เมนูหลัก

ตารางการใช้ห้อง
 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เชียงใหม่ สมิตตานนท์
 ห้องxx
 คุณลักษณะ
 ปีการศึกษา2566  / 1 2 3  ระหว่าง  26/2/2567 - 3/3/2567 
 
Day/Time
 
8:00-9:009:00-10:0010:00-11:0011:00-12:0012:00-13:0013:00-14:00
จันทร์  ทอ445
(3) 1,
L1
 ทอ321
(3) 1,
L1
  
   ทอ321
(3) 2,
L1
  
อังคาร  วอ310
(3) 1,
L1
    
  ทอ350
(2) 1,
L1
 ทอ333
(2) 1,
L1
  
พุธ ทอ490
(1) 1,
L1
 ทอ362
(2) 1,
L1
  ทอ445
(3) 1,
L1
พฤหัสบดี ทอ444
(3) 1,
L1
 ทอ332
(2) 1,
L1
  
ศุกร์  ทอ350
(2) 1,
L1
    
  วอ310
(3) 1,
L1
    
   ทอ361
(2) 1,
L1
  
เสาร์   ทอ461
(3) 1,
L1
  
อาทิตย์   ทอ462
(3) 1,
L1
  

ข้อมูลในตารางประกอบด้วย รหัสวิชา (หน่วยกิต) กลุ่ม, ระดับการศึกษา

L0 = -ไม่กำหนด-
L1 = ปริญญาตรี ปกติ
L2 = ปริญญาตรี สมทบ
L3 = ปริญญาโท ปกติ
L4 = ปริญญาโท สมทบ
L5 = ปริญญาเอก ปกติ
L6 = ประกาศนียบัตร
L7 = ปริญญาเอก สมทบ
L8 = ปริญญาตรีควบโท ปกติ
  
สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 0-5387-3458 47