เมนูหลัก

ตารางการใช้ห้อง
 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เชียงใหม่ คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ
 ห้องxx
 คุณลักษณะ
 ปีการศึกษา2559  / 1 2 3  ระหว่าง  7/6/2564 - 13/6/2564 
 
Day/Time
 
8:00-9:009:00-10:0010:00-11:0011:00-12:0012:00-13:0013:00-14:0014:00-15:0015:00-16:0016:00-17:0017:00-18:0018:00-19:0019:00-20:00
จันทร์ ชป322
(3) 1,
L1
    จป415
(3) 1,
L1
    
อังคาร   ชป232
(3) 1,
L1
  ชป241
(3) 1,
L1
    
   ชป232
(3) 2,
L1
        
พุธ พล421
(3) 1,
L1
 พล421
(3) 1,
L1
       
พฤหัสบดี พล222
(3) 2,
L1
 ชป331
(3) 1,
L1
  จป313
(3) 1,
L1
    
 พล222
(3) 1,
L1
 ชป331
(3) 2,
L1
        
 
ศุกร์
 
            
เสาร์   พล452
(3) 1,
L1
        
อาทิตย์          จป412
(3) 2,
L2

ตรวจสอบพิกัดตึกเรียน CLICK!!!


ข้อมูลในตารางประกอบด้วย รหัสวิชา (หน่วยกิต) กลุ่ม, ระดับการศึกษา

L0 = -ไม่กำหนด-
L1 = ปริญญาตรี ปกติ
L2 = ปริญญาตรี สมทบ
L3 = ปริญญาโท ปกติ
L4 = ปริญญาโท สมทบ
L5 = ปริญญาเอก ปกติ
L6 = ประกาศนียบัตร
L7 = ปริญญาเอก สมทบ
L8 = ปริญญาตรีควบโท ปกติ
  
สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 0-5387-3458 47