เมนูหลัก

ตารางการใช้ห้อง
 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เชียงใหม่ สมิตตานนท์
 ห้องxx
 คุณลักษณะ
 ปีการศึกษา2561  / 1 2 3  ระหว่าง  27/9/2564 - 3/10/2564 
 
Day/Time
 
9:00-10:0010:00-11:0011:00-12:00
 
จันทร์
 
   
อังคาร ทอ320
(4) 2,
L1
 ทอ360
(3) 1,
L1
 ทอ320
(4) 1,
L1
  
พุธ ทอ330
(3) 1,
L1
 
 ทอ330
(3) 2,
L1
 
พฤหัสบดี  ทอ300
(3) 2,
L1
  ทอ300
(3) 1,
L1
ศุกร์ ทอ320
(4) 1,
L1
 ทอ360
(3) 1,
L1
 ทอ320
(4) 2,
L1
  

ข้อมูลในตารางประกอบด้วย รหัสวิชา (หน่วยกิต) กลุ่ม, ระดับการศึกษา

L0 = -ไม่กำหนด-
L1 = ปริญญาตรี ปกติ
L2 = ปริญญาตรี สมทบ
L3 = ปริญญาโท ปกติ
L4 = ปริญญาโท สมทบ
L5 = ปริญญาเอก ปกติ
L6 = ประกาศนียบัตร
L7 = ปริญญาเอก สมทบ
L8 = ปริญญาตรีควบโท ปกติ
  
สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 805387-3458 47