เมนูหลัก

ตารางการใช้ห้อง
 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เชียงใหม่ อาคารไม้ผล
 ห้องxx
 คุณลักษณะ
 ปีการศึกษา2566  / 1 2 3  ระหว่าง  8/8/2565 - 14/8/2565 
 
Day/Time
 
9:00-10:0010:00-11:0011:00-12:0012:00-13:0013:00-14:0014:00-15:0015:00-16:0016:00-17:0017:00-18:0018:00-19:0019:00-20:0020:00-21:0021:00-22:0022:00-23:00
จันทร์       พส330
(3) 2,
L1
   พส474
(3) 1,
L1
อังคาร  พส350
(3) 1,
L1
  พส350
(3) 1,
L1
   พส472
(3) 1,
L1
   
       พส330
(3) 1,
L1
     
       พส330
(3) 3,
L3
     
 
พุธ
 
              
พฤหัสบดี พส393
(1) 3,
L1
           
ศุกร์   พส302
(3) 1,
L1
         
เสาร์      พส472
(3) 1,
L1
      
อาทิตย์      พส200
(3) 1,
L1
      

ตรวจสอบพิกัดตึกเรียน CLICK!!!


ข้อมูลในตารางประกอบด้วย รหัสวิชา (หน่วยกิต) กลุ่ม, ระดับการศึกษา

L0 = -ไม่กำหนด-
L1 = ปริญญาตรี ปกติ
L2 = ปริญญาตรี สมทบ
L3 = ปริญญาโท ปกติ
L4 = ปริญญาโท สมทบ
L5 = ปริญญาเอก ปกติ
L6 = ประกาศนียบัตร
L7 = ปริญญาเอก สมทบ
L8 = ปริญญาตรีควบโท ปกติ
  
สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 0-5387-3458 47