เมนูหลัก

ตารางการใช้ห้อง
 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เชียงใหม่ คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ
 ห้องxx
 คุณลักษณะ
 ปีการศึกษา2565  / 1 2 3  ระหว่าง  14/6/2564 - 20/6/2564 
 
Day/Time
 
8:00-9:009:00-10:0010:00-11:0011:00-12:0012:00-13:0013:00-14:0014:00-15:0015:00-16:0016:00-17:0017:00-18:0018:00-19:00
จันทร์   ชป211
(3) 1,
L1
       
อังคาร      จป111
(3) 1,
L1
 จป413
(3) 1,
L1
พุธ พล421
(3) 1,
L1
 พล421
(3) 1,
L1
  พล421
(3) 1,
L1
     
พฤหัสบดี   พล221
(3) 2,
L1
 พล341
(3) 1,
L1
    
   พล221
(3) 1,
L1
       
ศุกร์  พล451
(3) 1,
L1
     ทป495
(1) 1,
L1
 
  พล451
(3) 2,
L1
     10901101
(1) 1,
L1
 
  พล451
(3) 3,
L1
        
เสาร์ ชป231
(3) 1,
L1
 ชป231
(3) 1,
L1
  ชป231
(3) 1,
L1
   
อาทิตย์   พล428
(3) 1,
L1
       

ข้อมูลในตารางประกอบด้วย รหัสวิชา (หน่วยกิต) กลุ่ม, ระดับการศึกษา

L0 = -ไม่กำหนด-
L1 = ปริญญาตรี ปกติ
L2 = ปริญญาตรี สมทบ
L3 = ปริญญาโท ปกติ
L4 = ปริญญาโท สมทบ
L5 = ปริญญาเอก ปกติ
L6 = ประกาศนียบัตร
L7 = ปริญญาเอก สมทบ
L8 = ปริญญาตรีควบโท ปกติ
  
สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 805387-3458 47