เมนูหลัก

ตารางการใช้ห้อง
 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เชียงใหม่ คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
 ห้องxx
 คุณลักษณะ
 ปีการศึกษา2563  / 1 2 3  ระหว่าง  6/9/2564 - 12/9/2564 
 
Day/Time
 
8:00-9:009:00-10:0010:00-11:0011:00-12:0012:00-13:0013:00-14:0014:00-15:0015:00-16:00
จันทร์      สศ308
(3) 1,
L1
 
      สศ407
(3) 1,
L1
อังคาร    สศ451
(3) 1,
L1
  สศ310
(3) 1,
L1
 
      สศ410
(3) 1,
L1
 
      สศ310
(3) 2,
L1
 
      สศ407
(3) 2,
L1
พุธ สศ241
(3) 2,
L1
     
 สศ241
(3) 1,
L1
     
พฤหัสบดี      สศ308
(3) 3,
L1
 
      สศ407
(3) 2,
L1
 
      สศ407
(3) 1,
L1
 
      สศ308
(3) 2,
L1
 
ศุกร์    สศ451
(3) 1,
L1
    

ข้อมูลในตารางประกอบด้วย รหัสวิชา (หน่วยกิต) กลุ่ม, ระดับการศึกษา

L0 = -ไม่กำหนด-
L1 = ปริญญาตรี ปกติ
L2 = ปริญญาตรี สมทบ
L3 = ปริญญาโท ปกติ
L4 = ปริญญาโท สมทบ
L5 = ปริญญาเอก ปกติ
L6 = ประกาศนียบัตร
L7 = ปริญญาเอก สมทบ
L8 = ปริญญาตรีควบโท ปกติ
  
สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 805387-3458 47