เมนูหลัก

ตารางการใช้ห้อง
 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เชียงใหม่ คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ
 ห้องxx
 คุณลักษณะ
 ปีการศึกษา2560  / 1 2 3  ระหว่าง  31/5/2564 - 6/6/2564 
 
Day/Time
 
8:00-9:009:00-10:0010:00-11:0011:00-12:0012:00-13:0013:00-14:0014:00-15:0015:00-16:0016:00-17:0017:00-18:0018:00-19:0019:00-20:0020:00-21:00
จันทร์ ชป331
(3) 2,
L1
 พล222
(3) 2,
L1
  จป415
(3) 1,
L1
   จป314
(3) 1,
L1
 ชป331
(3) 1,
L1
 พล222
(3) 1,
L1
         
อังคาร  ชป241
(3) 1,
L1
     ชป311
(3) 1,
L1
 ชป311
(3) 1,
L1
พุธ พล421
(3) 1,
L1
 พล421
(3) 1,
L1
        
พฤหัสบดี ชป232
(3) 2,
L1
           
 ชป232
(3) 1,
L1
           
ศุกร์   ชป312
(3) 1,
L1
       จป314
(3) 2,
L1
อาทิตย์       จป412
(3) 1,
L2
 จป413
(3) 2,
L1
 

ตรวจสอบพิกัดตึกเรียน CLICK!!!


ข้อมูลในตารางประกอบด้วย รหัสวิชา (หน่วยกิต) กลุ่ม, ระดับการศึกษา

L0 = -ไม่กำหนด-
L1 = ปริญญาตรี ปกติ
L2 = ปริญญาตรี สมทบ
L3 = ปริญญาโท ปกติ
L4 = ปริญญาโท สมทบ
L5 = ปริญญาเอก ปกติ
L6 = ประกาศนียบัตร
L7 = ปริญญาเอก สมทบ
L8 = ปริญญาตรีควบโท ปกติ
  
สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 0-5387-3458 47