เมนูหลัก

ตารางการใช้ห้อง
 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เชียงใหม่ คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ
 ห้องxx
 คุณลักษณะ
 ปีการศึกษา2565  / 1 2 3  ระหว่าง  27/3/2566 - 2/4/2566 
 
Day/Time
 
7:00-8:008:00-9:009:00-10:0010:00-11:0011:00-12:0012:00-13:0013:00-14:0014:00-15:0015:00-16:0016:00-17:0017:00-18:0018:00-19:0019:00-20:0020:00-21:00
จันทร์    พล441
(3) 1,
L1
  พล441
(3) 1,
L1
     
อังคาร    พล425
(3) 1,
L1
  พล425
(3) 1,
L1
     
พุธ  10902332
(3) 1,
L1
 10902332
(3) 1,
L1
  10902332
(3) 1,
L1
       
พฤหัสบดี    พล312
(3) 1,
L1
         
 
ศุกร์
 
              
เสาร์ พล331
(3) 1,
L2
  พล441
(3) 1,
L2
 พล331
(3) 1,
L2
   ทป494
(1) 1,
L2
 พล441
(3) 1,
L2
  ชป331
(3) 1,
L2
 พล441
(3) 1,
L2
   พล341
(3) 1,
L2
 ชป331
(3) 1,
L2
   พล331
(3) 1,
L2
 ชป331
(3) 1,
L2
         
 พล341
(3) 1,
L2
         
 ทป494
(1) 1,
L2
          
 ทป494
(1) 1,
L2
         
อาทิตย์ พล331
(3) 1,
L2
  ทป494
(1) 1,
L2
 ทป494
(1) 1,
L2
  พล341
(3) 1,
L2
 พล441
(3) 1,
L2
  ชป331
(3) 1,
L2
 พล341
(3) 1,
L2
  พล441
(3) 1,
L2
 พล341
(3) 1,
L2
 พล441
(3) 1,
L2
  
 ชป331
(3) 1,
L2
  พล331
(3) 1,
L2

ข้อมูลในตารางประกอบด้วย รหัสวิชา (หน่วยกิต) กลุ่ม, ระดับการศึกษา

L0 = -ไม่กำหนด-
L1 = ปริญญาตรี ปกติ
L2 = ปริญญาตรี สมทบ
L3 = ปริญญาโท ปกติ
L4 = ปริญญาโท สมทบ
L5 = ปริญญาเอก ปกติ
L6 = ประกาศนียบัตร
L7 = ปริญญาเอก สมทบ
L8 = ปริญญาตรีควบโท ปกติ
  
สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 805387-3458 47