เมนูหลัก

ตารางการใช้ห้อง
 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เชียงใหม่ สมิตตานนท์
 ห้องxx
 คุณลักษณะ
 ปีการศึกษา2566  / 1 2 3  ระหว่าง  27/9/2564 - 3/10/2564 
 
Day/Time
 
8:00-9:009:00-10:0010:00-11:0011:00-12:0012:00-13:0013:00-14:0014:00-15:0015:00-16:0016:00-17:0017:00-18:00
จันทร์  ทอ350
(2) 1,
L1
 ทอ330
(3) 1,
L1
  ทอ250
(2) 1,
L1
    
   ทอ330
(3) 2,
L1
      
อังคาร    ทอ320
(4) 2,
L1
      
    ทอ320
(4) 1,
L1
      
พุธ  ทอ300
(2) 1,
L1
       
พฤหัสบดี  ทอ350
(2) 1,
L1
 ทอ370
(2) 1,
L1
  ทอ250
(2) 1,
L1
    
ศุกร์  ทอ320
(4) 2,
L1
 ทอ360
(2) 1,
L1
  ทอ331
(2) 1,
L1
   
  ทอ320
(4) 1,
L1
        
อาทิตย์ ทอ496
(3) 1,
L1
  ทอ496
(3) 1,
L1

ข้อมูลในตารางประกอบด้วย รหัสวิชา (หน่วยกิต) กลุ่ม, ระดับการศึกษา

L0 = -ไม่กำหนด-
L1 = ปริญญาตรี ปกติ
L2 = ปริญญาตรี สมทบ
L3 = ปริญญาโท ปกติ
L4 = ปริญญาโท สมทบ
L5 = ปริญญาเอก ปกติ
L6 = ประกาศนียบัตร
L7 = ปริญญาเอก สมทบ
L8 = ปริญญาตรีควบโท ปกติ
  
สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 805387-3458 47