เมนูหลัก

ตารางการใช้ห้อง
 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เชียงใหม่ คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ
 ห้องxx
 คุณลักษณะ
 ปีการศึกษา2560  / 1 2 3  ระหว่าง  24/5/2564 - 30/5/2564 
 
Day/Time
 
8:00-9:009:00-10:0010:00-11:0011:00-12:0012:00-13:0013:00-14:0014:00-15:0015:00-16:0016:00-17:0017:00-18:0018:00-19:0019:00-20:0020:00-21:00
จันทร์   ชป323
(3) 1,
L1
  จป415
(3) 1,
L1
     
   ชป323
(3) 2,
L1
         
อังคาร      จป415
(3) 2,
L1
   พล322
(3) 1,
L1
พุธ พล341
(3) 1,
L1
 ชป312
(3) 2,
L1
         
   ชป312
(3) 1,
L1
         
พฤหัสบดี  จป111
(3) 1,
L1
  จป315
(3) 2,
L1
 พล322
(3) 2,
L1
  
ศุกร์  ชป241
(3) 1,
L1
     พล322
(3) 3,
L1
  
เสาร์ ชป231
(3) 1,
L1
 ชป231
(3) 1,
L1
 จป413
(3) 1,
L2
 ชป231
(3) 1,
L1
   จป413
(3) 1,
L2
อาทิตย์   ชป331
(3) 1,
L1
 จป413
(3) 1,
L2
        

ตรวจสอบพิกัดตึกเรียน CLICK!!!


ข้อมูลในตารางประกอบด้วย รหัสวิชา (หน่วยกิต) กลุ่ม, ระดับการศึกษา

L0 = -ไม่กำหนด-
L1 = ปริญญาตรี ปกติ
L2 = ปริญญาตรี สมทบ
L3 = ปริญญาโท ปกติ
L4 = ปริญญาโท สมทบ
L5 = ปริญญาเอก ปกติ
L6 = ประกาศนียบัตร
L7 = ปริญญาเอก สมทบ
L8 = ปริญญาตรีควบโท ปกติ
  
สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 0-5387-3458 47