เมนูหลัก

ตารางการใช้ห้อง
 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เชียงใหม่ คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
 ห้องxx
 คุณลักษณะ
 ปีการศึกษา2562  / 1 2 3  ระหว่าง  6/9/2564 - 12/9/2564 
 
Day/Time
 
8:00-9:009:00-10:0010:00-11:0011:00-12:0012:00-13:0013:00-14:0014:00-15:0015:00-16:00
จันทร์ สศ472
(3) 2,
L1
  สศ303
(3) 1,
L1
     
 สศ372
(3) 1,
L1
  สศ403
(3) 1,
L1
     
 สศ472
(3) 1,
L1
       
อังคาร     สศ310
(3) 1,
L1
   
     สศ410
(3) 1,
L1
   
     สศ310
(3) 2,
L1
   
 
พุธ
 
        
พฤหัสบดี สศ472
(3) 1,
L1
  สศ303
(3) 1,
L1
   สศ472
(3) 1,
L1
 สศ472
(3) 2,
L1
  สศ403
(3) 1,
L1
     
 สศ372
(3) 1,
L1
       
ศุกร์     สศ310
(3) 2,
L1
 สศ472
(3) 2,
L1
     สศ410
(3) 1,
L1
 สศ372
(3) 1,
L1
     สศ310
(3) 1,
L1
   

ข้อมูลในตารางประกอบด้วย รหัสวิชา (หน่วยกิต) กลุ่ม, ระดับการศึกษา

L0 = -ไม่กำหนด-
L1 = ปริญญาตรี ปกติ
L2 = ปริญญาตรี สมทบ
L3 = ปริญญาโท ปกติ
L4 = ปริญญาโท สมทบ
L5 = ปริญญาเอก ปกติ
L6 = ประกาศนียบัตร
L7 = ปริญญาเอก สมทบ
L8 = ปริญญาตรีควบโท ปกติ
  
สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 805387-3458 47