เมนูหลัก

ตารางการใช้ห้อง
 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เชียงใหม่ คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
 ห้องxx
 คุณลักษณะ
 ปีการศึกษา2565  / 1 2 3  ระหว่าง  27/3/2566 - 2/4/2566 
 
Day/Time
 
8:00-9:009:00-10:0010:00-11:0011:00-12:0012:00-13:0013:00-14:0014:00-15:0015:00-16:00
จันทร์    สศ240
(3) 1,
L1
  สศ484
(3) 1,
L1
      สศ460
(3) 1,
L1
อังคาร สศ352
(3) 2,
L1
  สศ360
(3) 2,
L1
  สศ460
(3) 2,
L1
 สศ352
(3) 1,
L1
  สศ360
(3) 1,
L1
    
พุธ   สศ302
(3) 1,
L1
    
   สศ302
(3) 2,
L1
    
พฤหัสบดี สศ480
(3) 1,
L1
  สศ240
(3) 1,
L1
  สศ460
(3) 3,
L1
ศุกร์ สศ352
(3) 2,
L1
  สศ356
(3) 1,
L1
    
 สศ352
(3) 1,
L1
       

ข้อมูลในตารางประกอบด้วย รหัสวิชา (หน่วยกิต) กลุ่ม, ระดับการศึกษา

L0 = -ไม่กำหนด-
L1 = ปริญญาตรี ปกติ
L2 = ปริญญาตรี สมทบ
L3 = ปริญญาโท ปกติ
L4 = ปริญญาโท สมทบ
L5 = ปริญญาเอก ปกติ
L6 = ประกาศนียบัตร
L7 = ปริญญาเอก สมทบ
L8 = ปริญญาตรีควบโท ปกติ
  
สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 805387-3458 47