เมนูหลัก

ตารางการใช้ห้อง
 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เชียงใหม่ ศูนย์กีฬากาญจนาภิเษก (โซน B)
 ห้องxx
 คุณลักษณะ
 ปีการศึกษา2564  / 1 2 3  ระหว่าง  13/9/2564 - 19/9/2564 
 
Day/Time
 
8:00-9:009:00-10:0010:00-11:0011:00-12:0012:00-13:0013:00-14:0014:00-15:0015:00-16:0016:00-17:0017:00-18:00
จันทร์ ศป160
(3) 1,
L1
 ศป237
(3) 1,
L1
  ศป231
(3) 1,
L1
   
 ศป236
(3) 1,
L1
 ศป234
(3) 1,
L1
  ศป011
(3) 1,
L1
   
   ศป239
(3) 1,
L1
  ศป235
(3) 3,
L1
   
   ศป150
(3) 1,
L1
    ศป025
(3) 1,
L1
  
        ศป207
(3) 1,
L1
  
        ศป161
(3) 1,
L1
 
        ศป151
(3) 1,
L1
 
        ศป022
(3) 1,
L1
 
อังคาร ศป232
(3) 1,
L1
 ศป230
(3) 1,
L1
  ศป235
(3) 2,
L1
 ศป205
(3) 1,
L1
 
 ศป150
(3) 4,
L1
 ศป150
(3) 2,
L1
  ศป230
(3) 2,
L1
   
 ศป237
(3) 2,
L1
 ศป160
(3) 2,
L1
  ศป150
(3) 3,
L1
   
   ศป235
(3) 1,
L1
  ศป160
(3) 3,
L1
   
พุธ  ศท303
(3) 1,
L1
      
  ศท331
(3) 1,
L1
      
  ศท306
(3) 1,
L1
      
พฤหัสบดี ศป236
(3) 1,
L1
 ศป234
(3) 1,
L1
  ศป235
(3) 3,
L1
   
 ศป160
(3) 1,
L1
 ศป237
(3) 1,
L1
  ศป011
(3) 1,
L1
   
   ศป150
(3) 1,
L1
  ศป231
(3) 1,
L1
   
   ศป239
(3) 1,
L1
    ศป025
(3) 1,
L1
  
        ศป022
(3) 1,
L1
 
        ศป151
(3) 1,
L1
 
        ศป207
(3) 1,
L1
  
        ศป161
(3) 1,
L1
 
ศุกร์ ศป237
(3) 2,
L1
 ศป235
(3) 1,
L1
  ศป150
(3) 3,
L1
 ศป205
(3) 1,
L1
 ศป150
(3) 4,
L1
 ศป150
(3) 2,
L1
  ศป235
(3) 2,
L1
   
 ศป232
(3) 1,
L1
 ศป160
(3) 2,
L1
  ศป160
(3) 3,
L1
   
   ศป230
(3) 1,
L1
  ศป230
(3) 2,
L1
   

ข้อมูลในตารางประกอบด้วย รหัสวิชา (หน่วยกิต) กลุ่ม, ระดับการศึกษา

L0 = -ไม่กำหนด-
L1 = ปริญญาตรี ปกติ
L2 = ปริญญาตรี สมทบ
L3 = ปริญญาโท ปกติ
L4 = ปริญญาโท สมทบ
L5 = ปริญญาเอก ปกติ
L6 = ประกาศนียบัตร
L7 = ปริญญาเอก สมทบ
L8 = ปริญญาตรีควบโท ปกติ
  
สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 805387-3458 47