เมนูหลัก

ตารางการใช้ห้อง
 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เชียงใหม่ คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ
 ห้องxx
 คุณลักษณะ
 ปีการศึกษา2562  / 1 2 3  ระหว่าง  28/6/2564 - 4/7/2564 
 
Day/Time
 
8:00-9:009:00-10:0010:00-11:0011:00-12:0012:00-13:0013:00-14:0014:00-15:0015:00-16:0016:00-17:0017:00-18:0018:00-19:00
จันทร์ พล221
(3) 1,
L1
 พล312
(3) 1,
L1
  จป415
(3) 1,
L1
   
 พล221
(3) 3,
L1
 พล312
(3) 2,
L1
       
 พล221
(3) 2,
L1
         
อังคาร   ชป323
(3) 1,
L1
     พล322
(3) 1,
L1
 
   ชป323
(3) 2,
L1
       
พุธ  นป325
(3) 1,
L1
       
พฤหัสบดี  ชป241
(3) 1,
L1
       
ศุกร์   พล441
(3) 1,
L1
     พล322
(3) 1,
L1
   พล441
(3) 2,
L1
       
เสาร์ ชป231
(3) 1,
L1
 ชป231
(3) 1,
L1
  ชป231
(3) 1,
L1
   
อาทิตย์      พล428
(3) 1,
L1
    

ข้อมูลในตารางประกอบด้วย รหัสวิชา (หน่วยกิต) กลุ่ม, ระดับการศึกษา

L0 = -ไม่กำหนด-
L1 = ปริญญาตรี ปกติ
L2 = ปริญญาตรี สมทบ
L3 = ปริญญาโท ปกติ
L4 = ปริญญาโท สมทบ
L5 = ปริญญาเอก ปกติ
L6 = ประกาศนียบัตร
L7 = ปริญญาเอก สมทบ
L8 = ปริญญาตรีควบโท ปกติ
  
สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 805387-3458 47