เมนูหลัก

ตารางการใช้ห้อง
 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เชียงใหม่ คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ
 ห้องxx
 คุณลักษณะ
 ปีการศึกษา2558  / 1 2 3  ระหว่าง  7/6/2564 - 13/6/2564 
 
Day/Time
 
8:00-9:009:00-10:0010:00-11:0011:00-12:0012:00-13:0013:00-14:0014:00-15:0015:00-16:0016:00-17:0017:00-18:0018:00-19:0019:00-20:00
จันทร์  ชป241
(3) 1,
L1
  พล322
(3) 2,
L1
 ชป352
(3) 1,
L1
 พล322
(3) 1,
L1
      พล322
(3) 1,
L1
 ชป322
(3) 1,
L1
   
อังคาร ชป341
(3) 1,
L1
 ชป232
(3) 1,
L1
  จป415
(3) 1,
L1
  พล322
(3) 2,
L1
 ชป312
(3) 1,
L1
 ชป363
(3) 1,
L1
        
   ชป232
(3) 2,
L1
        
พุธ พล421
(3) 1,
L1
 พล421
(3) 1,
L1
       
พฤหัสบดี ชป361
(3) 1,
L1
 พล222
(3) 2,
L1
  ชป241
(3) 2,
L1
    
 ชป331
(3) 2,
L1
 พล222
(3) 1,
L1
        
 ชป331
(3) 1,
L1
          
ศุกร์  จป323
(3) 1,
L1
        
เสาร์          จป415
(3) 2,
L1
อาทิตย์   ชป341
(3) 1,
L3
  ชป341
(3) 1,
L3
    

ข้อมูลในตารางประกอบด้วย รหัสวิชา (หน่วยกิต) กลุ่ม, ระดับการศึกษา

L0 = -ไม่กำหนด-
L1 = ปริญญาตรี ปกติ
L2 = ปริญญาตรี สมทบ
L3 = ปริญญาโท ปกติ
L4 = ปริญญาโท สมทบ
L5 = ปริญญาเอก ปกติ
L6 = ประกาศนียบัตร
L7 = ปริญญาเอก สมทบ
L8 = ปริญญาตรีควบโท ปกติ
  
สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 805387-3458 47