เมนูหลัก

ตารางการใช้ห้อง
 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เชียงใหม่ สมิตตานนท์
 ห้องxx
 คุณลักษณะ
 ปีการศึกษา2565  / 1 2 3  ระหว่าง  18/10/2564 - 24/10/2564 
 
Day/Time
 
8:00-9:009:00-10:0010:00-11:0011:00-12:0012:00-13:0013:00-14:0014:00-15:0015:00-16:0016:00-17:00
จันทร์ ทอ445
(3) 1,
L1
 ทอ321
(3) 1,
L1
     
   ทอ321
(3) 2,
L1
     
   ทอ321
(3) 1,
L1
     
   ทอ321
(3) 2,
L1
     
อังคาร  ทอ350
(2) 1,
L1
 ทอ333
(2) 1,
L1
  ทอ380
(2) 1,
L1
 ทอ380
(2) 1,
L1
พุธ ทอ490
(1) 1,
L1
 ทอ362
(2) 1,
L1
     
พฤหัสบดี ทอ444
(3) 1,
L1
 ทอ332
(2) 1,
L1
     
ศุกร์  ทอ350
(2) 1,
L1
 ทอ361
(2) 1,
L1
  ทอ380
(2) 2,
L1
 ทอ380
(2) 2,
L1
เสาร์   ทอ461
(3) 1,
L1
     
อาทิตย์   ทอ462
(3) 1,
L1
     

ข้อมูลในตารางประกอบด้วย รหัสวิชา (หน่วยกิต) กลุ่ม, ระดับการศึกษา

L0 = -ไม่กำหนด-
L1 = ปริญญาตรี ปกติ
L2 = ปริญญาตรี สมทบ
L3 = ปริญญาโท ปกติ
L4 = ปริญญาโท สมทบ
L5 = ปริญญาเอก ปกติ
L6 = ประกาศนียบัตร
L7 = ปริญญาเอก สมทบ
L8 = ปริญญาตรีควบโท ปกติ
  
สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 805387-3458 47