
(3) 1,
L1
    
   พล451
(3) 1,
L1
       
ศุกร์  ชป241
(3) 1,
L1
  พล341
(3) 1,
L1
 พล341
(3) 1,
L1
 
อาทิตย์ ชป231
(3) 1,
L1
 ชป231
(3) 1,
L1
  ชป231
(3) 1,
L1
   

ข้อมูลในตารางประกอบด้วย รหัสวิชา (หน่วยกิต) กลุ่ม, ระดับการศึกษา

L0 = -ไม่กำหนด-
L1 = ปริญญาตรี ปกติ
L2 = ปริญญาตรี สมทบ
L3 = ปริญญาโท ปกติ
L4 = ปริญญาโท สมทบ
L5 = ปริญญาเอก ปกติ
L6 = ประกาศนียบัตร
L7 = ปริญญาเอก สมทบ
L8 = ปริญญาตรีควบโท ปกติ
  
สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 805387-3458 47